Novosti

LEVOFLOK 10% p/o (enrofloxacin)

LEVOFLOK 10% p/o (enrofloxacin)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

otopina za primjenu u vodi za piće za kokoši, purane i kuniće, enrofloksacin 10%

SKU: v12

Kategorija:

Opis

 • oralna otopina za kokoši, purane i kuniće
 • otopina za primjenu u vodi za piće
 • antibakterijski lijek za sustavne infekcije
 • fluorokinolon, enrofloksacin
 • za kokoši, purane i kuniće

SASTAV

Jedan ml sadržava:
Enrofloksacin 100,0 mg

Antibakterijski sprektar

Enrofloksacin je učinkovit protiv mnogih gram-negativnih bakterija, protiv gram-pozitivnih bakterija i Mycoplasma spp.
In vitro osjetljivost je utvrđena kod sojeva(i) gram-negativnih vrsta poput Escherichia coli, Pasteurella multocida i Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum te (ii) Mycoplasma gallisepticum i Mycroplasma synoviae.

INDIKACIJE

Liječenje infekcija uzrokovanih sljedećim mikroorganizmima osjetljivima na enrofloksacin:

Kokoši

 • Avibacterium paragallinarum,
 • Pasteurella multocida,
 • Esherichia coli,
 • Mycoplasma gallisepticum,
 • Mycroplasma synoviae

Purani

 • Pasteurella multocida,
 • Escherichia coli,
 • Mycroplasma gallisepticum,
 • Mycroplasma synoviae

Kunići

Liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih s P. Multocida.

KONTRAINDIKACIJE

 • Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati za profilaksu.
 • VM se ne smije primjenjivati ako je u jatu predviđenom za liječenje prethodno utvrđena pojava rezistencije/križne rezistencije na (fluoro)kinolone.
 • VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar, druge (fluoro)kinolone ili na bilo koju pomoćnu tvar.

Količine koje se primjenjuju i put primjene

Za primjenu kroz usta u vodi za piće.

Kokoši i purani

10 mg enrofloksacina/kg tjelesne mase/dan, tijekom 3-5 uzastopnih dana (odgovara 0,1 ml VMP-a/kg tjelesne mase/dan).
Liječenje treba trajati tijekom 3-5 uzastopnih dana, odnosno tijekom 5 uzastopnih dana u slučaju mješovitih infekcija i kroničnih progresivnih bolesti. Ako se nakon 2-3 dana ne postigne kliničko poboljšanje, treba razmotriti promjenu antimikrobnog liječenja na temelju testa osjetljivosti.

Kunići

10 mg enrofloksacina/kg tjelesne mase/dan, tijekom 5 uzastopnih dana (odgovara 0,1 ml VMP-a/kg tjelesne mase/dan).
Kako bi se osiguralo točno doziranje, i izbjeglo subdoziranje, tjelesnu masu životinja treba odrediti što preciznije.
Unos vode s VMP-om ovisi o kliničkom stanje životinja. Kako bi se postiglo točno doziranje, koncentraciju enrofloksacina treba prilagoditi unosu vode.
Točnu dnevnu količinu Vmp-a za primjenu u vodi za piće treba izračunati na temelju propisane doze te broja i mase životinja koje će biti liječene, prema sljedećoj formuli:

ml VMP-a/ = 0,1 ml VMP-a/kg t.m./dan x prosječna tjelesna masa životinja (kg)

L vode                                  prosječni unos vode (L/dan)

VMP svakog dana treba svježe razrijediti8 s vodom za piće, neposredno prije primjene.
Životinje trebaju imati dovoljan pristup sustavu napajanja kako bi se osigurao odgovarajući unos vode. Tijekom liječenja životinjama ne smiju biti dostupni drugi izvori vode za piće, osim vode s VMP-om.
Za doziranje VMP-a treba koristiti odgovarajuću i ispravno umjerenu opremu.

NUSPOJAVE

Nisu poznate

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

Prilikom primjene ovog VMP treba se pridržavati nacionalnih i lokalnih propisa o primjeni antimikobnih tvari.
Fluorokinolone treba sačuvati za liječenje kliničkih slučajeva koji su slabo reagirali ili za koje se očekuje da će slabo reagirati na antimikobne tvari iz drugih skupina.
Kad god je moguće, primjenu fluorokinolona treba temeljiti na testu osjetljivosti mikroorganizama.
Ukoliko primjena VMP-a nije u skladu s uputama navedenim u sažetku opisa svojstava, može se povećati učestalost bakterija rezistentnih na fluorokinolone te se može smanjiti učinkovitost liječenja s drugim kinolonima, zbog moguće pojave križne rezistencije.
S obzirom da je enroflosacin prvo odobren za primjenu peradi, pojava smanjene osjetljivosti E. Coli,na fluorokinolone, kao i pojava rezistentnih izolata široko je rasprostranjena. U EU je također prijavljena rezistencija Mycoplasma synoviae.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno

nakon primjene doze 20 mg/kg tjelesne mase (dvostruka propisana doza) tijekom 15 uzastopnih dana (3 puta duže od propisanog trajanja liječenja) nisu primijećene nuspojave. U slučaju predoziranja, može se očekivati slabija stimulacija spontanih kretnji, pa liječenje treba prekinuti.
Predoziranje fluorokinolonima može izazvati mučninu, povraćanje i proljev.
Primjena Fluorokinolona tijekom rasta životinja, u kombinaciji sa značajnim i dugotrajnimpovećanjem unosa vode za piće, primjerice zbog visokih temperatura, te tako i s povećanjem unosa djelatne tvari, može biti povezana s oštećenjem zglobne hrskavice.

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

U labaratorijskim pokusima na štakorima nisu utvrđeni teratogeni učinci. Pokusi provedeni na ženkama kunića nisu pokazali teratogene učinke na fetuse i maternotoksične učinke.
Pokusi provedeni na kunićima u laktaciji nisu pokazali toksične učinke na sisajuće kuniće tijekom prvih 16 dana života. Stariji kunići mogu eliminirati enrofloksacin.
VMP treba primjenjivati samo u skladu s procjenom veterinara o odnosu koristi/rizika.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

In vitro je dokazano antagonističko djelovanje fluorokinolona i bakteriostatskih antimikrobnih tvari, kao što su makrolidi, tetraciklidi i fenikoli.
Isovremena primjena tvari koje sadržavaju aluminij ili magnezij može smanjiti resorpciju enroflosacina.

KARENCIJA

 • Meso i jestive iznutrice:  Kokoši (tovni pilići) 7 dana
 • Purani 13 dana
 • Kunići 2 dana
 • Nije odobrena primjena VMP-a nesilicama konzumnih jaja.
 • VMP se ne smije primjenjivati pilenkama unutar 14 dana do početka nesenja.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtjeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

Osobine i sastav unutarnjeg pakovanja

Spremnici od bijelog polietilena velike gustoće tri veličine: boca s 250 ml, boca s 1l ili karnister s 5l. Boce i karnisteri su zatvoreni s pokrovom i čepom na navoj. Čep je od polietilena velike gustoće i zapečaćen sigurnosnim mehanizmom.