Proizvodi

Antibiotici

Antibiotici
CEFTIOMAX 50 mg/mL , injekcijska suspenzija za svinje i goveda, ceftiofur
DUOCYCLINE LA, injekcijska otopina za goveda, ovce i svinje, oksitetraciklin
NIFENCOL 300 mg/mL injekcijska otopina za goveda i svinje, florfenikol
ROXACIN 100 mg/ml, injekcijska otopina za goveda i svinje, enrofloksacin 10%
TRIOXYL LA, injekcijska otopina za goveda, ovce i svinje, amoksicilin
DFV DOXIVET 10, otopina za primjenu u vodi za piće za perad, goveda i svinje, doksiciklin i bromheksin
LEVOFLOK 100mg/ml , otopina za primjenu u vodi za piće za kokoši, purane i kuniće, enrofloksacin 10%
AMOXYVETo-50S prašak za primjenu u vodi za piće, amoksicilin
AMOXIFARMA 800 mg/g , prašak za primjenu u vodi za piće za kokoši i svinje, amoksicilin
BELACOL 1000 mg/g, granule za primjenu u vodi za piće za goveda, svinje i kokoši, kolistinsulfat
COLIVETo-4800S prašak za primjenu u vodi za piće za svinje i perad, kolistinsulfat
DOXYVETo-50S, prašak za primjenu u vodi za piće za telad i svinje, doksiciklin
DOXICICLINA 500 mg/g, prašak za primjenu u vodi za piće za perad i svinje, doksiciklin
L-SPEC 100 S, prašak za primjenu u vodi za piće za svinje, linkomicin i spektinomicin
TIASOL 100g/kg, otopina za primjenu u vodi za piće za svinje, tiamulin

 

Vakcine

Vakcine
BIOBOS RESPI 4, vakcina protiv respiratornih i probavnih infekcija, 10 ml
BIOBOS RESPI 4, vakcina protiv respiratornih i probavnih infekcija, 50 ml
BIOCAN M, vakcina protiv mikrosporoze, za pse i mačke, 10×1 ml
BIOCAN NOVELl DHPPi, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za pse
BIOCAN NOVEL DHPPi/L4R, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za pse
BIOCAN NOVEL DHPPi/L4 inj. 10x1d, vakcina za pse
BIOCAN NOVEL PUPPY, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za pse
BIOCAN NOVEL Pi/L4, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za pse
BIOCAN R, vakcina protiv bjesnoće, 10×1 ml
BIOCAN R, vakcina protiv bjesnoće, 10×10 ml
BIOCAN R, vakcina protiv bjesnoće, 1×10 ml
BOVIBIO ROTACOL, vakcina za telad protiv rota i korona virusa te E.coli, 1×10 ml
BOVIBIO ROTACOL, vakcina za telad protiv rota i korona virusa te E.coli, 10×2 ml
ERYSIN SINGLE SHOT, vakcina protiv vrbanca, 100 ml
FELIMUN PCH, emulzija za injekciju, za mačke
LYSVULPEN, suspenzija u blisteru
PARVOSIN ERY, emulzija za injekciju za svinje

 

Imunostimulatori

Imunostimulator
IMMUNOGLOB BIO otopina za injekciju, za pse
INMODULEN 50 ml injekcijska suspenzija za goveda, ovce i svinje

 

 Intramamarni pripravci

Intramamarni pripravak
GAMARET 20×10 ml, intramamarna suspenzija za krave

 

Antiparazitici

Antiparazitik
APITRAZ traka za košnicu, za pčele medarice, amitraz
CANIVERM 0,7 g, 100 tableta
CANIVERM 0,175 g, 6 tableta
CHEMISOLE 200 mg/mL, antihelmintik za perad, levamizol
CHEMISOLE 300 mg/g antihelmintik za svinje, levamizol
FIPRON SPREJ, sprej za kožu, fipronil
TOP SPOT ON STRONGER DOG, 1 ml, otopina, permetrin
TOP SPOT ON STRONGER HORSE, 25 ml, otopina, permetrin

