Novosti

XYLASED BIO (ksilazin)

XYLASED BIO (ksilazin)

Prijavite se da biste vidjeli cijene

injekcijska otopina za sedaciju, ksilazin, za konje, goveda, pse i mačke

SKU: v67

Kategorija:

Opis

 • otopina za injekciju, za konje, goveda, pse i mačke

 

SASTAV

1 mL otopine sadržava:
Djelatne tvari:
Ksilazin (u obliku ksilazinklorida) 20 mg

INDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) koristi se za sedaciju pasa i mačaka, a u kombinaciji s drugim tvarima i za anesteziju, analgeziju te miorelaksaciju.
VMP se kod konja koristi za sedaciju i miorelaksaciju, a kod goveda za sedaciju, miorelaksaciju i analgeziju tijekom manjih zahvata.

KONTRAINDIKACIJE

 • VMP se ne smije primjenjivati životinjama oboljelim od dijabetesa melitusa.
 • VMP se ne smije primjenjivati kod poremećaja povezanih s povraćanjem.
 • VMP se ne smije primjenjivati životinjama s poremećajima u radu srca i pluća.
 • VMP se ne smije primjenjivati u slučaju opstrukcije jednjaka i torzije želuca.
 • VMP se ne smije primjenjivati životinjama s poremećajima u radu jetre ili bubrega.

NUSPOJAVE

Prilikom primjene VMP-a mogu se javiti: inhibicija regulacije tjelesne temperature, neočekivano uzbuđenje, hiperglikemija i poliurija, reverzibilna iritacija na mjestu primjene, pad krvnog tlaka nakon početnog povišenja, pojačano slinjenje kod preživača, inhibicija rada predželudaca, timpanija, nemogućnost pokretanja jezika, povraćanje, bradikardija, reverzibilna aritmija i hipotenzija, bradipneja do respiratornog aresta (pogotovo mačaka), povraćanje u mačaka i pasa, kontrakcije maternice u krava.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

XYLASED BIO 20 mg/mL otopina za injekciju može se primjenjivati u venu ili u mišić.
Nakon primjene u venu početak učinka je brži (tijekom 5 minuta), značajno je jači, ali kraće traje.
Nakon primjene u mišić, početak djelovanja nastupa nakon 5 do 15 minuta.
Učinak traje od 30 minuta do 5 sati, ovisno o dozi i načinu primjene.

DOZIRANJE

Primjena u mišić:

 • Goveda: 0,0025 do 0,015 mL/kg t.m. (0,05 do 0,3 mg ksilazina/kg t.m.).
 • Pas: 0,05 do 0,1 mL/kg t.m. (1 do 2 mg ksilazina/kg t.m.).
 • Mačka: 0,05-0,1 mL/kg t.m. (1 do 2 mg ksilazina/kg t.m.).

Primjena u venu:

 • Goveda: 0,0015 do 0,005 mL/kg t.m. (0,03 do 0,1 mg ksilazina/kg t.m.).
 • Konj: 0,03 do 0,05 mL/kg t.m. (0,6 do 1 mg ksilazina/kg t.m.).
 • Pas: 0,025 do 0,05 mL/kg t.m. (0,5 do 1 mg ksilazina/kg t.m.).

U kombinaciji (kao premedikacija) za pse:
– atropin 0,05 do 0,10 mg/kg t.m. (u mišić) i ksilazin 1 do 2 mg/kg t.m. (u mišić), zatim ketamin 8 do 20 mg/kg t.m. (u mišić).
U kombinaciji (kao premedikacija) za mačke:
– atropin 0,05 do 0,1 mg/kg t.m. (u mišić ili potkožno) i ksilazin 0,5 do 1 mg/kg t.m. (u mišić), zatim ketamin 10 do 20 mg kg t.m. (u mišić)

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

VMP je namijenjen za jednokratnu primjenu.
Za produženje učinka VMP-a ili u slučaju smanjenja njegova učinka moguće je primijeniti i 1/3 doze ovisno o životinjskoj vrsti i fizičkom stanju/kondiciji.
Povećanje doze ksilazina dovodi do povećanja dubine sedacije sve dok se ne postigne najveća moguća dubina sedacije.
Nakon toga, povećanje doze samo dovodi do produženog trajanja sedacije. Ukoliko se ne postigne odgovarajuća dubina sedacije, malo je vjerojatno da će se ponavljanje primjene iste doze pokazati učinkovitim. U tom slučaju je preporučeno pričekati potpuni oporavak životinje i nakon 24 sata primijeniti veću dozu.
Životinjama je potrebno je osigurati dovoljan unos tekućine.

