Možemo suditi o čovjeku po onome kako se on ponaša prema životinjama.–Imanuel Kant

Veličina i moralni napredak naroda moći će se mjeriti po tome kako postupaju sa životinjama… Jedini način da živiš je da pustiš i druge živjeti.–Mahatma Gandi

Ono smo što jedemo.–Sokrat