 

Antimikotici

Antimikotik
BIOPIROX SPRAY, sprej, piroktonolamin

 

Intrauterini pripravci

Intrauterini pripravak
JODOFOAM ENDOFOAM pjena za maternicu, jod

 

Hormoni

Hormon
ESTROPUR injekcijska otopina za krave i svinje, R-kloprostenol natrij
FERTIGEST injekcijska otopina za goveda, konje, svinje i kuniće, buserelin
OXYTOBEL injekcijska otopina za konje, goveda, svinje, ovce, koze, pse i mačke, oksitocin
OXYTOCINI, 10 i.j./mL, 50 mL, injekcijska otopina za goveda, konje, svinje, ovce, pse i mačke
VETERELIN injekcijska otopina za goveda, konje, svinje i kuniće, buserelin

 

Ekspektoransi

Ekspektorans
ERES, injekcijska otopina, bromheksin-hidroklorid

 

Tonici

Tonik
INDIGEST INYECTABLE, injekcijska otopina, menbuton
METABOLASE FORTE, injekcijska otopina, 100 ml
ROBORANTE, injekcijska otopina, 100 ml

 

Kardiotonici

Kardiotonik
COFFENAL 80 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, konje i pse, kofein

 

Analgetici, antipiretici i NSPUL

Analgetik ili antipiretik ili NSPUL
EMDOCAM, injekcijska otopina, meloksikam
KELAPROFEN 100 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje, ketoprofen
KETAPROVET 300 mg/mL, otopina za primjenu u pitkoj vodi za goveda i svinje, ketoprofen

 

Anestetici i sedativi

Anestetici i sedativi
NARKAMON, injekcijska otopina, 50 ml
NARKAMON, injekcijska otopina, 10 ml
ISOFLURIN, para inhalata, 100 mL
PRONESTESIC, injekcijska otopina, 100 ml
SUACRON, injekcijska otopina, 100 ml
XYLASED BIO, injekcijska otopina, 50 ml

 

Vitamini i minerali

Vitamin ili mineral
CALCIBEL, 240/60/60 mg/mL, otopina za infuziju za konje, goveda, ovce, koze i svinje
VITAMIN C, 100 ml, injekcijska otopina

 

Dodaci prehrani – vitamini, minerali, jačanje imuniteta

Dodatak prehrani
ANPROSOL AMINOPAN 100 ml i 1L, otopina za p/o primjenu
AMICENS SOLUCION OTOPINA S VITAMINIMA I AMINOKISELINAMA za perad, svinje, goveda, telad, janjad i kuniće
AVI VIT 800 ,vodotopivi prašak sa vitaminima, mineralima i esencijalnim aminokiselinama
za primjenu u vodi za piće
CAL PLUS 500 ml, p/o tekućina sa kalcijem za mliječne krave
CALCIFOSTIL 5 L, p/o tekućina sa kalcijem za mliječne krave
CALCIUM plus oralna otopina za mliječne krave, ovce i koze
CALEM PLUS 445 mL p/o tekućina sa kalcijem za mliječne krave
CALF AID 30 ml, pasta za podizanje imuniteta za telad
CUPRI-MAX 100 kapsula x 2,1g
ELISOL peroralna otopina s elektrolitima za golubove
EXAPAR LIQUID 500 ml otopina za primjenu na usta u životinja
FIRST DRINK 700g, prašak za pripravu napitka za krave po telenju
GROWVITE LAMB, 1L dopunska krmna smjesa za janjad
IMUNOACTIVE GEL, 20 ml, vitamini i esencijalna ulja za pse, mačke i prasad
IMMUNOGEL VET, gel za jačanje imuniteta kod goveda i teladi 100 ml
KOSTANVET, prašak 2 kg dopunska krmna smjesa za sve vrste i kategorije životinja
MULTIPOWER BIOTIC gel, 100 ml, vitamini, minerali, aminokiseline i probiotici za konje, goveda, ovce, koze, ždrebad, janjad i jarad u gelu
MULTIVIT stočna sol za lizanje 4 x 5 kg za goveda, ovce, koze, konje svih dobnih kategorija
LACTO STOP oralna otopina, 500 g, pomaže kod zasušenja mliječnih krava
LAMB AID 250 ml, hranjivi dodatak s vitaminima i mineralima, za janjad
OVULIK PLUS 500 g, p/o tekućina za poticanje fiziološkog procesa gonjenja u mliječnih krava
PIGLET-BOOSTER, 250 ml, sirup za jačanje imuniteta za prasad
PROMOTOR L, dopunska krmna smjesa u tekucini za perad, ovce, koze, svinje, goveda,
konje, kunice i pcele.
REIDROSAL, 1 L, otopina za p/o primjenu
SELEVIT E, 1l, koncentrirana oralna otopina za perad, preživače i ostale životinje
SUPER BOOSTER 1L, za poboljšanje plodnosti ovaca i ovnova, poboljšanje metabolizma i imuniteta te kvalitete mlijeka
SUPERLIV LIQUID, 200 ml otopina za primjenu u vodi za perad
SUPER PILE vodotopivi prašak, 10 g, dopunska krmna smjesa za perad, svinje, goveda, telad, janjad i kuniće
SuperVit oral 20 ml, dopunska krmna smjesa za perad, svinje, goveda, telad, konje, ovce, janjad i kuniće
VITALPLUS, 100 ml, otopina za primjenu u vodi za piće za pse, mačke, prasad , janjad, telad i golubove

