Novosti

CHEMISOLE 20%

CHEMISOLE 20%

Prijavite se da biste vidjeli cijene

koncentrirana otopina za primjenu u vodi za piće, antihelmintik, levamizol, za perad

SKU: v41

Kategorija:

Opis

  • otopina za primjenu u pitkoj vodi, za kokoši i purane

SASTAV

1 mL otopine sadržava:
Djelatna tvar:
Levamizol 200 mg

Pomoćne tvari: natrijev metabisulfit; propilenglikol; voda, pročišćena

INDIKACIJE

Suzbijanje invazija tovnih pilića i purana odraslim i razvojnim stadijima parazita Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Syngamus trachea i Ascaridia galli.

KONTRAINDIKACIJE

  • Ne smije se primjenjivati životinjama s poremećajima funkcije jetre.
  • Ne smije primjenjivati neuhranjenim životinjama ili životinjama lošeg zdravstvenog stanja.
  • Ne smije se primjenjivati nesilicama konzumnih jaja.

NUSPOJAVE

Pojedine ptice zbog gorkog okusa otopine nerado uzimaju vodu s lijekom.
Kod peradi koja pati od teške infestacije trahealnim oblićima mogu se tijekom nekoliko sati poslije tretmana očitovati hropci i kašalj, a zbog ugibanja i izbacivanja oblića.
Ako se zamijeti bilo koja ozbiljna nuspojava ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP-u, molimo obavijestite veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš (tovni pilići), puran.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Doziranje:
20 – 25 mg levamizola/kg t.m. (što odgovara dozi 1 mL VMP-a/8-10 kg t.m., tj. 50 – 100 mL VMP-a/100 L pitke vode.). Liječenje treba provesti u trajanju od 12 sati.
Doza se računa prema sljedećoj formuli:
Doza                     Prosječna tjelesna masa             Broj životinja
(mg/kg t.m.)     x                 (kg)                              x                                        =  Doza (mg/L pitke vode)

Ukupan unos vode dan prije tretmana

Napomena:
Preporuča se ponoviti liječenje 14-21 dana nakon prve primjene VMP-a kako bi se suzbili svi novonastali razvojni stadiji parazita, koje nisu bile zahvaćene prvim tretmanom.

Način primjene:
VMP se primjenjuje kroz usta, razrijeđen u pitkoj vodi.
Prije primjene treba provjeriti ispravnost sistema za doziranje. Kako bi se točno izračunala količina VMP-a koja se dodaju u pitku vodu, tjelesnu masu životinja treba procijeniti što je moguće točnije.
Ukoliko je potrebno liječiti veći broj životinja, prethodno ih treba grupirati prema prosječnoj tjelesnoj masi.
Sistem za napajanje prije dodavanja VMP-a treba očistiti i ukloniti svu zaostalu vodu. Životinjama za vrijeme liječenja treba ponuditi samo vodu s lijekom. Po završetku liječenja životinjama treba dati svježu vodu bez lijeka. Prije primjene VMP-a životinjama je potrebno na nekoliko sati uskratiti vodu.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Prije primjene treba provjeriti ispravnost sistema za doziranje. Kako bi se točno izračunala količina VMP-a koja se dodaju u pitku vodu, tjelesnu masu životinja treba procijeniti što je moguće točnije.
Ukoliko je potrebno liječiti veći broj životinja, prethodno ih treba grupirati prema prosječnoj tjelesnoj masi.
Sistem za napajanje prije dodavanja VMP-a treba očistiti i ukloniti svu zaostalu vodu. Životinjama za vrijeme liječenja treba ponuditi samo vodu s lijekom. Po završetku liječenja životinjama treba dati svježu vodu bez lijeka. Prije primjene VMP-a životinjama je potrebno na nekoliko sati uskratiti vodu.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 10 dana

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Treba paziti da se izbjegnu sljedeći postupci jer povećavaju rizik od razvoja rezistencije i na kraju mogu dovesti do neučinkovitog liječenja:
– prečesta primjena i ponavljanje primjene antihelmintika iz iste skupine tijekom dužeg perioda;
– primjena premale doze zbog krive procjene tjelesne mase životinja ili pogrešne primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP).

U slučaju sumnje na rezistenciju na antihelmintike potrebno je provesti odgovarajuće testove (npr. test za određivanje smanjenja broja jajašaca u fecesu – engl. Faecal Egg Count Reduction Test). Ako rezultati takvih testova sigurno upućuju na rezistenciju na određeni antihelmintik, liječenje treba nastaviti antihelmintikom iz druge skupine i s drugačijim načinom djelovanja.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Za vrijeme liječenja životinjama se smije ponuditi samo voda s lijekom. Pojilice moraju biti čiste, a preporuča se upotrebljavati one izrađene od plastike.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
Tijekom rukovanja treba izbjegavati direktan kontakt s veterinarsko-medicinskim proizvodom.
Osobe preosjetljive na levamizol ili neku od pomoćnih tvari trebaju izbjegavati kontakt s VMP-om.
Nakon upotrebe treba oprati ruke.

Nesenje:
Ne smije se primjenjivati nesilicama.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Levamizol se ne smije se primjenjivati istovremeno s antihelminticima koji djeluju kao agonisti nikotinskih receptora (npr. pirantel i morantel).

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
VMP se mora primijeniti samo u dozi propisanoj uputom.

Inkompatibilnosti:
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrjebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.