DOXICICLINA 500 mg/g

Doxiciclina 500 mg/g

  • prašak za oralnu otopinu, za kokoši, purane i svinje

1 g praška sadržava:
Djelatna tvar
Doksiciklin (u obliku doksiciklinhiklata) 500 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš (tovni pilići), puran, svinja

INDIKACIJE

Perad: kronična dišna bolest (engl. Chronic Respiratory Disease, CRD) i ostale bolesti dišnog sustava posebno one uzrokovane mikroorganizmima Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Haemophilus gallinarum, Bordetella avium i Chlamydia psittaci.

Svinje: atrofični rinitis i bolesti dišnog sustava posebno one uzrokovane mikroorganizmima Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp., Pasteurella multocida, Streptococcus suis.

KONTRAINDIKACIJE

  • Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na tetracikline ili na bilo koju od pomoćnih tvari.
  • VMP se ne smije primjenjivati životinjama s oštećenjem jetre; kod životinja s oštećenjima bubrega VMP treba primijeniti pod neposrednim nadzorom veterinara.
  • VMP se ne smije primjenjivati ako je na farmi utvrđena rezistencija na tetracikline, s obzirom na mogući razvoj križne rezistencije.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Primjena u vodi za piće.
Tovni pilići: 4,0 g/100 kg tjelesne mase (20 mg doksiciklina/kg t.m.), što odgovara 15-30 g proizvoda/100 litara vode tijekom 3 do 5 dana.

Purani: 4,0 g/100 kg tjelesne mase (20 mg doksiciklina/kg t.m.), što odgovara 20-40 g proizvoda/100 litara vode tijekom 3 do 5 dana.

Svinje: 2,0 g/100 kg tjelesne mase (jednako 10 mg doksicilina/kg t.m.) tijekom 3 do 5 dana.

Preporuča se dnevnu dozu rasporediti u dvije primjene.

Potrebnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u vodi za piće treba izračunati na temelju propisane doze te broja i tjelesne mase životinja koje će biti liječene, prema sljedećoj formuli:

mg VMP-a/ kg tjelesne mase/dan  

x

prosječna tjelesna masa (kg) životinja koje treba liječiti  

 

= mg VMP-a/L       vode za piće

Prosječni dnevni unos vode (L)/životinji

Kako bi se osiguralo točno doziranje, tjelesnu masu životinja treba odrediti što preciznije.
Unos vode koja sadržava VMP ovisi o kliničkom stanju životinja. Kako bi se postiglo točno doziranje, koncentraciju VMP-a u vodi za piće treba prilagoditi unosu vode.
U slučaju primjene samo dijela sadržaja pakovanja preporučuje se korištenje odgovarajuće umjerene opreme za vaganje. Dnevnu količinu VMP-a treba dodati u volumen vode za piće koji će životinje sigurno popiti unutar 12 sati. Svježu otopinu VMP-a u vodi za piće treba pripremati svakih 12 sati. Preporučuje se priprema koncentrirane otopine (do najviše 100 grama VMP-a/L vode za piće) koju zatim, prema potrebi, treba razrijediti do terapijske koncentracije. Osim navedenog načina, koncentrirana otopina se može primijeniti i pomoću odgovarajućeg uređaja za doziranje lijekova u vodi za piće (medikatora).

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice:
Tovni pilići: 6 dana
Purani: 8 dana
Svinje: 5 dana

VMP se ne smije primjenjivati nesilicama koje proizvode jaja za hranu.

NAČIN ČUVANJA

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

Veličine pakovanja:

  • Troslojna vreća (PET/aluminij/PE) s 50 g, 1 kg i 5 kg praška.
  • Bijeli polietilenski spremnik sa sigurnosnim zatvaračem s 200 g i 1 kg praška.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvođač: CHEMIFARMA S.p.A, Italija, http://chemifarma.it/multi/