Anestetici i sedativi

Anestetici i sedativi

 

Anestetici i sedativi
ISOFLURIN 100 ml, para inhalata, za uvođenje u anesteziju i održavanje opće anestezije, za konje, pse mačke, ptice, gmazove i glodavce
NARKAMON 50 ml, injekcijska otopina za kratkotrajnu opću anesteziju, ketamin, za pse, mačke, konje i magarce
PRONESTESIC 100 ml, injekcijska otopina za lokalnu anesteziju, prokain, adrenalin, za konje, goveda, svinje i ovce
SUACRON 100 ml, injekcijska otopina za sprječavanje djelovanja adrenalina, karazolol, za svinje
XYLASED BIO 50 ml, injekcijska otopina za sedaciju, ksilazin, za konje, goveda, pse i mačke