Novosti

CHEMISOLE 300 mg/ml-prašak

CHEMISOLE 300 mg/ml-prašak

Prijavite se da biste vidjeli cijene

prašak za primjenu u vodi za piće, antihelmintik, levamizol, za svinje

SKU: v40

Kategorija:

Opis

  • prašak za primjenu u pitkoj vodi i tekućoj hrani za svinje

SASTAV

1 g praška sadržava:
Djelatna tvar:
Levamizol 300 mg
(što odgovara 354,5 levamizolklorida)
Pomoćne tvari: silicijev dioksid, koloidni, hidratizirani; glukoza

INDIKACIJE

Suzbijanje invazija svinja odraslim i razvojnim stadijima parazita Oesophagostomum spp., Hyostrongylus spp., Metastrongylus spp., Ascaris suum i Trichuris suis.

KONTRAINDIKACIJE

  • Ne smije se primjenjivati životinjama s poremećajima funkcije jetre.
  • Ne smije primjenjivati neuhranjenim životinjama ili životinjama lošeg zdravstvenog stanja.

NUSPOJAVE

Pojedine svinje zbog gorkog okusa otopine nerado uzimaju vodu ili tekuću hranu s lijekom.
Nakon primjene neke životinje sline, a rijetko koja povraća.
U pojedinih svinja jače invadiranih plućnim vlascima, nakon liječenja može se javiti kašalj i povraćanje, a zbog ugibanja i izbacivanja oblića.
Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo obavijestite svog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinja.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

  • Svinje tjelesne mase do 20 kg: 7,5 – 8,0 mg levamizola/kg t.m. (što odgovara 2,5 – 2,6 g VMP-a/100 kg t.m);
  • Svinje tjelesne mase 20 do 40 kg: 5,0 mg levamizola/kg t.m. (što odgovara 1,67 g VMP-a/100 kg t.m).
  • Svinje tjelesne mase iznad 40 kg: 4,0 mg levamizola/kg t.m. (što odgovara 1,35 g VMP-a/100 kg t.m.).
  • Svinje tjelesne mase iznad 190 kg: ne više od 750 mg levamizola/životinji (što odgovara 2,5 g VMP-a/životinji)

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Način primjene:
VMP se primjenjuje kroz usta, otopljen u pitkoj vodi ili tekućoj hrani.
Preporuča se ponoviti liječenje 14-21 dana nakon prve primjene VMP-a kako bi se suzbili svi novonastali razvojni stadiji parazita, koji nisu bile zahvaćeni prvim tretmanom.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 10 dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Zaštiti od direktnog svjetla.
Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 2 godine
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 3 mjeseca
Rok valjanosti poslije rekonstitucije prema uputi: 12 sati.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja
Treba paziti da se izbjegnu sljedeći postupci jer povećavaju rizik od razvoja rezistencije i na kraju mogu dovesti do neučinkovitog liječenja:
– prečesta primjena i ponavljanje primjene antihelmintika iz iste skupine tijekom dužeg vremena;
– primjena premale doze zbog krive procjene tjelesne mase životinja ili pogrešne primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP).
U slučaju sumnje na rezistenciju na antihelmintike potrebno je provesti odgovarajuće testove (npr. test za određivanje smanjenja broja jajašaca u fecesu – engl. Faecal Egg Count Reduction Test). Ako rezultati takvih testova sigurno upućuju na rezistenciju na određeni antihelmintik, liječenje treba nastaviti antihelmintikom iz druge skupine i s drugačijim načinom djelovanja.
Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Za optimalne rezultate dehelmintizaciju treba temeljiti na rezultati­ ma koprološke pretrage.
Prije tretmana potrebno je što točnije odrediti tjelesnu masu životinja.
Ne preporučuje se pripravak davati životinjama pod utjecajem stresa (cijepljenje, kastracija).
Prije primjene praška treba ga u cijelosti otopiti u vodi za piće ili ga ravnomjerno umiješati u tekuću hranu, te primijeniti u prvom obroku u količini koju će svinje sigurno pojesti tijekom jednog sata. Prasad koja se skupno dehelmintizira, treba grupirati prema prosječnoj tjelesnoj masi te treba osigurati dovoljno pojidbenih, odnosno hranidbenih mjesta. Slabije razvijenu prasad treba napajati, tj. hraniti pojedinačno.
Levamizol ne djeluje ovicidno te je nužno sakupiti i neškodljivo ukloniti izmet tretiranih životinja. Nakon primjene proizvoda svinje trba oprati i smjestiti u čiste nastambe (boksove).

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
Tijekom rukovanja treba izbjegavati direktan kontakt s veterinarsko-medicinskim proizvodom.
Osobe preosjetljive na levamizol ili neku od pomoćnih tvari trebaju izbjegavati kontakt s VMP-om.
Nakon upotrebe treba oprati ruke.

Graviditet
Može se primijeniti tijekom graviditeta i laktacije. Potreban je oprez prilikom dehelmintizacije životinja u visokom stupnju graviditeta (npr. 3 tj. prije prasenja).

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija
Levamizol se ne smije se primjenjivati istovremeno s antihelminticima koji djeluju kao agonisti nikotinskih receptora (npr. pirantel i morantel).

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
VMP se mora primijeniti samo u dozi propisanoj uputom.
U slučaju predoziranja može se 1-2 sata nakon primjene očitovati kolinergična prenadraženost (slinjenje, suzenje, tremor, kašalj, potresanje glavom, količni nemir, ev. proljev i dr.). Navedene promjene u pravilu se spontano i relativno brzo povuku. U slučaju potrebe antidot je atropin sulfat.

Inkompatibilnosti:
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.