Novosti

BOVIBIO ROTACOL (vakcina) – 10×2 ml

BOVIBIO ROTACOL (vakcina) – 10×2 ml

Prijavite se da biste vidjeli cijene

vakcina protiv rota i korona virusa te E.coli, za telad

SKU: v29

Kategorija:

Opis

  • emulzija za injekciju za goveda
  • Inaktivirani rotavirus goveda, soj TM-91; inaktivirani koronavirus goveda, soj C-197; inaktivirana E.coli -3 serovara iz enteropatogenih sojeva O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99

SASTAV

Jedna doza (2mL) sadržava:
Djelatne tvari
Inaktivirani rotavirus goveda, soj TM-91 RP ≥ 1*
Inaktivirani koronavirus goveda, soj C-197 RP ≥ 1*
Inaktivirana E. coli -3 serovara iz enteropatogenih sojeva O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99 RP ≥ 1*
* Relativna imunogenost (RP) utvrđena je u zamorčića serološkom metodom (ELISA) u usporedbi sa standardnim cjepivom s mininalnim sadržajem antigena.

Adjuvans:

Uljni adjuvans (Montanide ISA VG70) 2 mL
Pomoćne tvari:
Tiomersal 0,2 mL
Formaldehid do 1 mg

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija steonih junica i krava u svrhu pasivne imunizacije teladi protiv infekcija želučano-crijevnog sustava uzrokovanih rotavirusom, koronavirusom i enteropatogenim sojevima E. coli.
Nastup imunosti:
Imunost nastupa odmah nakon što telad konzumira kolostrum majki ili kolostrum prikupljen od cijepljenih krava.
Trajanje imunosti:
Pasivna zaštita od infekcija teladi koja su hranjena kolostrumom prikupljenim od cjepljenjih krava traje sve dok se tele hrani tim kolostrumom.
Pasivna imunost koja nastaje kod teladi koja sišu majke traje prva dva do četiri tjedna života.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

NUSPOJAVE

Ponekad se može javiti preosjetljivost, i u tom slučaju treba što prije započeti sa liječenjem.
Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP-u, molimo obavijestite svog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo (steone junice i krave).

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Način i put primjene cjepiva:
Doza za svaku životinju je 2 mL.
Cjepivo se primjenjuje u mišić, preporučeno je da mjesto primjene bude u glutealnom području.
Steone junice ili krave koje još nisu cijepljene potrebno je cijepiti dvokratno s razmakom od 21 dan, tj. 7 – 5 tjedana i 4 – 2 tjedna prije očekivanog teljenja. Sljedeće cijepljenje provodi se jednokratno, prije svakog teljenja.
Hranidba kolostrumom:
Kako bi se osigurala učinkovita zaštita teladi od infekcija probavnog sustava, telad mora dobiti dovoljnu količinu kolostruma od cijepljenih krava tijekom prva 2 – 3 tjedna života. Obzirom da tele ne siše kolostrum od majke, već ga dobiva od cijepljenih krava (prvih 6 – 8 mužnji), važno je da tele konzumira dovoljnu količinu kolostruma od cijepljenih krava u prvih 6 sati života.
Prikupljeni kolostrum, a kasnije i mlijeko, može se zamrznuti ili ohladiti pri temperaturi 2 ºC -8 ºC (ne duže od 14 dana). Dnevna doza tog kolostruma, a kasnije i mlijeka, je 2,5 – 3,5 L tijekom najmanje prva dva tjedna života.
Optimalna zaštita teladi od infekcije postiže se gore navedenim postupkom odnosno ako su sve krave u stadu cijepljene.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Prije primjene cjepivo je potrebno zagrijati na sobnu temperaturu (15-25 °C) te dobro protresti sadržaj u bočici.
Smiju se cijepiti samo zdrave životinje.

KARENCIJA

Nula dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati i prevoziti na hladnom (2  °C – 8  °C).
Ne zamrzavati.
Zaštititi od svjetla.
Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na pakovanju.
Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 2 godine.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja spremnika: 10 sati

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Potrebno je cijepiti sve rasplodne životinje u stadu. Važno je da tele u prvih 6 sati nakon teljenja popije dovoljnu količinu kolostruma.
Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Smiju se cijepiti samo zdrave životinje.
Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:
Korisniku:
Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadržava mineralno ulje. Nehotična injekcija/samo injiciranje može prouzročiti jaku bol i oticanje, naročito ako se injicira u zglob prsta, a u rijetkim slučajevima može rezultirati gubitkom zahvaćenog prsta ukoliko nije pružena hitna medicinska pomoć. Ukoliko se ovaj VMP nehotično injicira, treba potražiti hitnu medicinsku pomoć čak ako je injicirana vrlo mala količina, i sa sobom ponesite uputu o VMP-u. Ako bol potraje više od 12 sati nakon liječničkog pregleda, ponovo treba potražiti pomoć liječnika.

Liječniku:
Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadržava mineralno ulje. U slučaju nehotičnog injiciranja ovog proizvoda, čak ako je injicirana i vrlo mala količina, ona može prouzročiti intenzivno oticanje, koje, na primjer može rezultirati ishemičnom nekrozom i čak gubitkom prsta. HITNO je potreban, stručni kirurški pregled koji može zahtijevati preventivnu inciziju i ispiranje injiciranog područja, napose ako je VMP apliciran u području jagodice prsta ili tetiva.
Graviditet i laktacija:
VMP je namijenjen za primjenu steonim životinjama.
Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.
Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Nakon primjene dvostruke doze cjepiva nisu zamijećeni štetni učinci osim onih opisanih u odjeljku 6. „Nuspojave“.
Inkompatibilnosti:
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA
Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.

Pakovanje: (1×10 ml, 10×2 ml)