LEVOFLOK

LEVOFLOK 100 mg/mL

  • otopina za primjenu u vodi za piće, za kokoši, purane i kuniće

Jedan mL sadržava:
Djelatna tvar:
Enrofloksacin 100,0 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Kokoš (tovni pilići)
Puran (purani za proizvodnju mesa)
Kunić

INDIKACIJE

Liječenje infekcija uzrokovanih sljedećim mikroorganizmima osjetljivima na enrofloksacin:
Kokoši
Avibacterium paragallinarum
Pasteurella multocida
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma synoviae

Purani
Pasteurella multocida
Mycoplasma gallisepticum
Mycoplasma synoviae

Kunići
Liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih s P. multocida.

KONTRAINDIKACIJE

  • Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati za sprječavanje infekcija.
  • VMP se ne smije primjenjivati ako je u jatu predviđenom za liječenje prethodno utvrđena pojava rezistencije/križne rezistencije na (fluoro)kinolone.
  • VMP se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar, druge (fluoro)kinolone ili na bilo koju pomoćnu tvar.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Primjena u vodi za piće.
Kokoši i purani
10 mg enrofloksacina/kg tjelesne mase/dan (odgovara 0,1 mL VMP-a/kg tjelesne mase/dan) tijekom 3 do 5 uzastopnih dana.
Liječenje treba trajati  tijekom 5 uzastopnih dana u slučaju mješovitih infekcija i kroničnih progresivnih bolesti. Ako se nakon 2 do 3 dana ne postigne kliničko poboljšanje, treba razmotriti promjenu antimikrobnog liječenja na temelju ispitivanja osjetljivosti.

Kunići
10 mg enrofloksacina/kg tjelesne mase/dan, tijekom 5 uzastopnih dana (odgovara 0,1 mL VMP-a/kg tjelesne mase/dan).

Kako bi se osiguralo točno doziranje, i izbjeglo subdoziranje, tjelesnu masu životinja treba odrediti što je moguće preciznije.

Unos vode s VMP ovisi o kliničkom stanju životinja. Kako bi se postiglo točno doziranje, koncentraciju enrofloksacina treba prilagoditi unosu vode.

Točnu dnevnu količinu VMP-a za primjenu u vodi za piće treba izračunati na temelju propisane doze te broja i tjelesne mase životinja koje treba liječiti, prema sljedećoj formuli:

mL VMP-a/

L vode

 

=

0,1 mL VMP-a/kg t.m./dan x prosječna tjelesna masa životinja (kg)
prosječni unos vode za jednu životinju (L/dan)  

VMP svakog dana treba svježe razrijediti s vodom za piće, neposredno prije primjene. Životinje trebaju imati dovoljan pristup sustavu napajanja kako bi se osigurao odgovarajući unos vode. Tijekom liječenja životinjama ne smiju biti dostupni drugi izvori vode za piće, osim vode s VMP-om.

Za doziranje VMP-a treba koristiti odgovarajuću i ispravno umjerenu opremu.

KARENCIJA

Kokoši (tovni pilići):
meso i jestive iznutrice     7 dana

Purani:
meso i jestive iznutrice     13 dana

Kunići:
meso i jestive iznutrice     2 dana

Nije odobrena primjena VMP-a nesilicama konzumnih jaja.
VMP se ne smije primjenjivati unutar 2 tjedana do početka nesenja.

NAČIN ČUVANJA

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva nikakve posebne uvjete čuvanja.

Veličine pakovanja:

  • Boca s 250 mL
  • Boca s 1 L
  • Kanister s 5 L

Proizvođač: VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L., Španjolska, https://vetpharma.com/