Novosti

SUACRON (karazolol)

SUACRON (karazolol)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

injekcijska otopina za sprječavanje djelovanja adrenalina, karazolol, za svinje

SKU: v66

Kategorija:

Opis

  • otopina za injekciju za svinje

 

SASTAV

1 mL otopine sadržava:
Djelatna tvar
Karazolol 0,5 mg

INDIKACIJE

Suacron se primjenjuje kod svinja za:
sprečavanje i liječenje krvožilnih i metaboličkih poremećaja te otežanih prasenja zbog stresnih uvjeta. Na primjer: tijekom transporta, pri promjeni mjesta boravka životinja, u mužjaka tijekom parenja; kod porođaja; a posebice u nemirnih ili agresivnih ženki.
sprečavanje tahikardije (ubrzan rad srca), paroksizmalne atrijske tahikardije, sinusne tahikardije u mirovanju ili tijekom napora; kako bi se izbjegle posljedice iznenadne smrti; akutno zatajenje cirkulacije; mišićna nekroza (nekroza slabinskih mišića) i BMV mesa (blijedo, mekano i vodnjikavo meso).
sprečavanje MMA sindroma (mastitis, metritis i agalakcija), budući da blokira adrenalin te sprječava interakciju s oksitocinom, što pogoduje dugom i iscrpljujućem prasenju.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučajevima latentnog zatajenja srca ili bradikardije (usporeni rad srca, smanjenje broja otkucaja ispod 60 u minuti).

NUSPOJAVE

Studijama je dokazana izuzetno dobra podnošljivost VMP-a, čak i nakon primjene doza koje su nekoliko puta veće od preporučenih.
Stopa između letalne doze 50 (LD50) i djelotvorne terapijske doze u istraživanih vrsta je veća od 1000.
Ako se zamijeti bilo koja ozbiljna nuspojava ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, treba obavijestiti veterinara.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

SUACRON se primjenjuje duboko u mišić, a doza iznosi:
Odrasle svinje: 0,01 mg karazolola/kg t.m. (odgovara 1 mL VMP-a/50 kg t. m.)
Učinak VMP-a traje 8 do 12 sati. Nakon tog perioda može se ponoviti primjena.
Savjeti za ispravnu primjenu
U slučajevima kada je uslijed stresa već došlo do srčanih i krvožilnih poremećaja, SUACRON se mora primijeniti u kombinaciji s α-blokatorom.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 0 dana.

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Nema.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
VMP primijeniti u mišić, po mogućnosti iza uha, 15-20 minuta prije početka očekivanog stresa.

Graviditet i laktacija:
VMP može uzrokovati prijevremeni ili prerani porođaj u životinja koje nisu dostigle termin.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Karazolol se ne smije primjenjivati istovremeno s narkoticima, analgeticima, anesteticima, bronhodilatatorima i tokoliticima (sredstva koja izazivaju prijevremeni porođaj).

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
U slučaju nehotičnog predoziranja može doći do teškog smanjenja srčane frekvencije. U tom slučaju potrebno je primijeniti 0,01 mg atropina/kg t.m. ili orciprenalin (sporo u venu, počevši s 0,5-1 mg).

Inkompatibilnosti:
Nisu poznate.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.
Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 5 godina.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.

PROIZVOĐAČ

DIVASA-FARMAVIC, S.A., Španjolska.