Novosti

NIFENCOL 300 mg/ml

NIFENCOL 300 mg/ml

Prijavite se da biste vidjeli cijene

injekcijska otopina za goveda i svinje, florfenikol

SKU: v14

Kategorija:

Opis

 • otopina za injekciju, za goveda i svinje, florfenikol

Jedan mL sadržava:

Djelatna tvar:
florfenikol                 300 mg
Bistra, blago žuta otopina.

INDIKACIJE

Govedo:
Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za sprječavanje i liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih sljedećim bakterijama osjetljivim na florfenikol: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida Histophilus somni.
Prije primjene VMP-a u svrhu sprječavanja infekcije u stadu mora biti utvrđena prisutnost bolesti.

Svinja:
VMP se primjenjuje za liječenje u slučaju akutnih izbijanja infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijama Actinobacillus pleuropneumoniae Pasteurella multocida osjetljivim na florfenikol.

KONTRAINDIKACIJE

 • VMP se ne smije primjenjivati odraslim bikovima i nerastovima namijenjenim za rasplod.
 • VMP se ne ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na florfenikol ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

NUSPOJAVE

Tijekom liječenja se u goveda može primijetiti smanjen unos hrane i mekši izmet. Liječene životinje se nakon prestanka primjene VMP-a brzo i potpuno oporave.
Nakon primjene u mišić ili pod kožu, na mjestu primjene se mogu javiti upalne promjene koje se zadržavaju do 14 dana.
Vrlo rijetko je u goveda zabilježena pojava anfilaktičkog šoka.
U svinja su uobičajene nuspojave prolazni proljev te perianalni i rektalni edem/eritem koji se može javiti i u do 50% životinja. Ove nuspojave mogu biti vidljive tijekom tjedan dana nakon primjene VMP-a.
U terenskim uvjetima se u približno 30% liječenih svinja tjedan dana ili više nakon primjene druge doze javila vrućica (40 ºC) povezana s umjerenom depresijom ili umjereno otežanim disanjem.
Na mjestu primjene se može javiti prolazna oteklina koja se zadržava do 5 dana. Na mjestu primjene se mogu javiti upalne promjene koje se zadržavaju do 28 dana.
Ako se javi bilo koja ozbiljna nuspojava ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP-u, treba obavijestiti veterinara.

DOZIRANJE

 • Govedo: VMP se primjenjuje u mišić ili pod kožu.
 • Svinja: VMP se primjenjuje u mišić.

Goveda:

Liječenje

 • Primjena u mišić: treba primijeniti 20 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 1 mL VMP-a/15 kg t.m.) dva puta u razmaku od 48 sati, koristeći iglu veličine 16G.
 • Primjena pod kožu: treba primijeniti 40 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 2 mL VMP-a/15 kg t.m.) jednkratno, koristeći iglu veličine 16G.

Sprječavanje bolesti

 • Primjena pod kožu: treba primijeniti 40 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 2 mL VMP-a/15 kg t.m.) jednkratno, koristeći iglu veličine 16G.

Svinje:

 • Treba primijeniti 15 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 1 mL VMP-a/20 kg t.m.) u mišić, dva puta u razmaku od 48 sati, koristeći iglu veličine 16G.

KARENCIJA

Govedo:

 • Meso i jestive iznutrice:
 • Primjena u mišić: 30 dana.
 • Primjena pod kožu: 44 dana.

Mlijeko: VMP se ne smije primjenjivati tijekom laktacije, uključujući i suhostaj,  kravama čije se mlijeko koristi za hranu.

Svinja:

 • Meso i jestive iznutrice: 18 dana.                                              

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mjere opreza prilikom primjene

Ovaj VMP ne sadrži antimikrobni konzervans.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama

VMP se ne smije primjenjivati prasadi tjelesne mase manje od 2 kg.
Primjenu ovog VMP-a treba temeljiti na rezultatima testova osjetljivosti bakterija, a tijekom primjene treba uzeti u obzir nacionalne i lokalne odredbe o primjeni antimikrobne terapije.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Potreban je oprez kako bi se izbjeglo nehotično samoinjiciranje. U slučaju nehotičnog samoinjiciranja, treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu. Treba izbjegavati kontakt VMP-a s kožom ili očima. U slučaju da VMP dođe u kontakt s kožom ili očima, zahvaćena područja treba odmah isprati s puno vode. Nakon primjene VMP-a treba oprati ruke.
Osobe kojima je poznato da su preosjetljive na propilenglikol ili polietilenglikol ne smiju raditi s ovim VMP-om.

Graviditet i laktacija

Tijekom laboratorijskih pokusa nisu dokazani teratogeni ili fetotoksični učinci florfenikola.

Goveda:
Neškodljivost VMP-a nije utvrđena tijekom graviditeta.
VMP se smije primijeniti samo nakon procjene veterinara o odnosu koristi/rizika.

Svinja:
Neškodljivost VMP-a nije utvrđena tijekom graviditeta i laktacije.
Ne preporučuje se primjena VMP-a krmačama tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Nisu poznate.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

U goveda za vrijeme primjene VMP-a može doći do smanjenog unosa hrane i prolaznog omekšavanja izmeta. Po prestanku primjene VMP-a liječene životinje se brzo i u  potpunosti oporave.
U svinja se nakon primjene doze 3 ili više puta veće od preporučene doze može primijetiti smanjen unos hrane i vode te smanjen prirast.
Nakon primjene doze 5 ili više puta veće od preporučene doze zabilježeno je povraćanje.

Inkompatibilnosti:

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L., Les Corts, 23, 08028 Barcelona, Španjolska