Novosti

BIOBOS RESPI 4 inj. (5 doza) (vakcina)

BIOBOS RESPI 4 inj. (5 doza) (vakcina)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

vakcina protiv respiratornih i probavnih infekcija, za goveda

SKU: v70

Kategorija:

Opis

  • vakcina protiv respiratornih i probavnih infekcija
  • za goveda starija od 2 tjedna

SASTAV

Jedna doza (2 ml) sadrži:
Djelatne tvari:
inaktivirani goveđi respiratorni sincicijski virus (BRSV), soj BIO-24      ≥ 1 RP*
inaktivirani virus parainfluence 3 goveda (PI-3V), soj BIO-23               ≥ 1 RP*
inaktivirani virus virusnog proljeva goveda (BVDV), soj BIO-25           ≥ 1 RP*
inaktivirana Mannheimia haemolytica, soj DSM 5283, serovar 1A        ≥ 1 RP*
Adjuvansi:
hidratizirani aluminij hidroksid za apsorpciju 2 %                0,4  ml
Quillaja saponin (Quil A) 1%                                              0,04 ml
Pomoćne tvari: tiomersal i formaldehid 35% otopina.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija zdravih goveda sa svrhom:
–    smanjenja infekcije uzrokovane virusom parainfluence 3 goveda (PI-3V);
–    smanjenja infekcije i kliničkih znakova uzrokovanih goveđim respiratornim sincicijskim virusom (BRSV);
–    smanjenja infekcije uzrokovane virusom virusnog proljeva goveda (BVDV);
–    smanjenja kliničkih znakova infekcije i oštećenja pluća uzrokovanih bakterijom Mannheimia (Pasteurella) haemolytica serotip A1.
Nastup imunosti:
Razina protutijela protiv BRSV, PI-3V, BVDV i bakterije Mannheimia haemolytica postigne se najviše tri tjedna nakon imunizacije.
Sljedeće cijepljenje, ukoliko je potrebno, preporučuje se obaviti s razmakom od 6 mjeseci, a nakon što je proveden osnovni program (primovakcinacija).
Trajanje imunosti:
Nakon docjepljivanja (revakcinacije) imunost se održava najmanje 6 mjeseci.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati bolesnim životinjama odnosno jedinkama koje pokazuju znakove bolesti.

NUSPOJAVE

Na mjestu inokulacije cjepiva može, zbog sadržaja adjuvansa, nastati lokalna upalna reakcija. Oteklina može biti do 6 cm u promjeru, a najčešće se povuče unutar 2-3 tjedna nakon cijepljenja.
Pojedinim govedima prolazno se povisi tjelesna temperatura, a što potraje do 3 dana nakon cijepljenja.
Ako se primijete nuspojave veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP) potrebno je postupiti u skladu s člankom 65. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08, 56/13, 94/13).

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda (starija od 2 tjedna).

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Doza cjepiva za svaku životinju je 2 ml.
Cjepivo se aplicira supkutano.
Osnovno cijepljenje (primovakcinacija):
Preporučuje se cijepiti telad nakon navršenih 8 tjedana, te još jednom za 2 do 4 tjedna. Telad je moguće najranije cijepiti u dobi od 2 tjedna.
Docjepljivanje (revakcinacija, booster):
Problematične uzgoje preporučuje se docijepiti unutar 6 mjeseci od osnovnog cijepljenja, po mogućnosti prije rizičnog razdoblja za svaki pojedini uzgoj (pr. prijevoz životinja, promjena smještaja i dr. ).
Steone krave i junice:
Preporučuje ih se cijepiti 7-5 tjedana prije očekivanog teljenja i docijepiti ih 4-2 tjedna prije očekivanog termina poroda. Na taj se način povećava otpornost teladi putem kolostrumskih protutijela.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Prije primjene cjepivo treba zagrijati na sobnu temperaturu tj. 15-25°C, te protresti sadržaj u bočici.

KARENCIJA

Meso i jestivi nusproizvodi:                0 dana
Mlijeko:                                              0 dana

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C do 8°C).
Čuvati od zamrzavanja.
Ne koristiti VMP nakon isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi i kutiji.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja:            10 sati.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Smije se cijepiti samo zdrave životinje.

Posebne mjere opreza prilikom primjene:

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Osnovna imunizacija treba se započeti na vrijeme, tako da se imunost u cijelosti razvije do početka rizičnog razdoblja života. Osnovno cijepljenje teladi treba završiti prije njihovog skupljanja u nastambe ili za vrijeme karantene.
Preporučuje se cijepiti sve jedinke u uzgoju, osim ako pojedine životinje nije kontraindicirano cijepiti, tako da se mogućnost pojave zaraze svede na najmanju mjeru. U slučaju pogreške ili ako se ne cijepe sve životinje, stvaraju se uvjeti za prijenos uzročnika te razvoj bolesti u stadu (uzgoju).
Kod teladi do dobi od 6 tjedana imunosni odziv može biti umanjen zbog prisutnosti majčinskih protutijela.
Infekcije dišnog sustava u teladi često su povezane s lošom zoohigijenom. Za opće poboljšanje zdravlja treba poboljšati zoohigijenske uvjete, a to će kod cijepljenih životinja osigurati dobar učinak imunizacije.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
U slučaju nehotičnog injiciranja cjepiva sebi ili pomoćniku, treba odmah zatražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu.

Graviditet i laktacija:
Goveda se smije cijepiti tijekom gravidnosti.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Nema podataka o sigurnosti  i učinkovitosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije ili nakon primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donijeti od slučaja do slučaja.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Nisu zamijećeni drugi štetni učinci od onih opisanih u odjeljku 6. Nuspojave, osim nešto izraženije reakcije na mjestu injekcije (oteklina promjera do 9 cm).
Inkompatibilnosti:
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne smije se miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Pakovanje: (10 ml, 50 ml)