 

Dodaci prehrani – regulacija probave, elektroliti, probiotici

Dodatak prehrani
AVILYTE EXTRA 1 kg, koncentrirani vodotopivi prašak s elektrolitima
BAC 4 EXTRA 1 kg, probiotik u prašku
BIODIAR, prašak za zaustavljanje proljeva kod goveda, teladi, svinja, prasadi, janjadi i peradi
BIODIAR oralna otopina 100 ml, dopunska krmna smjesa za poboljšanje probave i apetita kod teladi, prasadi, janjadi, peradi, golubova, kunića, pasa i mačaka
BOVI DRENCH VET, 1L, dopunska krmna smjesa za goveda, ovce i koze
BUFFER STIM prašak 100 g
CARBOGEL VET 100 ml, aktivni ugljen u obliku gela
DIAROAK prašak za poboljšanje probave i apetita u goveda, ovaca, koza, svinja i peradi
ELEKTRO FIT 100 g, prašak s elektrolitima za telad, janjad, jarad i ždrebad
HYDROGEL VET, gel s vitaminima, mineralima i elektrolitima za goveda
KETOTONIC, 1 l, oralna otopina za krave, ovce i koze
LACTIGROW 100g, prašak, probiotik za perad
LAKSANTIV prašak 250 g, za sve vrste i dobne kategorije životinja
PECTOLIT PLUS 100 g, prašak za poboljšanje probave i apetita, za telad i janjad
PECTOSPEED 100 g, prašak za poboljšanje probave i apetita, za telad i prasad
POWER LYTE 60 ml, pasta za sprječavanje proljeva za telad
RUCHAMAX 15 g prašak za poboljšanje probave i apetita u životinja
RUMEN BOOSTER 100 g, prašak za regulaciju funkcije buraga
RUMENOL fast oralna otopina za regulaciju funkcije buraga u goveda
RUMIGEST 100 g, za normalizaciju funkcije predželudaca i probavnog sustava kod goveda, ovaca, koza, teladi, prasadi i peradi
RUMINOANTACID 320 g, prašak za regulaciju pH buraga
START AID 80 g, prašak za sprječavanje proljeva za telad
STOPGEL VET, gel za poboljšanje probave i apetita u goveda, 100 ml
STOP PLUS 100 g, prašak za poboljšanje probave u krava i junica
TIMPANIL, 2×25 ml, emulzija za p/o primjenu

 

