NIFENCOL 300 mg/mL

NIFENCOL 300 mg/mL

  • otopina za injekciju, za goveda i svinje

Jedan mL sadržava:
Djelatna tvar:
florfenikol 300 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo, svinja.

INDIKACIJE

Govedo:
Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za sprječavanje i liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih sljedećim bakterijama osjetljivim na florfenikol: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni.
Prije primjene VMP-a u svrhu sprječavanja infekcije u stadu mora biti utvrđena prisutnost bolesti.

Svinja:
VMP se primjenjuje za liječenje u slučaju akutnih izbijanja infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijama Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida osjetljivim na florfenikol.

KONTRAINDIKACIJE

  • VMP se ne smije primjenjivati odraslim bikovima i nerastovima namijenjenim za rasplod.
  • VMP se ne ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na florfenikol ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Govedo: VMP se primjenjuje u mišić ili pod kožu.
Svinja: VMP se primjenjuje u mišić.

Goveda:
Liječenje
Primjena u mišić: treba primijeniti 20 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 1 mL VMP-a/15 kg t.m.) dva puta u razmaku od 48 sati, koristeći iglu veličine 16G.

Primjena pod kožu: treba primijeniti 40 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 2 mL VMP-a/15 kg t.m.) jednkratno, koristeći iglu veličine 16G.

Sprječavanje bolesti
Primjena pod kožu: treba primijeniti 40 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 2 mL VMP-a/15 kg t.m.) jednkratno, koristeći iglu veličine 16G.

Svinje:
Treba primijeniti 15 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 1 mL VMP-a/20 kg t.m.) u mišić, dva puta u razmaku od 48 sati, koristeći iglu veličine 16G.

KARENCIJA

Govedo:
Meso i jestive iznutrice:
Primjena u mišić: 30 dana.
Primjena pod kožu: 44 dana.

Mlijeko: VMP se ne smije primjenjivati tijekom laktacije, uključujući i suhostaj,  kravama čije se mlijeko koristi za hranu.

Svinja:
Meso i jestive iznutrice: 18 dana.     

NAČIN ČUVANJA

Bočicu treba držati u kartonskoj kutiji radi zaštite od svjetla.                                 

Veličine pakovanja:

  • Kartonska kutija s 1 bočicom koja sadržava 100 mL VMP-a.
  • Kartonska kutija s 1 bočicom koja sadržava 250 mL VMP-a.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvođač: VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L., Španjolska, https://vetpharma.com/