DFV – DOXIVET

DFV – DOXIVET 10, 100/10 mg/ml

  • doksiciklinhiklat/bromheksinklorid
  • koncentrirana oralna otopina za kokoši, goveda i svinje

DFV Doxivet10

SASTAV

1 mL otopine sadržava:

Djelatne tvari
Doksiciklin (kao doksiciklinhiklat) 100 mg
Bromheksinklorid 10 mg

INDIKACIJE

KOKOŠ (tovni pilići): liječenje kronične respiratorne bolesti i mikoplazmoza uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na doksiciklin
GOVEDO (telad prije početka preživanja): liječenje oboljenja dišnog sustava uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na doksiciklin
SVINJA: respiratorni sindrom svinja koji uključuje uzročnike Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida i/ili Bordetella bronchiseptica.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili na bilo koju pomoćnu tvar.

NUSPOJAVE

Može se pojaviti reakcija preosjetljivosti i fotosenzibilnosti kao i na druge tetraciklinske antibiotike.
Kod duže primjene mogu se pojaviti probavni poremećaji uslijed disbioze crijevne mikroflore.
Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo obavijestite svog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš (tovni pilići) , govedo (telad prije početka preživanja), svinja
Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, način i put primjene
Primjena u pitkoj vodi.
Vodu s pripravkom potrebno je promijeniti svakih 24 sata i ona bi trebala biti jedini izvor napajanja tijekom liječenja.

Kokoš: 50 mg doksiciklinhilkata i 5 mg bromheksinklorida (što odgovara 0,5 mL DFV-Doxivet 10) u 1 L vode za piće, tijekom 4 do 5 dana.

Govedo i svinja: 10 mg doksiciklinhiklata i 1 mg bromheksinklorida (što odgovara 0,1 mL DFV-Doxivet 10) po 1 kg tjelesne mase tijekom 4 do 5 dana.

Savjeti za ispravnu primjenu

Točnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u vodi za piće treba izračunati na temelju propisane doze te broja i tjelesne mase životinja koje će biti liječene, prema sljedećoj formuli:

mg VMP-a/ kg tjelesne mase/ dan

x

prosječna tjelesna masa (kg) životinja koje će biti liječene

= …. mg VMP-a/L vode za piće
Prosječni dnevni unos vode (L)/životinji

Kako bi se osiguralo točno doziranje, tjelesnu masu životinja treba odrediti što preciznije.
Unos vode koja sadržava VMP ovisi o kliničkom stanju životinja. Kako bi se postiglo točno doziranje, moguće je da će koncentraciju VMP-a u vodi za piće trebati prilagoditi unosu vode.

U slučaju primjene samo dijela sadržaja pakovanja preporučuje se korištenje odgovarajuće umjerene opreme za vaganje. Dnevnu količinu VMP-a treba dodati u volumen vode za piće koji će životinje sigurno popiti unutar 24 sata. Svježu otopinu VMP-a u vodi za piće treba pripremati svaka 24 sata. Preporučuje se priprema koncentrirane otopine (do najviše 100 grama VMP-a na litru vode za piće) koju zatim, po potrebi, treba razrijedit do terapijske koncentracije. Umjesto tog načina, koncentriranu otopinu se može primijeniti i pomoću odgovarajućeg uređaja za doziranje lijekova u vodi za piće (medikatora).

KARENCIJA

  • Meso i jestive iznutrice: 7 dana
  • Mlijeko: nije za primjenu.
  • Jaja: nisu za primjenu.

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Ne primjenjivati na životinjama čija se jaja koriste za proizvodnju hrane.
Ne primjenjivati na životinjama čije se mlijeko koristi za proizvodnju hrane.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Zbog mogućih razlika u osjetljivosti bakterija na doksiciklin, s obzirom na vrijeme i zemljopisno područje, preporučuje se uzimanje uzoraka od bolesnih životinja s farme za bakteriološke pretrage i ispitivanje osjetljivosti izoliranih mikroorganizama.
Utvrđen je veliki broj sojeva E. coli izoliranih iz kokoši, koji su rezistentni na tetracikline. Zbog toga bi se ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) trebao koristiti za liječenje infekcija uzrokovanih s E. coli tek nakon ispitivanja osjetljivosti izoliranih sojeva.
Prilikom upotrebe treba poštovati službene i lokalne preporuke za primjenu antimikrobnih lijekova.
Neprikladna primjena može dovesti do povećane otpornosti bakterija na doksiciklin te može smanjiti učinkovitost liječenja drugim tetraciklinima zbog moguće križne rezistencije.

Budući da se ciljni patogeni mikroorganizmi ne mogu u potpunosti iskorijeniti, liječenje treba kombinirati s mjerama dobre uzgojne prakse, primjerice s održavanjem higijene, pravilnom ventilacijom i naseljavanjem objekata s prikladnim brojem životinja.

Izbjegavati primjenu u oksidiranim posudama.
Ne primjenjivati životinjama s teškom disfunkcijom jetre.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:
Osobe preosjetljive na tetracikline trebaju izbjegavati kontakt s ovim veterinarsko-medicinskim proizvodom.
Pripravak se primjenjuje u pitkoj vodi izlijevanjem u glavni spremnik s vodom. Treba izbjegavati kontakt pripravka s kožom i očima. Prilikom rukovanja s proizvodom potrebno je nositi zaštitnu opremu, rukavice, kombinezon, zaštitne naočale. U slučaju dodira s kožom i očima, zahvaćena mjesta potrebno je odmah isprati čistom vodom te zatražiti liječničku pomoć.

Za vrijeme primjene ovog lijeka ne smije se jesti, piti ni pušiti.
Pri rukovanju razrijeđenim pripravkom, treba izbjegavati kontakt s kožom i očima. U slučaju kontakta, isprati s puno vode. Nakon upotrebe oprati ruke.
Znakovi upale na licu, usnama i očima ili problemi s disanjem su najozbiljniji znakovi te zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Graviditet:
Ne primjenjivati životinjama čija se jaja koriste za proizvodnju hrane.
Kod svinja primijeniti samo nakon procjene odnosa koristi/rizika od strane odgovornog veterinara.
Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Resorpcija doksciklina može biti smanjena u prisutnosti kalcija, željeza, magnezija ili aluminija u hrani.
Ne primjenjivati s antacidima i proizvodima koji sadrže kaolin i željezo.
Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Nema dostupnih podataka.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne temperaturne uvjete čuvanja.

  • Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 3 godine
  • Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 15 dana
  • Rok valjanosti poslije razrjeđenja/rekonstitucije prema uputi: 24 sata nakon otapanja u pitkoj vodi

PROIZVOĐAČ

DIVASA-FARMAVIC, S.A., Španjolska.