Novosti

CENFLOX 200mg/ml, sol. (enrofloxacin produženog djelovanja)

CENFLOX 200mg/ml, sol. (enrofloxacin produženog djelovanja)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

enrofloksacin 20%, otopina za primjenu u pitkoj vodi, za kokoši, purane i kuniće

SKU: v5

Kategorija:

Opis

 • enrofloksacin 20%, otopina za primjenu u pitkoj vodi, za kokoši, purane i kuniće

1 mL sadržava:

Djelatna tvar:
enrofloksacin                               200 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš, puran, kunić.

Indikacije za primjenu, navesti ciljne vrste životinja

Kokoši

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za liječenje infekcija uzrokovanih sljedećim na enrofloksacin osjetljivim mikroorganizmima:

 • Mycoplasma gallisepticum,
 • Mycoplasma synoviae,
 • Avibacterium paragallinarum,
 • Pasteurella multocida.

Purani

VMP se primjenjuje za liječenje infekcija uzrokovanih sljedećim na enrofloksacin osjetljivim mikroorganizmima:

 • Mycoplasma gallisepticum,
 • Mycoplasma synoviae,
 • Pasteurella multocida.

Kunići

VMP se primjenjuje za liječenje infekcija uzrokovanih s Pasteurella multocida i bakterijskog enteritisa uzrokovanog s E. coli.
Enrofloksacin treba primjenjivati kada kliničko iskustvo, ako je moguće potkrijepljeno rezultatima testa osjetljivosti uzročnog mikroorganizma, ukazuje na to da je enrofloksacin lijek izbora.

Količine koje se primjenjuju i put primjene

VMP treba primijeniti u pitkoj vodi. Svaki dan prije primjene treba pripremiti svježu otopinu VMP-a u pitkoj vodi.

Kokoši i purani:

Dozu 10 mg enrofloksacina/kg t.m./dan, što odgovara 0,05 mL VMP-a/kg t.m./dan, treba primjenjivati tijekom 3 – 5 uzastopnih dana.
U slučaju mješovitih infekcija i kroničnih progresivnih oblika bolesti VMP treba primjenjivati tijekom 5 uzastopnih dana. Ako se nakon 2 – 3 dana primjene VMP-a ne postigne kliničko poboljšanje, treba razmotriti promjenu antimikrobnog liječenja na temelju testa osjetljivosti.
VMP treba primijeniti u pitkoj vodi.
Treba se pobrinuti da ptice popiju svu ponuđenu vodu s VMP-om. Svaki dan neposredno prije primjene treba pripremiti svježu otopinu VMP-a u pitkoj vodi. Tijekom liječenja ptice moraju imati pristup samo vodi s VMP-om. Kako bi se izbjegla primjena premalih doza, potrebno je što preciznije odrediti tjelesnu masu ptica.
Primjenjivati treba samo svježe pripremljenu otopinu. Kako bi se osigurala pravilna primjena VMP-a sustav za napajanje treba redovito kontrolirati. Sustav za napajanje treba isprazniti i napuniti ga mediciranom vodom prije početka tretmana.

Točnu količinu VMP-a (mL) potrebnu za svaki dan liječenja treba izračunati prema sljedećoj formuli:

ukupan broj ptica  x  prosječna tjelesna masa (kg) x 0,05 = ukupni dnevni volumen (mL) VMP-a

Kunići:

Dozu 10 mg enrofloksacina/kg t.m./dan, što odgovara 0,05 mL VMP-a/kg t.m./dan, treba primjenjivati tijekom 5 uzastopnih dana.
Točnu količinu VMP-a (mL) potrebnu za svaki dan liječenja treba izračunati prema sljedećoj formuli:

ukupan broj kunića  x  prosječna tjelesna masa (kg) x 0,05 = ukupni dnevni volumen (mL) VMP-a

KONTRAINDIKACIJE

 • VMP se ne smije primjenjivati u svrhu sprječavanja infekcije.
 • VMP se ne smije primjenjivati ako je u jatu koje treba liječiti prethodno utvrđena rezistencija/križna rezistencija na (fluoro)kinolone.
 • VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar, druge (fluoro)kinolone ili na bilo koju pomoćnu tvar.

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

Liječenje infekcija uzrokovanih s Mycoplasma spp. ne dovodi uvijek do iskorjenjivanja tih mikroorganizama.

Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Prilikom primjene ovog VMP-a treba poštovati službene i lokalne preporuke za primjenu antimikrobnih VMP-a.
Fluorokinolone treba čuvati za liječenje kliničkih infekcija kod kojih je izostao uspjeh nakon primjene drugih antimikrobnih tvari ili se očekuje da će on biti slab.
Kada god je moguće, fluorokinolone treba primjenjivati samo na temelju testiranja osjetljivosti bakterija izoliranih iz životinja.
Primjena VMP-a koja nije u skladu s onom opisanom u sažetku opisa svojstava može povećati učestalost bakterija otpornih na fluorokinolone i smanjiti  učinkovitost drugih fluorokinolona zbog potencijalne križne rezistencije.
S obzirom da je enrofloksacin prvo odobren za primjenu peradi, pojava smanjene osjetljivosti E. coli na fluorokinolone, kao i pojava rezistentnih izolata široko je rasprostranjena. U zemljama EU je također prijavljena rezistencija Mycoplasma synoviae.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Osobe kojima je poznato da su preosjetljive na (fluoro)kinolone trebaju izbjegavati kontakt s ovim VMP-om.
Tijekom miješanja s pitkom vodom treba nositi rukavice i izbjegavati kontakt s VMP-om. Treba izbjegavati kontakt VMP-a s kožom i očima. U slučaju kontakta s VMP-om, izloženi dio tijela treba odmah isprati s puno vode. Ako se nakon izlaganja VMP-u pojave simptomi kao što je osip, treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu ovo upozorenje. Oticanje lica, usana ili područja oko očiju, kao i otežano disanje, ozbiljni su simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.
Za vrijeme rukovanja VMP-om ne smije se jesti, piti ili pušiti.

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

VMP se ne smije primjenjivati nesilicama konzumnih jaja. VMP se ne smije primjenjivati pilenkama nesilica konzumnih jaja unutar 14 dana do proneska.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

In vitro je dokazano antagonističko djelovanje fluorokinolona i bakteriostatskih antimikrobnih tvari, kao što su makrolidi, tetraciklini i fenikoli.
Istovremena primjena tvari koje sadržavaju aluminij ili magnezij može smanjiti resorpciju enrofloksacina.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno
Nakon primjene doza 6 – 10 puta većih od onih preporučenih u kokoši i purana nisu zabilježene nuspojave.

KARENCIJA

Kokoši: meso i jestive iznutrice: 7 dana
Purani: meso i jestive iznutrice: 13 dana
Kunići: meso i jestive iznutrice: 3 dana

 • VMP se ne smije primjenjivati nesilicama konzumnih jaja.
 • VMP se ne smije primjenjivati pilenkama nesilica konzumnih jaja unutar 14 dana do proneska.

PROIZVOĐAČ

CENAVISA S.L. Camí Pedra Estela s/n, 43205 Reus, Španjolska