Dermatološki pripravci

Dermatološki pripravak
ALUNIC, sprej, 200 ml
SKIN CARE SPRAY, sprej, 200 ml
ZINIC, sprej, 200 ml
CINK MAST, mast, 100 g
DERMAFLOG, mast za vanjsku primjenu, 50 g
IHTIOL – KAMFOR MAST, 50g, mast za vanjsku primjenu kod životinja
JODIDERM, mast s kamilicom, 80 g
ADO FILM, zaštitna dermatološka krema, 60 g
ECOCAMFORA, krema za zagrijavanje, 900 g
ECOCAMFORA, krema za zagrijavanje, 450 g
ECOCAMFORA, krema za zagrijavanje, 180 g
ECOMINT, krema 1000 ml
EUTACID, balzam sa glinom, 1000 g
EUTERGEL, zeleni gel 1000 g
FLOGOMAST 50g, mast s uljem lavande, nevena i vitaminom E za vanjsku primjenu
GREEN PLUS, krema za hlađenje, 1000 ml
GREEN PLUS, krema za hlađenje, 500 ml
GREEN PLUS, krema za hlađenje, 180 ml
COOL DOWN, gel, 1000 ml
COOLING GEL, gel za hlađenje, 1000 ml
COOLING GEL, gel za hlađenje, 500 ml
COOLING GEL, gel za hlađenje, 180 ml
WARMING GEL, gel za zagrijavanje, 1000 ml
WARMING GEL, gel za zagrijavanje, 500 ml
WARMING GEL, gel za zagrijavanje, 180 ml
PROFIHOOF, gel za njegu papaka kod goveda, ovaca i koza, 300 g
BLUE SPRAY, sprej za zaštitu i njegu papaka, 500 ml
MENTHAMAX 36, krema za vanjsku primjenu kod životinja
CINK – VIT mast, 50g BEZ PARABENA, mast sa ribljim uljem za vanjsku primjenu kod životinja
RESORB – JOD mast, 100 g mast za vanjsku primjenu kod životinja
ZINC-VITAMINSKA MAST, 50g, mast sa ribljim uljem za vanjsku primjenu kod životinja

 

Higijena mužnje

Higijena mužnje
DIP ES IO-FOAM, za dezinfekciju vimena/sisa prije mužnje, 5 kg
DIP ES IO-FILM, za dezinfekciju vimena/sisa nakon mužnje, 5 kg
EUWASH, 1000 ml koncentrat za pranje vimena prije mužnje
MAX za čiste ruke, 500 ml tekući sapun za ruke
MELKFETT, mast za vanjsku primjenu kod životinja
MILK TEST, 1000 ml za brzo i jednostavno otkrivanje somatskih stanica u svježem mlijeku

 

Vitaminsko mineralne tablete za pse i mačke

Vitaminsko mineralne tablete za pse i mačke
ADO DERM, tablete za regeneraciju mekuši, kože i dlake, 25 tbl.
CALCIUM PHOSPHORUS, vitaminsko mineralne tablete, 100 tbl.
DOGOVIT, vitaminsko mineralne tablete, 60 tbl.
DOGOVIT JUNIOR, vitaminsko mineralne tablete, 75 tbl
PRO ACID DERM, 60 tbl.
SUPER BIOTIN-B, tablete s biotinom i vitaminima B kompleksa, 60 tbl.
VIGOR CHEM PRO, 60 tbl.
VIGOR CHEM PRO SIRUP, sirup 100 ml, oralna otopina za pse i mačke
VITAMINA C 15 ml , pasta, za pse i mačke
VITAMINA C 60 TBL , 60 tableta, za pse i mačke
VITAMIN K, 30 tbl.
VITAMIN K pasta, 15 g

 

