CENFLOX 100 mg/mL

CENFLOX 100 mg/mL

 • otopina za injekciju, za goveda i svinje

1 ml sadržava:
Djelatna tvar:
enrofloksacin 100 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo i svinja.

INDIKACIJE

Goveda:
Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih sljedećim na enrofloksacin osjetljivim mikroorganizmima: Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Mycoplasma spp., te za liječenje mastitisa uzrokovanog bakterijom Escherichia coli osjetljivom na enrofloksacin.

Svinje:
VMP se primjenjuje za liječenje bronhopneumonije uzrokovane sljedećim na enrofloksacin osjetljivim bakterijama: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida i Haemophilus parasuis.

KONTRAINDIKACIJE

 • VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar  ili na bilo koju od pomoćnih tvari.
 • VMP se ne smije primjenjivati životinjama s poremećajima u središnjem živčanom sustavu.
 • VMP se ne smije primjenjivati životinjama u kojih su utvrđeni poremećaji u razvoju hrskavice ili životinjama s oštećenjem lokomotornog sustava koje uključuje zglobove izložene opterećenju ili zglobove nosivih kostiju.
 • VMP se zbog moguće križne rezistencije ne smije primjenjivati u slučaju postojeće rezistencije na druge fluorokinolone.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Goveda:
Za liječenje infekcija dišnog sustava treba jednokratno primijeniti 7,5 mg enrofloksacina/kg t.m. pod kožu (što odgovara 7,5 mL VMP-a/100 kg t.m. na dan).
Na jedno mjesto se ne smije pod kožu aplicirati više od 15 mL (govedo) ili 7,5 mL (tele) VMP-a. U slučaju teških ili kroničnih dišnih infekcija ponekad je potrebno primijeniti još jednu dozu nakon 48 sati.
Za liječenje mastitisa uzrokovanog s E.coli treba primijeniti 5 mg enrofloksacina/kg t.m. u venu (što odgovara 5 mL VMP-a/100 kg t.m. na dan).
Liječenje mastitisa treba  provoditi isključivo primjenom VMP-a u venu tijekom 2 do 3 uzastopna dana.

Svinje:
Za liječenje infekcija dišnog sustava treba jednokratno primijeniti 7,5 mg enrofloksacina/kg t.m. u mišić (što odgovara 0,75 mL VMP-a/10 kg t.m. na dan).
Na jedno mjesto se ne smije u mišić aplicirati više od 7,5 mL VMP-a. U slučaju teških ili kroničnih dišnih infekcija ponekad je potrebno primijeniti još jednu dozu nakon 48 sati.

KARENCIJA

Goveda:
Meso i jestive iznutrice:

 • primjena pod kožu: 14 dana
 • primjena u venu: 7 dana

Mlijeko:                                    

 • primjena pod kožu: 120 sati (5 dana)
 • primjena u venu: 72 sata (3 dana)

Svinje:
Meso i jestive iznutrice:                                

 • primjena u mišić: 12 dana

NAČIN ČUVANJA

VMP se ne smije zamrzavati.
Bočice treba držati u vanjskom kartonu.

Veličine pakovanja:

 • kutija s 1 bočicom koja sadržava 100 mL VMP-a
 • kutija s 1 bočicom koja sadržava 250 mL VMP-a
 • kutija s 10 bočica od kojih svaka sadržava 100 mL VMP-a
 • kutija s 10 bočica od kojih svaka sadržava 250 mL VMP-a

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvođač: CENAVISA, S.L., Španjolska, https://cenavisa.com