NARKAMON 100 mg/mL

  • otopina za injekciju za pse, mačke, konje i magarce

SASTAV

1 mL otopine za injekciju sadržava:
Djelatna tvar:
Ketamin 100 mg
(u obliku ketaminklorida) 115,4 mg
Pomoćne tvari:
Benzetonijev klorid 0,10 mg
Dinatrijev edetat 0,10 mg

INDIKACIJE

Za kratkotrajnu opću anesteziju pasa, mačaka, konja i magaraca tijekom dijagnostičkih postupaka i liječenja.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati gravidnim životinjama, životinjama s kardiovaskularnom insuficijencijom, visokim krvnim tlakom, insuficijencijom jetre i bubrega te epilepsijom.
Ne primjenjivati konjima za smirenje uzbuđenosti.

NUSPOJAVE

Velike doze mogu uzrokovati depresiju disanja.
Ako se zamijeti bilo koja ozbiljna nuspojava ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP-u, treba obavijestiti veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pas, mačka, konj, magarac.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Način primjene: u venu ili u mišić.
Primjena u venu preporuča se velikim životinjama.
Dozu treba prilagoditi svakom pacijentu.

Konj, magarac
2 mL pripravka/100 kg tjelesne mase primjenom u venu (odnosno 2 mg ketamina/ kg tjelesne mase).
NARKAMON 100 mg/mL otopina za injekciju je pogodna za postavljanje životinje u ležeći položaj, kraću opću anesteziju, odnosno za uvođenje u inhalacijsku anesteziju konja. Konj legne spontano.
Za produljenje ili moguće poboljšanje opće anestezije može se dodatno primijeniti jednaka doza.
Za siguran učinak ketamina potrebna je sedativna premedikacija npr. acepromazinom u dozi 0,1 mg/kg tjelesne mase, zatim guaifenezinom u dozi od 90-120 mg/kg tjelesne mase ili ksilazinom u dozi od 0,4-0,6 mg/kg tjelesne mase primjenom u venu.

Pas
Primjena pripravka u mišić u dozi od 0,1-0,2 mL/kg tjelesne mase (odnosno 10-20 mg ketamina/kg tjelesne mase).
Moguće kombinacije:
Primjena atropina u dozi 0,05 mg/kg tjelesne mase zajedno s acepromazinom u dozi 0,1 mg/kg tjelesne mase u venu, u mišić ili potkožno. Nakon njihovog početnog djelovanja slijedi primjena NARKAMON 100 mg/mL otopine za injekciju u venu, u dozi 0,2 mL/10 kg tjelesne mase (odnosno 2 mg ketamina/kg tjelesne mase).
Druga mogućnost je primjena atropina u dozi 0,05 mg/kg tjelesne mase zajedno sa ksilazinom u dozi 2 mg/kg tjelesne mase u mišić. Nakon njihovog početnog djelovanja slijedi primjena NARKAMON 100 mg/mL otopine za injekciju u mišić, u dozi od 0,05-0,1 mL/kg tjelesne mase (odnosno 5-10 mg ketamina/kg tjelesne mase).

Mačka
Primjena pripravka u mišić u dozi od 0,2-0,4 mL/kg tjelesne mase (odnosno 20-40 mg ketamina/kg tjelesne mase).
Doza pripravka u kombinaciji s drugim anesteticima: 0,1-0,2 mL proizvoda/kg tjelesne mase primjenom u mišić (odnosno 10-20 mg ketamina/kg t.m.).
Moguće kombinacije:
Za smanjenje slinjenja primjenjuje se atropin u dozi 0,05 mg/kg tjelesne mase zajedno s acepromazinom u dozi od 0,1-0,15 mg/kg tjelesne mase. Nakon njihovog početnog djelovanja slijedi primjena NARKAMON 100 mg/mL otopine za injekciju u mišić, u dozi 0,2 mL/kg tjelesne mase (odnosno 20 mg ketamina/kg tjelesne mase)
Druga mogućnost je primjena atropina i ksilazina u mišić ili potkožno u dozi 2 mg/kg tjelesne mase. Nakon njihovog početnog djelovanja slijedi primjena NARKAMON 100 mg/mL otopine za injekciju u mišić, u dozi 0,1 mL/kg tjelesne mase (odnosno 10 mg ketamina/kg tjelesne mase).

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Primjena u venu preporuča se kod velikih životinja.
Čep bočice je testiran na do 50 probadanja.

KARENCIJA

Ne primjenjivati životinjama čije se meso i mlijeko koristi za hranu.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Držati bočicu u vanjskom kartonu. Zaštititi od svjetla.
Čuvati od zamrzavanja.
Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi i kutiji.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 28 dana.