KARENCIJA

Govedo
Meso i jestive iznutrice: 1 dan.
Mlijeko: 0 dana.
Ne primjenjivati konjima koji se koriste za hranu.
Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Konj
Prilikom postupanja sa sediranim životinjama treba se pridržavati uobičajenih mjera opreza, čak i kada je primijenjena veća doza ksilazina. Tijekom obavljanja zahvata u blizini stražnjih ekstremiteta konja, treba voditi računa o mogućim naglim pokretima životinje tijekom sedacije.
VMP se primjenjuje u venu sporo (1 do 2 min).

Govedo
Za zahvate kod kojih životinja leži u lateralnom ili dorzalnom položaju preporučuje se postaviti glavu i vrat životinje u niži položaj da se izbjegne aspiracija sline ili tekućeg sadržaja buraga.
Goveda su posebno osjetljiva na učinak ksilazina pa je VMP potrebno precizno dozirati.

Pas i mačka
Prilikom primjena ksilazina psima i mačkama često se javlja povraćanje. Stoga životinji treba uskratiti hranu najmanje 12 sati prije primjene. Nakon posta, VMP po mogućnosti treba primijeniti u mišić i to nakon premedikacije atropinom. Premedikacija atropinom kod pasa i mačaka može smanjiti pojačano slinjenje i bradikardiju uzrokovanu ksilazinom. Ketamin se može primijeniti tek nakon primjene ksilazina.
Nakon primjene ksilazina, pse, a naročito mačke, treba zaštititi od pothlađivanja utopljavanjem do potpunog oporavka svijesti.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
U slučaju nehotičnog samoinjiciranja mogu se razviti simptomi intoksikacije povezani sa simptomima središnjeg živčanog sustava (umor, strah, koma, otežano disanje) ili promjene krvnog tlaka i rada srca.
U slučaju samoinjiciranja, treba odmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP ili etiketu, ali NE UPRAVLJATI VOZILOM zbog moguće sedacije i promjene krvnog tlaka.
Prilikom davanja VMP-a treba izbjegavati dodir s kožom, očima ili sluznicama.
U slučaju dodira s kožom, treba ukloniti kontaminiranu odjeću, a zahvaćeno mjesto odmah isprati dovoljnom količinom vode.
Dođe li pripravak u dodir s očima, treba odmah isprati s velikom količinom čiste vode. U slučaju da se pojave neki od simptoma intoksikacije, treba potražiti savjet liječnika.
Tijekom primjene proizvoda trudnice moraju paziti da ne dođe do samoinjiciranja jer može doći do kontrakcija maternice i smanjenja krvnog tlaka fetusa.

Informacija za liječnika:
Ksilazin je agonist α2-adrenoreceptora. Nakon apsorpcije može doći do sljedećih simptoma: sedacije ovisne o dozi, depresije disanja, usporenog rada srca, sniženja krvnog tlaka, suhoće usta i hiperglikemije. Također su zabilježene ventrikularne aritmije. Dišne i hemodinamske simptome treba liječiti simptomatski.

Graviditet i laktacija:
VMP se ne smije primjenjivati u zadnjoj trećini graviditeta.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Moguća je interakcija s drugim lijekovima koji imaju učinak na središnji živčani sustav.
Učinak ksilazina može biti oslabljen primjenom VMP-a koji imaju α2-antagonistički učinak.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
U slučaju predoziranja mogu se javiti neki od sljedećih znakova: aritmija, inhibicija regulacije tjelesne temperature, neočekivano uzbuđenje, hiperglikemija i poliurija, reverzibilne lokalne iritacije, pad krvnog tlaka nakon početnog povišenja, povećano slinjenje u preživača, inhibicija rada predželudaca, timpanija, nemogućnosti kretanja jezika, povraćanje. Nadalje, bradikardija, bradipneja, povraćanje u mačaka i pasa. Učinak otpuštanja oksitocina kod krava manifestira se kontrakcijama maternice.
Dio učinka ksilazina u goveda, konja, pasa i mačaka može se poništiti pomoću centralno djelujućih α2-adrenolitika.

Inkompatibilnosti:
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj VMP se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati pri temperaturi do 25 °C.
Poslije prvog otvaranja čuvati pri temperaturi do 25 °C.
Zaštititi od svjetla.
VMP se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi i kutiji.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja spremnika: 28 dana.

PROIZVOĐAČ

Bioveta, a.s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Češka