Program za pse i mačke

Proizvod za pse i/ili mačke
ADOLAC, 125 ml, otopina za čišćenje ušiju
AMINOBOOST, prašak za pse, 700 g, za poboljšanje funkcije mišića
ANTACID gel, 20 ml, kod gastritisa za pse i mačke
ASPIVETO gel, 20 ml, biljni salicilat za pse i mačke u gelu
BIO-DENS, 70g, zubna pasta za pse i mačke
BIODIAR gel, 20 ml, za zaustavljanje proljeva, za pse i mačke
CRYSTAL EYES, 20 ml, gel za njegu kože oko očiju kod pasa
DEFENDER, 20 tableta za pse
DENTAL HERBA FRESH GEL, 20 ml, gel za njegu usne šupljine za pse i mačke
DIAGEL, 10 g, prašak za regulaciju probave, za pse i mačke
ECTOGUARD ampule, repelent za zaštitu mačaka i pasa od buha i krpelja
ECTOGUARD sprej, repelent u spreju, za zaštitu mačaka i pasa od buha i krpelja
EFA ulje, 50 ml, dodatak prehrani za pse i mačke
ELEKTRO FIT, 150 g, prašak za stabilizaciju ravnoteže vode i elektrolita u organizmu
ELITE FLEX FORTE, pasta za mačke, 30 ml, za bolju pokretljivost zglobova
ELITE FLEX FORTE, pasta za pse , 60 ml, za bolju pokretljivost zglobova
ELITE FLEX FORTE, sirup za mačke, 150 ml, za bolju pokretljivost zglobova
ELITE FLEX FORTE, 150 ml, sirup za pse
GOLD FORTE, prašak za pse, 1kg, vitamini i minerali za pse
HEPAREN DETOX gel, 20 ml za zaštitu, detoksikaciju i regeneraciju jetere i bubrega za pse i mačke
HEPATO CHEM, 60 tableta za poticanje probave i rada gušterače, 100 g praha, za pse i mačke
HEPATO CAT pasta, 15 g
HIP&JOIN STAR, 20 ml, gel za bolju pokretljivost zglobova, za pse
HYDROVIT 50 g, prašak za rehidraciju
LIVERPAK 500, pasta za pse, 60 ml, za bolju funkciju jetre
LYSINE 100, pasta za mačke, 30 ml, za jačanje imuniteta i otpornosti organizma
MULTI BOOST, pasta za mačke, 30 ml, multivitaminsko – mineralna pasta za jačanje imuniteta i otpornosti organizma
MULTI BOOST, pasta za pse, 60 ml, multivitaminska i mineralna pasta za jačanje imuniteta i otpornosti organizma
MULTIPOWER BIOTIC gel, 20 ml, vitamini, minerali, aminokiseline i probiotici za pse i mačke u gelu
NO BITE, gorka otopina namijenjena sprječavanju griženja i lizanja rana, skidanja zavoja, čupanja perja i kanibalizma
OFTAL 10×5 ml, ampule
OGRLICA BIO PROTECTO, repelentna ogrlica za mačke na bazi eteričnih ulja
OGRLICA BIO PROTECTO, repelentna ogrlica za mačke na bazi eteričnih ulja
OLIGOBALANCE gel, 20 ml, gel za rehidraciju organizma za pse i mačke
OPTIC DROP 130 ml, losion za čišćenje i njegu očiju, za psi i mačke
OTICHEM PLUS, suspenzija za njegu ušiju kod pasa i mačaka, sa prirodnim insekticidom, 125 ml
OTIHERBAL GEL, 20 ml, gel za njegu ušnog kanala kod pasa i mačaka
OTIMAX, 130 ml, losion za njegu i čišćenje ušiju, za pse i mačke
PANCREAZIM, tablete za poticanje probave i rada gušterače, 60 tableta
PANCREAZIM prah, 100 g za pse i mačke
PECTOVIT, 50 g, prašak za regulaciju probave, za štenad, mačiće, glodavce i kuniće
PET CALM, 50 ml otopina za smirenje kućnih ljubimaca, ukrasnih domaćih životinja i ptica
PRO-BIO PLUS, probiotik u pasti za regulaciju crijevne flore, za pse, štenad, mačke i mačiće
RAN-STICK, losion u spreju sa nanočesticama srebra za brzu regeneraciju i obnavljanje oštećene kože
RESPIGUARD gel, 20 ml, gel kod respiratornih oboljenja za pse i mačke
SANQUIS MAX, gel/losion u spreju sa nanočesticama srebra za regeneraciju i obnavljanje oštećene kože
SILK SPRAY, losion u spreju za lakše rasčešljavanje dlake
SPEED PLUS, 150 g, prašak za regulaciju probave, za štenad, mačiće, glodavce i kuniće
STOP DOGS, 100 ml, sprej za neutraliziranje mirisa ženki u vrijeme tjeranja
SUPERCOAT, pasta za mačke , 30 ml, za zdraviju kožu te ljepšu i sjajniju dlaku
SUPERCOAT, pasta za pse , 60 ml, za sjajniju i ljepšu dlaku te zdraviju kožu
SUPERCOAT 150 ml, sirup za sjajniju i ljepšu dlaku te kao pomoć pri probavi
TRANQUI CHEM, 60 tableta za umirenje za pse
URINE FREE MAX, 250 ml, koncentrirana otopina sa brzim djelovanjem za trajno uklanjanje neugodnog mirisa i mrlja od urina
URO CHEM, 60 tableta
URO CHEM CAT, pasta 30 ml, za mačke
URO CAT, pasta 15 g
VETS RELAX, 30 tableta, tablete za smanjenje stresa i napetosti sa hmeljom i valerijanom
VITALPLUS Gel, 20 ml, energetski booster za pse i mačke u gelu
VITALPLUS Gel, 20 ml, energetski booster za pse i mačke u gelu
WOUND CARE 100 ml, losion u spreju za brzu regeneraciju i obnavljanje oštećene kože
WOUND CARE 100 ml, losion u spreju za brzu regeneraciju i obnavljanje oštećene kože

