DUOCYCLINE LA

DUOCYCLINE LA

  • injekcijska otopina
  • antibakterijski lijek za sustavne infekcije
  • tetraciklini, oksitetraciklin
  • za goveda, ovce i svinje

SASTAV

1 mL bistre, žutosmeđe injekcijske otopine Duocycline LA sadržava:
Oksitetraciklin u obliku oksitetraciklin dihidrata 200 mg

DJELOVANJE

Oksitetraciklin (OTC), djelatna tvar pripravka Duocycline LA, metabolički je proizvod bakterije tla Streptomyces rimosus. Širokog je antimikrobnog spektra, a na osjetljivem ikrobe djeluje bakteriostatski remeteći sintezu proteina. Učinak OTC-a temelji se na vezanju za receptore na 30S podjedinici bakterijskoga ribosoma gdje sprječava vezanje aminoacil-tRNA na kompleks mRNA-ribosom. Time se zakoči dodavanje aminokiselina na peptidni lanac i zaustavlja sinteza bjelančevina. U većim koncentracijama OTC djeluje baktericidno.

Farmakokinetika
OTC se brzo resorbira nakon im. injekcije, a vršnu koncentraciju u plazmi dosiže nakon 2-6 sati. Antimikrobnu razinu u krvi održava 48-72 sata. OTC se opsežno raspodjeljuje u organizmu, a najviše koncetracije postiže u bubrezima, jetri, slezeni i plućima. Podliježe enterohepatičnom kruženju zbog čega se duže održavaju terapijske koncentracije. Izlučuje se ponajprije u izvornom obliku mokraćom, u manjoj mjeri izmetom, a < 2% doze putem mlijeka.

INDIKACIJE

Duocycline LA indiciran je za liječenje mnogih sustavnih, posebice dišnih i lokalnih infekcija uzrokovanih ili pridruženih mikroorganizmima osjetljivim na OTC.

KONTRAINDIKACIJE

Duocycline LA ne smije se primjenjivati:

  • intravenski;
  • konjima, psima i mačkama;
  • ovcama čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi;
  • jedinkama preosjetljivim na tetracikline – u praksi vrlo rijetko.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Duocycline LA aplicira se duboko im. Preporučena doza je 10 mL/100 kg t.m. (20 mg OTC/kg). Za izliječene je najčešće dostatna jedna injekcija. Radi li se o težim infekcijama primjena Duocycline LA treba se ponociti nakon 3 dana. U sljedećoj tablici navedene su uobičajene doze s obzirom na t.m. životinja.

Vrsta i kategorija Duocycline LA doza
Govedo 10.0 mL/100 kg
Tele 5.0 mL/50 kg
Ovca 2.5 mL/25 kg
Janje 1.0 mL/10 kg
Prase 0.5 mL/5 kg
Odojak 2.0 mL/20 kg
Tovljenik/krmača 7.5 mL/75 kg

Na jedno mjesto govedima se smije aplicirati najviše 20 mL, svinjama 10 mL, a ovcama 5 mL injekcijske otopine.
Da bi se što točnije dozirao pripravak, potrebno je što preciznije odrediti t.m. životinje.

NUSPOJAVE

Na mjestu aplikacije može nastati lokalna upalna reakcija koja se spontano povuče.
Tijekom davanja enrofloksacina ponekad se u životinja jave probavni poremećaji (anoreksija, povraćanje, proljev).
Rijetkokad se jave neurološki simptomi (strah, grčevi), alergijske reakcije (svrbež) ili fotosenzibilizacija. Treba izbjegavati izlaganje tretiranih životinja izravnom sunčevom svjetlu.

NAPOMENE, MJERE OPREZA I DR.

Sigurnost za životinje
– Predoziranje
Preporučena doza ne smije se prekoračiti.
– Interakcije i inkompatibilnosti
In vivo interakcije nisu poznate, no ne preporučuje se istodobno primjenjivati bakteriostatske (OTC) i baktericidne antibiotike (ß-laktami, sulfonamidi). Ako se usporedo s pripravcima OTC-LA primjenjuju drugi lijekovi, mora ih se aplicirati na drugo mjesto.
Duocycline LA ne smije se razrjeđivati (voda za injekcije, infuzijska otopina i sl.) niti u brizgaljki miješati ni s jednim drugim injekcijskim pripravkom (pr. otopine kalcijevih soli).
– Gravidnost i laktacija
Upotreba OTC-a tijekom razvoja zubi, uključujući kasnu gravidnost i laktaciju može uzrokovati promjenu njihove boje. Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak Duocycline LA sadrži dimetilacetamid (DMAC) te se mora paziti da pripravak ne dođe u dodir s kožom i očima. Nakon upotrebe treba oprati ruke.

KARENCIJA

Tele i svinja –
Meso i jestive iznutrice –
Govedo, ovca i svinja: 28 dana.
Mlijeko krava – 8 dana.
Ako se krave muze 2 x na dan, mlijeko se može koristiti pri 17-toj mužnji.
Ne primjenjuje se ovcama od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Rok valjanosti:
Označen je na opremi, u originalnoj ambalaži 30 mjeseci. Sadržaj načete bočice treba utrošiti u roku 28 dana.

Način čuvanja:
Na suhome i tamnome mjestu, pri sobnoj temperaturi (15-25°C), te izvan pogleda i dosega djece. Lijek se ne smije smrznuti.

Oprema:
Smeđa staklena bočica sa 100 mL injekcijske otopine, zatvorena gumenim čepom i aluminijskom kapicom.