KELAPROFEN, 100 mg/mL

KELAPROFEN 100 mg/mL,100 mL

  • injekcijska otopina za ublažavanje upala i boli, za goveda, konje i svinje, ketoprofen

Kelaprofen

SASTAV

Jedan mL sadržava:
Djelatna tvar:
Ketoprofen 100 mg

INDIKACIJE

Konj
– ublažavanje simptoma upale i boli povezanih s bolestima mišićno-koštanog sustava;
– ublažavanje visceralne boli povezane s kolikama.
Govedo
– pomoćno liječenje puerperalne pareze povezane s telenjem;
– smanjivanje vrućice i poteškoća povezanih s bakterijskim infekcijama dišnog sustava, u kombinaciji s odgovarajućim antimikrobnim liječenjem;
– ubrzavanje oporavka od akutnih kliničkih mastitisa, uključujući akutne mastititise uzrokovane s endotoksinima gram-negativnih bakterija, u kombinaciji s antimikrobnim liječenjem;
– smanjivanje edema vimena povezanog s telenjem.
Svinja
– smanjivanje vrućice i frekvencije disanja povezanih s bakterijskim ili virusnim infekcijama dišnog sustava, u kombinaciji s odgovarajućim antimikrobnim liječenjem;
– pomoćno liječnje sindroma mastitis-metritis-agalakcije krmača, u kombinaciji s odgovarajućim antimikrobnim liječenjem.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.
Ne primjenjivati druge nesteroidne protuupalne lijekove (NSPUL-e), istovremeno ili unutar 24 sata prije i nakon primjene drugih NSPUL-a, odnosno kortikosteroide, diuretike ili antikoagulanse.
Ne primjenjivati životinjama s bolestima srca, jetre ili bubrega, kada postoji mogućnost krvarenja ili čireva u želučano-crijevnom sustavu ili u slučaju potvređenog poremećaja krvne slike.

NUSPOJAVE

U pojedinih životinja moguća je pojava želučane ili bubrežne intolerancije zbog inhibicije sinteze prostanglandina, koja je zajednička djelovanju svih NSPUL-a. Reakcije preosjetljivosti se mogu pojaviti vrlo rijetko.

Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, način i put primjene
Konj:
Primjena u venu.
Za bolesti mišićno-koštanog sustava:
2,2 mg ketoprofena/kg tjelesne mase tj. 1 mL VMP-a na 45 kg tjelesne mase, injekcijom u venu jedanput na dan do 3-5 dana.
Za kolike:
2,2 mg/kg tjelesne mase (1 mL VMP-a/45 kg tjelesne mase) injekcijom u venu za trenutni učinak. Druga doza se može primijeniti u slučaju ponovljenih kolika.
Govedo:
Primjena u venu ili mišić.
3 mg ketoprofena na kg tjelesne mase tj. 1 mL VMP-a na 33 kg tjelesne mase, injekcijom u venu ili duboko u mišić jedanput na dan do 3 dana.
Svinja:
Primjena u mišić.
3 mg ketoprofena na kg tjelesne mase tj. 1 mL VMP-a na 33 kg tjelesne mase, primijenjeno jedanput duboko u mišić.

Savijeti za ispravnu primjenu
Za izvlačenje sadržaja bočice u štrcaljke, prilikom liječenja većeg broja životinja, preporučuje se korištenje igle zabodene u čep.
Čep bočica se ne smije probosti iglom više od 33 puta.

KARENCIJA

Govedo:
Meso i jestive iznutrice:
– nakon primjene u venu: 1 dan
– nakon primjene u mišić: 2 dana
Mlijeko: Nula sati.
Konj:
Meso i jestive iznutrice: 1 dan.
Mlijeko: Nije odobrena primjena na životinjama koje proizvode mlijeko za hranu.
Svinja:
Meso i jestive iznutrice: 2 dana.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mjere opreza pri primjeni na životinjama:
Ne preporučuje se primjena ketoprofena u ždrebadi mlađoj od 15 dana.
Primjena životinjama mlađim od 6 tjedana ili starim životinjama može uključivati dodatne rizike. Ako se primjena tim životinjama ne može izbjeći, moguće je da će im trebati smanjiti propisanu dozu i pažljivo nadzirati zdravstveno stanje.
Treba izbjegavati primjenu dehidriranim i hipovolemičnim i/ili životinjama sa sniženim krvnim tlakom, zbog mogućeg rizika od povećane bubrežne intoksikacije.
Treba izbjegavati injekciju u arteriju.
Ne smije se primijeniti veća doza od propisane niti liječiti duže od propisanog trajanja liječenja.
Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:
Osobe preosjetljive na djelatnu tvar i/ili benzilni alkohol trebaju izbjegavati kontakt s veterinarsko-medicinskim proizvodom.
U slučaju da se nehotice samoinjicira, odmah potražite pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.
Nakon primjene treba oprati ruke. Treba izbjegavati dodir veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP) s kožom ili očima. Ako do toga ipak dođe, zahvaćene dijelove kože i oči treba dobro isprati s vodom. Ukoliko nadraženost potraje, treba potražiti pomoć liječnika.
Graviditet i laktacija:
Neškodljivost ketoprofena je ispitana na gravidnim laboratorijskim životinjama (štakorima, miševima i kunićima) i na govedima. Nisu utvrđeni nikakvi teratogeni ili embriotoksični učinci. Ketoprofen se može primijeniti tijekom graviditeta i laktacije krava. S obzirom da neškodljivost ketoprofena nije ispitana na gravidnim krmačama, VMP se u tom slučaju primjenjuje samo nakon veterinarove procjene odnosa koristi/rizika. Ne primjenjivati ždrebnim kobilama.
Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Ne primjenjivati s drugim nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSPUL-ima) istovremeno ili unutar 24 sata prije i nakon primjene drugih NSPUL-a, odnosno s kortikosteroidima, diureticima ili antikoagulansima.
Neki NSPUL-i se mogu opsežno vezati za proteine plazme te se tako natjecati s drugim tvarima koje se također opsežno vežu za proteine plazme. Zbog toga može doći do toksičnih učinaka tvari koje ostanu nevezane za proteine plazme.
Treba izbjegavati istovremenu primjenu s tvarima koje djeluju nefrotoksično.
Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Nisu utvrđeni klinički znakovi nakon što je ketoprofen konjima primijenjen u peterostrukim propisanim dozama tijekom 15 dana, govedima u peterostrukim propisanim dozama tijekom 5 dana i svinjama u trostrukim propisanim dozama tijekom 3 dana.
Inkompatibilnosti:
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima u istoj štrcaljki.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.
Ne hladiti ili zamrzavati.
Zaštiti od svjetla.
Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja spremnika: 28 dana.

PROIZVOĐAČ

KELA N.V., Belgija.