Novosti

COLIVETO – 4800 S plv. (kolistin)

COLIVETO – 4800 S plv. (kolistin)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

prašak za primjenu u vodi za piće za svinje i perad, kolistinsulfat

SKU: v6

Kategorija:

Opis

COLIVETo-4800S

  •  prašak za peroralnu otopinu, za telad (koja ne preživa), prasad i perad

 

SASTAV

1 g praška Coliveto-4800 S sadržava:
Kolistin sulfat (polimiksin-E) 4.800.000 i.j.

INDIKACIJE

Liječenje infekcija probavnog sustava teladi, svinja i peradi uzrokovanih neinvazijskimsojevima bakterije Escherichia coli osjetljivim na kolistin.

KONTRAINDIKACIJE

Ne smije se primjenjivati novorođenim jedinkama (propusnost crijevne sluznice) i odraslim preživačima (razvijena funkcija predželudaca).  Ne smije se primjenjivati životinjama preosjetljivim na polimiksine.

NUSPOJAVE

Prilikom p.o. unosa kolistina mala prasad može prolazno povraćati.
Ako se primijete nuspojave veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP) potrebno je postupiti u skladu s člankom 65. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08, 56/13).

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Telad (koja ne preživa), prasad i perad.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

Coliveto-4800S prašak primjenjuje se otopljen u vodi za piće (prasad, perad) ili mlijeku/mliječnoj zamjenici (telad).

Telad

Preporučena doza je 21 mg praška Coliveto-4800S/kg t.m./dan u mliječnoj zamjenici (= 5 mg kolistina/kg t.m./dan = 100 000 i.j. kolistina/kg/dan). Dnevna doza raspodijeli se u dva obroka.

Tjelesna masa Mliječna zamjena Coliveto- 4800 S
50 kg 8 L 0.5 g
75 kg 16 L 0.75 g
200 kg 16-18 L 2.0 g

Svakih 12 sati treba pripremiti i teladi dati svježu otopinu VMP u mliječnoj zamjenici. Liječenje treba početi što prije, to jest čim se uoče prvi znakovi proljeva, a provodi se tijekom 3-5 uzastopnih dana.
Preporučuje se potrebnu količinu praška Coliveto-4800S (pr. 0,5-2,0 g) prvo otopiti u 1/3 do 1/2 ukupnog obroka mliječne zamjenice i ponuditi teletu da popije, a poslije dati i preostali dio mliječnog obroka. Na taj se način osigura da tele unese ukupnu dozu kolistina.

Prasad

Doza iznosi 21 mg praška Coliveto-4800S/kg t.m./dan (= 100.000 i.j. kolistina/kg/dan), a primjenjuje se u vodi za piće tijekom 3-5 uzastopnih dana.

Tjelesna masa Voda za piće Coliveto- 4800 S
10 kg 1.5 L 0.2 g
25 kg 3.5 L 0.5 g
50 kg 6.5 L 1.0 g

Svaka 24 sata mora se pripremiti svježa otopina VMP.

Perad

Doza iznosi 15,63 mg praška Coliveto-4800S (75 000 i.j./kg) po kg t.m./dan, tijekom 3 do 5 uzastopnih dana u vodi za piće.
Kod pripremanja ljekovite otopine treba paziti da se voda pridodaje prašku, a ne obrnuto. Odgovarajuća količina praška prvo se otopi u 10 × manjoj količini vode, a potom se dopuni do željenekoncentracije.

KARENCIJA

Meso i jestivi nusproizvodi:
Telad: 1 dan. Prasad: 1 dan. Perad: 1 dan. Jaja: 0 dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

  • Držati izvan pogleda i dosega djece. Čuvati pri temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati na suhom i tamnom mjestu.
  • Ne koristiti nakon isteka (EXP) roka valjanosti naznačenog na pakovanju.
  • Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 4 tjedna.
  • Rok valjanosti nakon otapanja u vodi za piće: 24 sata.
  • Rok valjanosti nakon otapanja u mliječnoj zamjenici: 2 sata.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Subdoziranje veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP) može uzrokovati pojavu bakterija rezistentnih na kolistin.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Da bi se osiguralo ispravno doziranje, mora se što točnije odrediti tjelesna masa (t.m.) životinja.
Unos vode ili mliječne zamjenice s otopljenim VMP ovisi o kliničkom stanju životinja. Stoga je ponekad potrebno prilagoditi koncentraciju VMP u vodi za piće ili mliječnoj zamjenici da bi životinje unijele odgovarajuću dozu.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

Treba izbjegavati udisanje praška i dodir kože s VMP ili s ljekovitom otopinom, a nakon upotrebe oprati ruke.
Osobe preosjetljive na kolistin ne smiju rukovati s ovim VMP.

Graviditet, laktacija, nesenje:

Ovaj VMP nije namijenjen liječenju gravidnih ili dojnih životinja.

Interakcije:

Aktivnost kolistina umanjena je u prisustvu kalcija.

Predoziranje:

Nisu zamijećeni štetni učinci kod svinja koje su tijekom 5 uzastopnih dana uzimale kolistin sulfat u dozi 500.000 i.j./kg t.m./dan.
Prilikom predoziranja mogu se javiti probavni poremećaji (proljev, ev. povraćanje). U tom slučaju treba umanjiti dozu ili prekinuti liječenje.
U slučaju dugotrajne primjene kolistina moguće su superinfekcije.

Inkompatibilnosti:

U nedostatku istraživanja kompatibilnosti, ovaj se VMP ne smije miješati ni s jednim drugim VMP.

OSTALE INFORMACIJE

Farmakodinamička svojstva

Kolistin sulfat, djelatna tvar VMP Coliveto-4800S, je polipeptidni antibiotik uskog antimikrobnog spektra. Djeluje baktericidno protiv gram-negativnih bakterija kao što su Escherichia coli, Salmonella i Klebsiella spp.
Nije učinkovit protiv gram-pozitivnih bakterija i gram-negativnih koka. U osjetljivim bakterijama kolistin remeti građu vanjskog dijela stanične stjenke. Djeluje na bakterije koje se razmnožavaju i na one u stadiju mirovanja. Veže se za bakterijske lipopolisaharide (LPS-endotoksini) te izravno oštećuje anionsko područje lipida-A. Na taj način kolistin remeti funkciju stanica, poveća njihovu permeabilnost, iz bakterija se gube purini i pirimidini, a slijedi liza. Na kolistin su rezistentne bakterije Proteus sp. i Seratia sp.

Farmakokinetički podaci

Poslije p.o. unosa kolistin se u životinja gotovo ne resorbira. Pretpostavlja se da inaktivacija kolistina nastupa vezanjem za fosfolipide i lipopolisaharide gram-negativnih enteralnih bakterija. Time se može objasniti činjenica da se samo 1-10% p.o. primijenjenog kolistina utvrdi u izmetu u aktivnom obliku.