Novosti

FIPRON SPREJ (antiparazitik) – 100 ml

FIPRON SPREJ (antiparazitik) – 100 ml

Prijavite se da biste vidjeli cijene

sprej protiv buha i krpelja, fipronil, za pse i mačke

SKU: v44

Kategorija:

Opis

  • sprej za kožu, otopina, za pse i mačke

SASTAV

1 mL sadržava:

Djelatna tvar:
Fipronil 2,5 mg
Bistra, bezbojna do žuta otopina.

INDIKACIJE

Liječenje i suzbijanje infestacija buhama i krpeljima u pasa i mačaka. Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se može primijeniti kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama.
VMP je učinkovit protiv Ixodes spp., uključujući i Ixodes ricinus, koji je prijenosnik uzročnika lajmske bolesti (borelioze).
VMP se može primjenjivati za suzbijanje infestacije s pauši u pasa (Trichodectes canis) i mačaka (Felicola subrostratus).

KONTRAINDIKACIJE

  • VMP se ne smije primjenjivati mačićima mlađim od 8 tjedana.
  • VMP se ne smije primjenjivati štenadi mlađoj od 3 dana.
  • VMP se ne smije primjenjivati u slučajevima preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.
  • VMP se ne smije primjenjivati životinjskim vrstama za koje proizvod nije namijenjen, posebno kunićima jer može izazvati reakcije nepodnošljivosti, pa i uginuće.
  • VMP se ne smije primjenjivati bolesnim životinjama (sustavne bolesti, povišena tjelesna temperatura i dr.) i životinjama u rekovalescenciji.

NUSPOJAVE

U slučaju da se životinja liže nakon primjene VMP-a, može kraće vrijeme pojačano sliniti zbog svojstava nosača.
U osjetljivih životinja su nakon primjene VMP-a zabilježeni izolirani slučajevi kožnih reakcija različitog intenziteta poput crvenila,svrbeža ili lokalnog gubitka dlake.
U iznimnim slučajevima su nakon primjene VMP-a primijećeni pojačano slinjenje, reverzibilni neurološki znakovi (preosjetljivost na vanjske podražaje, potištenost, razdražljivost), povraćanje ili dišni simptomi.
Ako se zamijeti bilo koja ozbiljna nuspojava ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP-u, treba obavijestiti veterinara.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

Primjena prskanjem po dlaci/ koži.
Doza je 7,5 mg fipronila/kg tjelesne mase, što je 3 mL VMP-a, odnosno 6 pritiskivanja pumpice/kg tjelesne mase za pakovanje 100 mL ili 2 pritiskivanja pumpice/kg tjelesne mase za pakovanje 250 mL.
Doza se, ovisno o dužini dlake, može i udvostručiti na 15 mg fipronila/kg tjelesne mase, odnosno 12 pritiskivanja pumpice/kg tjelesne mase za bočicu 100 mL ili 4 pritiskivanja pumpice/kg tjelesne mase za bočicu 250 mL. VMP treba točno dozirati, odnosno primijeniti propisanu dozu, kako bi se osigurao optimalni učinak i trajanje učinkovitosti. Ukoliko je potrebno treba konzultirati veterinara.
VMP je protiv buha učinkovit do 3 mjeseca u pasa i do 2 mjeseca u mačaka, ovisno o mogućnosti novih infestacija iz okoliša. VMP je protiv krpelja učinkovit do mjeseca dana i u pasa i u mačaka, ovisno o mogućnosti novih infestacija iz okoliša.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Cijelu površinu životinje treba poprskati s udaljenosti 10-20 cm, suprotno od smjera rasta dlake, te životinju istovremeno četkati ili češljati. Svu dlaku treba ravnomjerno navlažiti VMP-om tako da može prodrijeti do kože. Za primjenu VMP-a na kožu glave i oko očiju treba poprskati vlažnu rukavicu te njome pažljivo trljati dlaku. Treba izbjegavati prskanje očiju. Treba pustiti da se dlaka osuši na temperaturi okoliša.
S obzirom da nisu provedene studije neškodljivosti, VMP se ne smije primjenjivati češće od jedanput u 4 tjedna.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU OD CILJNIH VRSTA ŽIVOTINJA

