Novosti

DOXYCICLINA (doksiciklin) – 5 kg

DOXYCICLINA (doksiciklin) – 5 kg

Prijavite se da biste vidjeli cijene

prašak za primjenu u vodi za piće za perad i svinje, doksiciklin

SKU: v10

Kategorija:

Opis

  • prašak za oralnu otopinu za kokoši, purane i svinje

 

SASTAV

1 g praška sadržava:
Djelatna tvar
Doksiciklin (u obliku doksiciklinhiklata) 500 mg

INDIKACIJE

Perad: kronična respiratorna bolest i ostale bolesti dišnog sustava posebno one uzrokovane mikroorganizmima Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Haemophilus gallinarum, Bordatella avium i Chlamydia psittaci.
Svinje: atrofični rinitis i bolesti dišnog sustava posebno one uzrokovane mikroorganizmima Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp., Pasteurella multocida, Streptococcus suis.

KONTRAINDIKACIJE

  • Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na tetracikline ili na bilo koju od pomoćnih tvari.
  • Ne primjenjivati životinjama s oštećenjem jetre; kod životinja s oštećenjima bubrega VMP treba promijeniti pod neposrednim nadzorom veterinara.
  • Ne smije se primjenjivati ako je na farmi utvrđena rezistencija na tetracikline, s obzirom na moguću križnu rezistenciju.

NUSPOJAVE

Nakon primjene VMP-a može se pojaviti reakcija preosjetljivosti i fotosenzibilnosti kao i na druge tetraciklinske antibiotike.
Kod duže primjene mogu se pojaviti probavni poremećaji uslijed disbioze crijevne mikroflore.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš (tovni pilići), puran, svinja

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Tovni pilići: 4,0 g/100 kg tjelesne mase (20 mg doksiciklina/kg t.m.), što odgovara 15-30 g proizvoda/100 litara vode tijekom 3 do 5 dana.
Purani: 4,0 g/100 kg tjelesne mase (20 mg doksiciklina/kg t.m.), što odgovara 20-40 g proizvoda/100 litara vode tijekom 3 do 5 dana.
Svinje: 2,0 g/100 kg tjelesne mase (jednako 10 mg doksicilina/kg t.m.) tijekom 3 do 5 dana

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Primjena u pitkoj vodi.
Preporuča se rasporediti dnevnu dozu u dvije aplikacije.
Točnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u vodi za piće treba izračunati na temelju propisane doze te broja i tjelesne mase životinja koje će biti liječene, prema sljedećoj formuli:

mg VMP-a/ kg tjelesne mase/ dan  x   prosječna tjelesna masa (kg) životinja koje će biti liječene
———————————————————————————————————————-              = mg VMP-a/L vode za piće
Prosječni dnevni unos vode (L)/životinji

Kako bi se osiguralo točno doziranje, tjelesnu masu životinja treba odrediti što preciznije.
Unos vode koja sadržava VMP ovisi o kliničkom stanju životinja. Kako bi se postiglo točno doziranje, moguće je da će koncentraciju VMP-a u vodi za piće trebati prilagoditi unosu vode.
U slučaju primjene samo dijela sadržaja pakovanja preporučuje se korištenje odgovarajuće umjerene opreme za vaganje. Dnevnu količinu VMP-a treba dodati u volumen vode za piće koji će životinje sigurno popiti unutar 24 sata. Svježu otopinu VMP-a u vodi za piće treba pripremati svaka 24 sata. Preporučuje se priprema koncentrirane otopine (do najviše 100 grama VMP-a na litru vode za piće) koju zatim, po potrebi, treba razrijedit do terapijske koncentracije. Umjesto tog načina, koncentriranu otopinu se može primijeniti i pomoću odgovarajućeg uređaja za doziranje lijekova u vodi za piće (medikatora).

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice:
Tovni pilići: 6 dana
Purani: 8 dana
Svinje: 5 dana
Nije odobrena primjena na nesilicama koje proizvode jaja za hranu.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.
Rok valjanosti poslije rekonstitucije: 12 sati
Jednom otvoren VMP treba odmah upotrijebiti.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Nije odobrena primjena ovog VMP-a nesilicama koje proizvode jaja za hranu.
Treba izbjegavati višekratne primjene, a liječenje treba kombinirati s poboljšavanjem uzgojne prakse te čišćenjem i dezinfekcijom.
Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Zbog mogućih razlika u osjetljivosti bakterija na doksiciklin, s obzirom na vrijeme i zemljopisno područje, preporučuje se uzimanje uzoraka od bolesnih životinja s farme za bakteriološke pretrage i ispitivanje osjetljivosti izoliranih mikroorganizama.
Utvrđen je veliki broj sojeva E. coli izoliranih iz kokoši, koji su rezistentni na tetracikline. Zbog toga bi se ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) trebao koristiti za liječenje infekcija uzrokovanih s E. coli tek nakon ispitivanja osjetljivosti izoliranih sojeva.
Prilikom upotrebe treba poštovati službene i lokalne preporuke za primjenu antimikrobnih lijekova.
Neprikladna primjena može dovesti do povećane otpornosti bakterija na doksiciklin te može smanjiti učinkovitost liječenja drugim tetraciklinima zbog moguće križne rezistencije.
Budući da se ciljni patogeni mikroorganizmi ne mogu u potpunosti iskorijeniti, liječenje treba kombinirati s mjerama dobre uzgojne prakse, primjerice s održavanjem higijene, pravilnom ventilacijom i naseljavanjem objekata s prikladnim brojem životinja.
Ne davati pripravak u krutoj hrani.
Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
Treba izbjegavati dodir pripravka s kožom i očima. Prilikom rukovanja s proizvodom potrebno je nositi zaštitnu opremu (rukavice, kombinezon, zaštitne naočale). U slučaju dodira s kožom i/ili očima, zahvaćena mjesta potrebno je odmah isprati čistom vodom te zatražiti liječničku pomoć.
U slučaju da se nehotice proguta, treba odmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu etiketu ili spremnik.
Osobe s poznatom presjetljivošću na doksiciklin ili tetracikline ili na bilo koju pomoćnu tvar sadržanu u pripravku moraju izbjegavati kontakt s VMP-om.
Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja
Ne primjenjivati tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Ne primjenjivati usporedno s bakericidnim antibioticima kao što su penicilini, aminoglikozidi i slični.
Apsorpcija doksiciklina može biti smanjena u prisustvu velikih količina kalcija, željeza, magnezija i aluminija u hrani. Ne primjenjivati istovremeno s antacidima, kaolinom i pripravcima obogaćenima spojevima željeza.
Preporučuje se da interval između primjene VMP-a i lijekova koji sadrže polivalentne katione bude 1 do 2 sata jer se smanjuje apsorpcija tetraciklina. Doksiciklin pojačava djelovanje antikoagulansa.
Topljivost VMP-a ovisi od pH vrijednosti i ako se miješa s alkalnom otopinom dolazi do taloženja.
Ne držati pripremljenu otopinu u metalnom spremniku.

Inkompatibilnosti:
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada.