Novosti

SEMELCEF 1000mg

SEMELCEF 1000mg

Prijavite se da biste vidjeli cijene

tableta, za pse, cefadroksil

SKU: v18

Kategorija:

Opis

  • tableta, za pse, cefadroksil (u obliku hidrata)

Djelatna tvar:

cefadroksil 1000 mg (što odgovara 1050 mg cefadroksilhidrata)
Četvrtasta, bjelkasta tableta s dva razdjelna ureza. Tableta se može razdijeliti na 2 ili 4 jednaka dijela.

INDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje psima za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na cefadroksil:

  • infekcije kože i mekih tkiva uzrokovane bakterijama Staphylococcus (piodermija, rane, apscesi),
  • infekcije mokraćnog sustava uzrokovane bakterijama Staphylococcus , Streptococcus spp., Proteus mirabilis, Escherichia coli i Klebsiella spp.,
  • infekcije gornjeg dišnog sustava uzrokovane bakterijama Staphylococcus , Streptococcus spp. i Pasteurella multocida.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za primjenu kroz usta.
Doza je 20 mg cefadroksila/kg t.m. (što odgovara ¼ tablete/12,5 kg t.m.), a primijeniti ju treba jednom dnevno. VMP treba primjenjivati s hranom.
Kako bi se izbjegla primjena premalih doza, veterinar treba propisati broj tableta dovoljan da bi se životinji moglo primijeniti najmanje 20 mg cefadroksila/kg t.m. na dan za vrijeme trajanja liječenja.
Trajanje liječenja ovisi o prirodi i težini infekcije te o kliničkom odgovoru na liječenje. U slučaju infekcija mekih tkiva i mokraćnog sustava liječenje traje 10 dana, dok piodermija i jake infekcije mokraćnog sustava zahtijevaju duže trajanje liječenja, do 3 mjeseca.
VMP treba primjenjivati još najmanje 48 sati nakon nestanka simptoma bolesti.
Kako bi se izbjegla primjena premalih doza, tjelesnu masu životinja treba odrediti što je preciznije moguće.
SEMELCEF 1000 mg je namijenjen za pse tjelesne mase veće od 12,5 kg. Kako bi se postigla primjena propisanih doza psima tjelesne mase manje od 12,5 kg treba primjenjivati tablete a manjim sadržajem djelatne tvari

KONTRAINDIKACIJE

VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar, druge cefalosporine ili beta-laktamske antibiotike, ili na bilo koju pomoćnu tvar.
VMP se ne smije primjenjivati kunićima, zamorčadi, hrčcima, gerbilima, činčilama, konjima i preživačima zbog mogućnosti nastanka želučano-crijevnih poremećaja uzrokovanih pretjeranim umnožavanjem određenih bakterija, npr. Clostridium spp.

NUSPOJAVE

Vrlo rijetko se nakon primjene može javiti reakcija preosjetljivosti na cefalosporin.
Vrlo rijetko nakon primjene može doći do mučnine, povraćanja i/ili proljeva.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

– vrlo česte (više od 1 na 10 životinja kojima je primijenjen VMP pokazuju nuspojavu(e))
– česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja kojima je primijenjen VMP)
– manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja kojima je primijenjen VMP)
– rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP)
– vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP, uključujući izolirane slučajeve).

Ako se zamijeti bilo koja nuspojava, čak i one koje nisu navedene u ovoj uputi o VMP-u, ili se posumnja u učinkovitost VMP-a, treba obavijestiti veterinara. Alternativno, nuspojave se mogu prijaviti putem nacionalnog sustava izvješćivanja.

PROIZVOĐAČ

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Italija