 

Šamponi za kućne ljubimce

Šampon
CANIS ŠAMPON, antiparazitski šampon za pse, 200 ml
DEODORANT SHAMPOO, šampon za čestu upotrebu, 250 ml
2 U 1 SHAMPOO, šampon za lakše raščešljavanje, 250 ml
MINK OIL SHAMPOO, šampon za dugu dlaku, 250 ml
ELACTIL, šampon protiv pioderme i mikoze, 250 ml
DERMITOL, antiseboreični šampon, 250 ml
EMOLTAN, šampon protiv svrbeža (alergije), 250 ml
BIOPET, antibakterijski šampon, 200 ml
BIOPET, antiparazitski šampon, 200 ml
BIOPET, šampon za nadraženu i perutavu kožu kod pasa, 200 ml
BIOPET, šampon za redovitu njegu pasa, 200 ml
DOGS PREMIUM ŠAMPON,za osjetljivu kožu, 400 ml
ŠAMPON PROTIV LINJANJA, 200 ml

 

Repelenti

Repelent
WILDSCHWEIN STOPP, 500 ml, zaštita od divljih svinja
CERTOSAN, zaštita od srna i zečeva
3BIO ACTIVE REPELLENT, 100 ml, prirodni repelent za leteće insekte, krpelje i buhe
DUFTZAUN-SCENT BARRIER, zaštita od jelena
REUDANON KONZENTRAT, Repelent protiv štetočina
MOSKITIER, Biljni repelent za leteće i gmižuće insekte , 650 ml

 

Insekticidi

Insekticid
LD 100 A, 250 g, koncentrat, insekticid ( za cca 150 m²)
LD 100 B, 500 ml, koncentrat, insekticid ( za cca 350 m²)
LD 100 G, 500 ml, koncentrat, insekticid ( za cca 350 m²)
KILLTEC ULTRA, 1 l, koncentrat, insekticid ( za cca 500 m²)
FLY SELECT, 400 g granule, atraktant (za cca 200 m²)
FLY TOMB 4GR, larvicid, granule, 500g, (za cca 100 m²)
FINAL Fliegen Turbo Spray, 750 ml
FINAL Universal Ungezieferspray, 750 ml
Mr. Kill, 400 ml sprej protiv muha i drugih insekata

 

