AMOXYVETo-50S

AMOXYVETo-50S

  • vodotopivi prašak

Sastav
1 g praška Amoxyveto 50S sadržava:

  • Amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata *500 mg
  • * 500 mg amoksicilina = 573 mg amoksicilin trihidrata

Djelovanje

Amoksicilin je polusintetski penicilinski antibiotik proširenog spektra. In vitro djeluje baktericidno protiv brojnih gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija. Upliće se u završni stadij sinteze stanične stjenke. U fazi prekomjernog rasta i razmnožavanja djeluje baktericidno. Antimikrobni spektar amoksicilina in vitro obuhvaća brojne gram-negativne bakterije (Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, E. coli, Fusobacterium spp., Dichelobacter nodosus, Haemophilus spp., Moraxella spp., Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Salmonella spp.) i gram-pozitivne bakterije (Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp. i Staphylococcus spp.) osjetljive na amoksicilin (vrlo osjetljive MIK < 0.25 µg/mL; srednje osjetljive MIK od 0.25-5 µg/mL ). Stafilokoki i neke gram-negativne bakterije koje proizvode penicilinaze neosjetljive su na amoksicilin (Pseudomonas, Klebsiella i Enterobacter spp., te pojedini sojevi Proteus sp. i E. coli).

Indikacije

Amoxyveto-50S koristi se za liječenje infekcija svinja uzrokovanih bakterijama osjetljivim na amoksicilin.
– infekcije dišnog, želučano-crijevnog i urogenitalnog sustava (Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis; Clostridium perfringens, Salmonella choleraesuis, E. coli; Corynebacterium suis, Erysipelothrix rhusiopathiae), te dermatitis i nekrobaciloza (Streptococcus spp., Staphylococcus hyicus i Staphylococcus pyogenes; Fusobacterium necrophorum).

Način primjene i doze

Lijek se daje p.o. otopljen u vodi za piće. Osnovna doza je 2 g Amoxyveto-50S / 50 kg t.m. 2 x na dan (20 mg amoksicilina / kg t.m. 2 x na dan) tijekom 3-5 dana. Svakih 12 sati treba se pripremiti svježa otopina lijeka (< 25°C).

Tjelesna masa Dnevna potrošnja vode Amoxyveto-50S / L vode
5-40 kg 0.5-4 L 0.8 g
50 kg 4.5 L 0.9 g
60 kg 4.8 L 1.0 g
70 kg 5.2 L 1.1 g
80 kg 5.4 L 1.2 g
90 kg 5.6 L 1.3 g
100 kg 5.8 L 1.4 g

Ukoliko se potrošnja vode razlikuje od navedene, količinu Amoxyveto-50S praška u vodi za piće mora se prilagoditi. Količina praška (g) koju treba dati može se izračunati iz sljedeće formule: Amoxyveto-50S (g) / L vode = 0.08 x t.m. (kg) / dnevna potrošnja vode po životinji.

Karencija

Meso, organi i druga jestiva tkiva: 2 dana.

Način čuvanja:

Na tamnom i suhom mjestu u dobro zatvorenoj posudi, pri sobnoj temperaturi (do 25 C) i izvan dosega djece.

 

*AMOXYVETo 50S-Primjena u peradi

Iako u Hrvatskoj Amoxyveto 50S nije registriran za terapiju peradi u ostalim europskim zemljama u kojima je registriran, registriran je i za uporabu kod peradi. Zbog toga vam od proizvođača prenosimo uputu kako Amoxyveto 50S koristiti kod peradi.

Indikacije:

Respiratorne infekcije (E.colli, Haemophilus sp., Pasteurella sp., Salmonella sp.)
Infekcije probavnog sustava (Clostridium perfrigens, Salmonella sp.)

Doziranje

50-60 grama/100 litara vode
24-30 grama/100 kilograma hrane

Terapija traje 3-5 dana.

Mediciniranu vodu je potrebno obnoviti u roku 12 sati.

 

OSOBINE AMOKSICILINA

  • Amoksicilin je antibiotik širokog spektra djelovanja protiv brojnih bakterijskih vrsta
  • Amoksicilin je penicilin s najboljom resorpcijom od svih penicilina
  • Mala oštećenja crijevne flore
  • Visoka koncentracija u plazmi
  • Visoka tkivna koncentracija, posebno u plućima, bubrezima, jetri i probavnom sustavu

Interakcija s drugim antibioticima

Amoksicilin stvara sinergizam s kolistinom