Novosti

VITAMIN C inj. (vitamin C)

VITAMIN C  inj. (vitamin C)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

injekcijska otopina s vitaminom C, za konje, goveda, svinje, ovce, pse, mačke i lisice

SKU: v69

Kategorija:

Opis

  • otopina za intravenoznu i intramuskularnu primjenu kod konja, goveda, svinja, ovaca, pasa, mačaka i lisica

NAVOĐENJE DJELATNE (IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA
Jedan mL sadržava:
Djelatne tvari: Askorbinska kiselina 100 mg
Pomoćne tvari: Formaldehid sodium sulfoksilat, Disodium edetate, Voda za injekcije

INDIKACIJE

Deficit vitamina C u organizmu, kao dodatak za vrijeme terapije antibioticima, kod poremećaja probave, za vrijeme graviditeta i izloženosti stresu, kod iscrpljenosti i slabosti.

KONTRAINDIKACIJE

Prisutnost bubrežnog kamenca

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda, svinje, ovce, psi, mačke i lisice.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I  PUT(EVI) PRIMJENE

Lijek se daje intravenozno ili intramuskularno u dnevnim dozama:
Goveda i konji – 0,05-0,1 ml/kg t.t.
Svinje i ovce – 0,08-0,16 ml/kg t.t.
Psi, lisice i mačke – 0,1-0,2 ml/kg t.t.
Aplikacija traje 5-7 dana (preporuka je da se aplicira pola preporučene doze dva puta na dan)

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Pažljivo pročitati uputu o VMP.

KARENCIJA

Psi, mačke, lisice:               nije primjenjivo
Konji, goveda, svinje i ovce                                             0 dana.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati u originalnom pakovanju, na tamnom mjestu pri temperaturi do 25°C, te izvan pogleda i dosega djece.

POSEBNA UPOZORENJA

Kod intravenozne aplikacije mogući su lokalni nadražaji (naročito kod konja).
Prilikom aplikacije može se osjetiti jaka bol.Kod intravenozne primjene, temperatura otopine mora biti izjednačena sa tjelesnom temperaturom životinje i aplicirati se mora polako.