Novosti

EMDOFLUXIN (fluniksin)

EMDOFLUXIN (fluniksin)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

otopina za injekciju, za ublažavanje upala i boli, za svinje, konje i goveda, fluniksin

SKU: v62

Kategorije: ,

Opis

  • otopina za injekciju, za ublažavanje upala i boli, za svinje, konje i goveda, fluniksin

Fluniksin
1 mL otopine sadržava:

Djelatna tvar:

Flunixin                        50,0 mg
(U obliku flunixinmeglumina)

Pomoćne tvari:

Fenol                                                   5,0 mg
Natrijev formaldehidsulfoksilat            2,50 mg
Dinatrijev edetat                                  0,10 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo, svinja i konj

INDIKACIJE

Konji:         Ublažavanje upalnih procesa i bolova povezanih s poremećajima mišićno-koštanog sustava. Ublažavanje bolova u abdomenu povezanih s kolikama.
Goveda:     Smanjenje kliničkih simptoma tijekom infekcija dišnog sustava, uz istodobnu primjenu odgovarajućeg antibiotika.
Svinje:        Pomoćna terapija u sklopu liječenja MMA sindroma (mastitis-metritis-agalakcija) u krmača. Smanjenje povišene tjelesne temperature povezane s poremećajima dišnog sustava, uz istodobnu primjenu odgovarajućeg antibiotika.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Konji: primjena u venu.
Goveda: primjena u venu ili u mišić.
Svinje: primjena u mišić.
Konji:

  • Ublažavanje upalnih procesa i bolova povezanih s poremećajima mišićno-koštanog sustava: 1 mg fluniksina/kg tjelesne mase (t.m.)/dan, što odgovara 1 mL VMP-a/50 kg t.m, u venu, tijekom 1-5 uzastopnih dana.
  • Ublažavanje bolova u abdomenu povezanih s kolikama: 1 mg fluniksina/kg t.m./dan, što odgovara 1 mL VMP-a/50 kg t.m., u venu. Liječenje se može ponoviti jednom ili dva puta ukoliko se simptomi ponovno pojave.

Goveda:

  • 2 mg fluniksina/kg t.m./dan, što odgovara 2 mL VMP-a/50 kg t.m., u venu ili u mišić, tijekom 1-3 uzastopn adana. Na jedno mjesto smije se primijeniti najviše 20 mL VMP-a.

Svinje:

  • Pomoćna terapija u sklopu liječenja MMA sindroma: 2 mg fluniksina/kg t.m./dan, što odgovara 2 mL VMP-a/50 kg t.m., u mišić, tijekom 1-3 uzastopna dana. Ukoliko je volumen injektiranja VMP-a veći od 5 mL, treba ga podijeliti u dvije doze koje se primjenjuju na dva različita mjesta.
  • Smanjenje povišene tjelesne temperature povezane s poremećajima dišnog sustava: 2 mg fluniksina/kg t.m./dan, što odgovara 2 mL VMP-a/50 kg t.m.,u mišić, jednokratno. Ukoliko je volumen injektiranja VMP-a veći od 5 mL, treba ga podijeliti u dvije doze koje se primjenjuju na dva različita mjesta.

Čep na bočici se smije probosti iglom najviše 25 puta. Osoba koja primjenjuje VMP treba za ciljnu vrstu koju će liječiti odabrati odgovarajuću veličinu bočice. Ukoliko se istodobno liječi više životinja, prilikom izvlačenja sadržaja bočice treba koristiti iglu trajno zabodenu u čep bočice kako bi se izbjeglo prekomjerno probadanje čepa. Iglu treba ukloniti iz čepa nakon završetka liječenja.

KARENCIJA(E)

Konji:
Meso i jestive iznutrice: 10 dana
Mlijeko: VMP se ne smije primjenjivati kobilama čije je  mlijeko namijenjeno za hranu.

Goveda:
Nakon primjene u venu:
Meso i jestive iznutrice: 10 dana
Mlijeko: 24 sata
Nakon primjene u mišić:
Meso i jestive iznutrice: 31 dan
Mlijeko: 36 sati

Svinje:
Meso i jestive iznutrice: 20 dana

KONTRAINDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati životinjama s bolestima jetre, srca ili bubrega.
VMP se ne smije primjenjivati životinjama ukoliko postoji mogućnost nastanka čireva ili krvarenja u želučano-crijevnom sustavu.
VMP se ne smije primjenjivati ukoliko postoje simptomi krvne diskrazije ili poremećaja zgrušavanja krvi.
VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar, na druge nesteroidne protuupalne lijekove ili na bilo koju od pomoćnih tvari.
VMP se ne smije primjenjivati kravama unutar 48 sati prije očekivanog telenja.
VMP se ne smije primjenjivati na gravidnim kobilama.
VMP se ne smije primjenjivati u slučaju kolika uzrokovanih ileusom koji je povezan s dehidracijom.
VMP se ne smije primjenjivati životinjama koje boluju od kroničnih poremećaja mišićno-koštanog sustava.

NUSPOJAVE

Nuspojave uključuju mogućnost krvarenja, oštećenja sluznice želučano-crijevnog sustava (iritacije, čirevi na želucu), povraćanje, oštećenja bubrega, posebno u dehidriranih ili hipovolemičnih životinja.
Kao i kod drugih nesteroidnih protuupalnih lijekova, u rijetkim slučajevima nakon primjene ovog VMP-a mogu se uočiti nuspojave povezane s bubrezima ili jetrom.
U slučaju nuspojava, liječenje treba prekinuti te potražiti pomoć veterinara.
U rijetkim slučajevima kod goveda i konja su uočene smrtonosne anafilaktičke reakcije (kolaps), poglavito tijekom brze primjene VMP-a u venu.
U rijetkim slučajevima nakon primjene VMP-a u venu može doći do potencijalno smrtonosnog šoka, zbog sadržaja propilenglikola u ovom VMP-u. Ukoliko je potrebno, tj. ukoliko dođe do znakova opće intolerancije, primjenu VMP-a treba prekinuti te započneti terapiju za stanje šoka.
Nakon primjene VMP-a u venu kod konja, zabilježeni su slučajevi krvave ili tekuće stolice.
Kod goveda se u rijetkim slučajevima mogu uočiti lokalne reakcije na mjestu primjene VMP-a.
VMP može usporiti porođaj i povećati smrtnost mladunaca, zbog svog tokolitičkog djelovanja, tj opuštanja mišića maternice, uzrokovanog kočenjem sinteze prostaglandina koji je nužan za poticanje porođaja. Primjena VMP-a tijekom razdoblja nakon porođaja može uzrokovati zaostajanje posteljice. Također treba vidjeti odjeljak „Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja“.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:
– vrlo česte (više od 1 na 10 životinja kojima je primijenjen VMP pokazuju nuspojavu(e))
– česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja kojima je primijenjen VMP )
– manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja kojima je primijenjen VMP)
– rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP)
– vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP, uključujući izolirane slučajeve).
Ako se zamijeti bilo koja nuspojava, čak i one koje nisu navedene u ovoj uputi o VMP-u, ili se posumnja u učinkovitost VMP-a, treba obavijestiti veterinara.