CENFLOX, 200 mg/mL

CENFLOX 200 mg/mL

  • otopina za primjenu u pitkoj vodi, za kokoši, purane i kuniće

1 mL sadržava:
Djelatna tvar:
enrofloksacin 200 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš, puran, kunić.

INDIKACIJE

Kokoši
Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za liječenje infekcija uzrokovanih sljedećim na enrofloksacin osjetljivim mikroorganizmima:
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Avibacterium paragallinarum,
Pasteurella multocida.

Purani
VMP se primjenjuje za liječenje infekcija uzrokovanih sljedećim na enrofloksacin osjetljivim mikroorganizmima:
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae,
Pasteurella multocida.

Kunići
VMP se primjenjuje za liječenje infekcija uzrokovanih s Pasteurella multocida i bakterijskog enteritisa uzrokovanog s E. coli.

Enrofloksacin treba primjenjivati kada kliničko iskustvo, ako je moguće potkrijepljeno rezultatima testa osjetljivosti uzročnog mikroorganizma, ukazuje na to da je enrofloksacin lijek izbora.

KONTRAINDIKACIJE

  • VMP se ne smije primjenjivati u svrhu sprječavanja infekcije.
  • VMP se ne smije primjenjivati ako je u jatu koje treba liječiti prethodno utvrđena rezistencija/križna rezistencija na (fluoro)kinolone.
  • VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar, druge (fluoro)kinolone ili na bilo koju pomoćnu tvar.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

VMP treba primijeniti u pitkoj vodi. Svaki dan prije primjene treba pripremiti svježu otopinu VMP-a u pitkoj vodi.

Kokoši i purani:
Dozu 10 mg enrofloksacina/kg t.m./dan, što odgovara 0,05 mL VMP-a/kg t.m./dan, treba primjenjivati tijekom 3 – 5 uzastopnih dana.
U slučaju mješovitih infekcija i kroničnih progresivnih oblika bolesti VMP treba primjenjivati tijekom 5 uzastopnih dana. Ako se nakon 2 – 3 dana primjene VMP-a ne postigne kliničko poboljšanje, treba razmotriti promjenu antimikrobnog liječenja na temelju testa osjetljivosti.
VMP treba primijeniti u pitkoj vodi.
Treba se pobrinuti da ptice popiju svu ponuđenu vodu s VMP-om. Svaki dan neposredno prije primjene treba pripremiti svježu otopinu VMP-a u pitkoj vodi. Tijekom liječenja ptice moraju imati pristup samo vodi s VMP-om. Kako bi se izbjegla primjena premalih doza, potrebno je što preciznije odrediti tjelesnu masu ptica.

Primjenjivati treba samo svježe pripremljenu otopinu. Kako bi se osigurala pravilna primjena VMP-a sustav za napajanje treba redovito kontrolirati. Sustav za napajanje treba isprazniti i napuniti ga mediciranom vodom prije početka tretmana.

Točnu količinu VMP-a (mL) potrebnu za svaki dan liječenja treba izračunati prema sljedećoj formuli:

ukupan broj ptica  x  prosječna tjelesna masa (kg) x 0,05 = ukupni dnevni volumen (mL) VMP-a

Kunići:
Dozu 10 mg enrofloksacina/kg t.m./dan, što odgovara 0,05 mL VMP-a/kg t.m./dan, treba primjenjivati tijekom 5 uzastopnih dana.

Točnu količinu VMP-a (mL) potrebnu za svaki dan liječenja treba izračunati prema sljedećoj formuli:

ukupan broj kunića  x  prosječna tjelesna masa (kg) x 0,05 = ukupni dnevni volumen (mL) VMP-a

KARENCIJA

Kokoši: meso i jestive iznutrice: 7 dana
Purani: meso i jestive iznutrice: 13 dana
Kunići: meso i jestive iznutrice: 3 dana

VMP se ne smije primjenjivati nesilicama konzumnih jaja.
VMP se ne smije primjenjivati pilenkama nesilica konzumnih jaja unutar 14 dana do proneska.

NAČIN ČUVANJA

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

Veličine pakovanja:

  • Boca s 1 L VMP-a
  • Spremnik s 5 L VMP-a

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvođač: CENAVISA S.L. , Španjolska, https://cenavisa.com