BELACOL 1000 mg/g

  • granule za uporabu u pitkoj vodi za goveda, svinje i kokoši

1,0 g granula sadržava:
Djelatna tvar:
Kolistinsulfat   1000 mg (što odgovara 20 milijuna i.j.)

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo (prije uspostavljanja funkcije predželudaca), svinja, kokoš

INDIKACIJE

Liječenje i metafilaksa crijevnih infekcija goveda (prije uspostavljanja funkcije predželudaca), svinja i kokoši uzrokovanih neinvazivnim sojevima bakterije E. coli osjetljivim na kolistin.

KONTRAINDIKACIJE

  • Ne smije se primjenjivati u slučaju rezistencije na polimiksine (potpuna križna rezistencija između kolistina i polimiksina B).
  • Ne smije se primjenjivati životinjama s izraženim poremećajem u radu bubrega.
  • Ne smije se primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na polipeptidne antibiotike ili na bilo koju od pomoćnih tvari.
  • Ne smije se primjenjivati konjima, posebice ždrebadi, jer kolistin mijenja ravnotežu želučano-crijevne mikroflore što može dovesti do razvoja kolitisa povezanog s primjenom antimikrobnih tvari (kolitis X) i tipičnog za uzročnika Clostridium difficile, što može biti smrtonosno.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

VMP se govedima (prije uspostavljanja funkcije predželudaca), svinjama i kokošima primjenjuje u pitkoj vodi.

Liječenje pojedinačnih životinja
Goveda (prije uspostavljanja funkcije predželudaca):
Doza je 5 mg (100 000 i.j.) kolistinsulfata /kg t.m./ dan (što odgovara 1 g VMP-a/200 kg t.m./ dan).

Liječenje dijela ili cijelog stada/jata
Svinje:
Doza je 5 mg (100 000 i.j.) kolistinsulfata /kg t.m./dan (što odgovara 1 g VMP-a/200 kg t.m./dan).

Kokoši:
Doza je 4 mg (80 000 i.j.) kolistinsulfata /kg t.m./dan (što odgovara 4 g VMP-a/1000 kg t.m./dan).

Liječenje pojedinačnih životinja (goveda prije uspostavljanja funkcije predželudaca)
Dnevnu dozu treba podijeliti na dva dijela koja će se primijeniti u razmaku 12 sati.
Svježu otopinu VMP-a treba pripremiti neposredno pred svaku primjenu tako da se potrebna količina granula otopi u dijelu pitke vode. Treba paziti da životinja popije cijelu dozu.
Alternativno, potrebnu količinu granula treba u potpunosti otopiti u dijelu potrebne količine mlijeka ili ohlađene mliječne zamjenice spremne za primjenu te ponuditi teletu da popije prije hranjenja preostalim mlijekom ili mliječnom zamjenicom.

Liječenje dijela ili cijelog stada/jata (svinje i kokoši):
Potrebnu dnevnu količinu granula treba svakodnevno iznova u potpunosti otopiti u maloj količini vode i dodati u vodu za piće.
Potrebno je osigurati dovoljan broj pojilica ili dovoljan prostor za pojenje kako bi sve životinje imale pristup vodi sa lijekom i mogle primiti ispravnu dozu.
U slučaju uzgoja na otvorenom, životinje je potrebno uvesti u staje/peradnjake za vrijeme trajanja liječenja. Dozu treba prilagoditi stvarnoj dnevnoj potrošnji pitke vode koja moževarirati ovisno o dobi, zdravstvenom stanju, namjeni uzgajane životinje i načinu uzgoja (npr. izmjene temperature okoline ili različiti svjetlosni režimi kod uzgoja pilića). Točnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u pitkoj vodi treba izračunati na temelju propisane gore navedene doze te broja i tjelesne mase životinja koje će biti liječene, prema sljedećoj formuli:

Svinje

5 mg VMP-a/
kg t.m./dan
x prosječna tjelesna masa (kg)
životinje koja ćebiti liječene
= mg VMP-a/L pitke vode
prosječni dnevni unos vode (L)/životinja/dan

Kokoši

4 mg VMP-a/
kg t.m./dan
x prosječna tjelesna masa (kg)
životinje koja će biti liječene
= mg VMP-a/L pitke vode
prosječni dnevni unos vode (L)/životinja/dan

Trajanje liječenja: 3 – 5 dana.

Ako nakon 3 dana primjene VMP-a ne dođe do značajnog poboljšanja kliničke slike, treba iznova postaviti dijagnozu i, ukoliko je potrebno, promijeniti način liječenja.

Trajanje liječenja treba ograničiti na najmanje vrijeme potrebno za liječenje bolesti.

Po završetku liječenja sustav za opskrbu vodom treba na prikladan način temeljito očistiti kako bi se izbjeglo unošenje subterapijskih doza zaostale djelatne tvari i stvaranje rezistencije. Životinjama s vidno narušenim zdravstvenim stanjem se preporučuje primijeniti proizvode za parenteralnu primjenu.

KARENCIJA

Goveda (prije uspostavljanja funkcije predželudaca), svinje:
Meso i jestive iznutrice: 1 dan

Kokoši:
Meso i jestive iznutrice: 1 dan

            Jaja: 0 dana

Veličine pakovanja:

  • 250 g, 500 g, 1 kg, 2,5 kg

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvođač: Bela-Pharm GmbH & Co.,  https://www.bela-pharm.com