Dezinficijensi

Dezinficijens
GLUTARSAN, 1 L, dezinfekcijski pripravak za suzbijanje bakterija, virusa, gljivica i kvasaca na životinjskim farmama
QUATERSAN, 1 L, dezinfekcijski pripravak za dezinfekciju opreme na farmama, jaja za inkubaciju i uzgajališta
SANAJOD, 1 L, dezinfekcijski pripravak sa baktericidnim, deterdžentnim i dezodorirajućim učinkom za dezinfekciju objekata i opreme na životinjskim farmama

 

Oprema i instrumentarij

Naziv artikla
APLIKATOR ZA MAGNET
BRIZGALICA DRENCH 300 ml
BRIZGALICA ELPLEX 5 ml
BRIZGALICA ELPLEX 10 ml
BRIZGALICA ELPLEX 20 ml
BRIZGALICA ELPLEX 30 ml
BRIZGALICA ELPLEX 50 ml
BRIZGALICA PLEXI 100 ml/
BRIZGALICA DRENCH AUTOMATIK 35 ml
BRIZGALICA DRENCH AUTOMATIK 70 ml
GILJOTINA ZA NOKTE 12 cm MX
HVATALJKA ZA KRPU BACKHAUS 9 cm MX
HVATALJKA ZA KRPU JONES 9 cm MX
HVATALJKA ZA KRPU SCHAEDEL 9 cm MX
IGLA ZA ŠIV. VAGINE PO BUHNERJU 30 cm MX
IGLA ZA ŠIV. VAGINE PO GERLAHU 18 cm MX
IGLODRŽAČ PO MATHIEU 17 cm EI
KANILA ZA SISU 6.3 cm
KANILA ZA SISU 7.5 cm
KANILA ZA SISU 8.0 cm
KANILA ZA SISU 10 cm
KOPITNA KLJEŠTA
KLJEŠTA ZA ZUBE
KUKA KREYOVA
KUKA OČNA ZA POROĐAJ
LANCETA ZA SISU 14 cm
NOŽ PRSTAŠ MX
ODROŽIVAČ 13 cm
ODROŽIVAČ ELEKTRIČNI S NASTAVCIMA
PEAN RAVNI 12,5 cmMX
PEAN RAVNI 12 cm EI
PEAN RAVNI 14 cm EI
PEAN RAVNI 16 cm EI
PEAN RAVNI 18 cm EI
PINCETA 28 cm
STETOSKOP
SPECULUM NOSNI KILIAN MX
ŠKARE KIRURŠKE ZAKRIVLJENE 14 cm EI
ŠKARE KIRURŠKE RAVNE 16 cm EI
ŠKARE KIRURŠKE ZAKRIVLJENE 16 cm EI
ŠKARE OPERACIJSKE RAVNE 11 cm MX
ŠKARE UNIVERZALNE 18 cm MX
ŠKARE ZA NOKTE-MAČKE MX
ŠKARE ZA NOKTE-PSI male MX
ŠKARE ZA NOKTE-PSI MX
TROAKAR ZA GOVEDA pvc spiralni
TROAKAR ZA GOVEDA metalni
TROAKAR ZA OVCE metalni
BRUNDA NOSNA ZA GOVEDA 44 cm
BRUNDA NOSNA ZA GOVEDA, ZAKRIVLJENA, 44 cm
DIZALO ZA KRAVU
GONIČ ELEKTRIČNI
KOMBINEZON S KAPULJAČOM XL
KOMBINEZON S KAPULJAČOM XXL
KONTEJNER ZA ANTIPARAZITIK 5L
KREDA ZA OBILJEŽAVANJE (crvena, plava i zelena)
PIŠTOLJ AUTOMATIC BRIZGALICA 2 ml
PIŠTOLJ AUTOMATIC 50 ml, s nastavkom
RUKAVICE SENSITIVE 90 cm (100 kom)
RUKAVICE S OVRATNICOM SOFT (100 kom)
RUKAVICE S NARAMENICOM (50 kom)
SPREJ ZA OBILJEŽAVANJE RAIDEX(plavi, zeleni, crveni)
ZAŠTITA ZA ČIZME pvc 25 pari
ZAŠTITNI OGRTAČ – zeleni