Paraziti mogu razviti rezistenciju na neku skupinu antiparazitika zbog prečeste i ponavljane primjene tvari iz te skupine.
Pojedini krpelji mogu ostati pričvršćeni na životinji, te se zbog toga prijenos zaraznih bolesti ne može isključiti u nepovoljnim uvjetima.
Da bi se osigurala optimalna učinkovitost, životinje se ne smiju kupati ili šamponirati unutar 48 sati prije i nakon primjene VMP-a
Tretiranje košarice, prostirke, tepiha i tkaninom presvučenog namještaja s prikladnim antiparazitikom pomaže u smanjenju infestacije okoliša, a produžuje se i trajanje zaštite od novih infestacija životinja

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
Ovaj VMP može uzrokovati nadražaj sluznica i očiju pa je potrebno zaštiti oči. U slučaju da VMP dospije u oči, potrebno je oči isprati s dosta vode i zatražiti savjet liječnika.
VMP životinjama treba primijeniti na otvorenom prostoru ili u dobro prozračenoj prostoriji. Sprej se ne smije udisati.
Ukoliko se VMP udahne, mogu se pojaviti opći simptomi poput dišnih smetnji, podrhtavanja mišića , uzbuđenja, povećane razdražljivosti, slabosti i mučnine.

Za vrijeme rukovanja ovim VMP-om ne smije se jesti, piti niti pušiti.
Osobe koje primjenjuju VMP trebaju izbjegavati kontakt VMP-a s kožom ili sluznicama.
Tijekom primjene VMP-a treba nositi zaštitne rukavice. Također treba nositi vodonepropusnu pregaču zbog zaštite odjeće. Kontaminiranu odjeću treba skinuti i oprati ju prije ponovnog korištenja.
Nakon rada s VMP-om rukavice treba neškodljivo odložiti, a ruke oprati s vodom i sapunom. Dijelove kože izložene VMP-u treba odmah oprati vodom i sapunom.
Ukoliko se pojavi nadražaj treba potražiti savjet liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u.
Treba izbjegavati gutanje VMP-a. Kod nehotičnog gutanja odmah treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.
U senzibilizacijskom testu nije primijećena senzibilizacija uzrokovana fipronilom.
Osobe kojima je poznato da su preosjetljive na fipronil ili na bilo koju pomoćnu tvar, kao i osobe koje boluju od epilepsije ne smiju raditi s ovim VMP-om.
Životinju ne treba dirati dok se dlaka ne osuši. Djeci treba onemogućiti da se igraju sa životinjom sve dok se dlaka ne osuši. Stoga se preporučuje primjena VMP-a navečer, a ne tijekom dana. Životinje kojima je nedavno primijenjen VMP ne smiju spavati s vlasnicima, posebno ne s djecom.
VMP pripada 2. razredu zapaljivih materijala!

Posebne mjere opreza za okoliš
Psima se ne smije dopustiti plivanje u vodotocima do 2 dana nakon primjene VMP-a (također treba vidjeti odjeljak 13).

Graviditet i laktacija:
U laboratorijskim pokusima na štakorima i kunućima nisu utvrđeni fetotoksični ili teratogeni učinci fipronila.
Štenad je dobro podnijela izlaganje VMP-u nakon njegove primjene kujama u laktaciji.
Nisu provedena ciljna istraživanja o sigurnosti primjene ovog VMP-a gravidnim kujama i mačakama te mačkama u laktaciji.
VMP se smije primjenjivati samo nakon procjene veterinara o odnosu koristi/rizika.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Prenadraženost, agresivnost pa čak i grčevi mogu se pojaviti kod životinja koje progutaju veću količinu fipronila. U takvim slučajevima preporuča se primjena diazepama, lorezepama ili fenobarbitala. Kod smetnji dišnog sustava preporučaju se kortikosteroidi i β2-simpatomimetici.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Vrlo zapaljivo.
Čuvati pri temperaturi do 25°C.
Ne zamrzavati.
VMP se ne smije primjenjivati nakon isteka roka valjanosti.

PROIZVOĐAČ

Bioveta, a.s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Češka