PENTOMYCIN, 200/250 mg/mL

PENTOMYCIN, 200/250 mg/mL,

suspenzija za injekciju, za goveda, ovce i svinje

 

1 mL otopine sadržava:

Djelatne tvari

Benzilpeniciln prokain ………………..200 mg
Dihidrostreptomicinsulfat, za veterinarsku primjenu ………………..250 mg

 

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo, ovca i svinja

 

INDIKACIJE

Veterinarsko medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za liječenje infekcija u goveda, ovaca i svinja uzrokovanih uzročnicima osjetljivim na kombinaciju penicilin – streptomicin.

 

KONTRAINDIKACIJE

VMP se ne smije primjenjivati:

– u slučaju preosjetljivosti na djelatne i pomoćne tvari,

– za liječenje infekcija uzrokovanih stafilokokima koji proizvode β-laktamaze te bakterijama rezistentnim na peniciline i/ili aminoglikozide,

– u venu,

– životinjama s poremećenom funkcijom bubrega, jetre i srca te oštećenjima pužnice i/ili vestibularnog aparata,

– kunićima, činčilama, zamorčadi, hrčcima i drugim malim monogastričnim biljojedima, jer se može razviti enterokolitis i smrtonosna klostridiotoksikoza.

 

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Preporučena doza iznosi 4 mL/100 kg t.m./dan (8000 i.j. benzilpenicilinprokaina + 10 mg dihidrostrptomicinsulfata/kg t.m./dan).

Svim se životinjama VMP primjenjuje isključivo u mišić, jednom dnevno.

Doziranje je navedeno u tablici:

 

Vrsta i kategorija PENTOMYCIN, 200/250 mg/mL, suspenzija za injekciju, za goveda, ovce i svinje
Govedo 4 mL/100 kg/dan
Tele 2 mL/50 kg/dan
Ovca 1 mL/25 kg/dan
Janje 0,4 mL/10 kg/dan
Svinja (krmača) 3 mL/75 kg/dan
Prase 0,2 mL/5 kg/dan

 

NUSPOJAVE

U preosjetljivih životinja djelatne i pomoćne tvari iz VMP-a, pogotovo penicilin, mogu vrlo rijetko potaknuti reakcije preosjetljivosti. One mogu biti posebno teške i u pravilu traju 2-4 sata. Češće su u starijih goveda, a očituju se: slinjenjem, podrhtavanjem mišića, otežanim disanjem, edemima i povraćanjem (svinja). U slučaju anafilaksije primjena lijeka mora se prekinuti i trenutno injicirati adrenalin i/ili topljivi glukokortikoid. Poseban oprez je nužan pri primjeni VMP-a životinjama za koje se zna da su ranije imale reakciju preosjetljivosti.

U prasadi i tovnih svinja vrlo rijetko se nakon primjene prokain benzilpenicilina, a posebice u slučaju stresa, javi izrazita slabost, tremor, povraćanje, potištenost, gubitak apetita, cijanoza ekstremiteta te izraziti porast temperature (40 °C i više). Pretpostavlja se da je tome uzrok iznenadno otpuštanje toksičnih količina slobodnog prokaina. U gravidnih krmača i nazimica može se javiti iscjedak iz stidnice koji je često povezan s ranim pobačajem.

 

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

– vrlo česte (više od 1 na 10 životinja kojima je primijenjen VMP pokazuju nuspojavu(e))

– česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja kojima je primijenjen VMP)

– manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja kojima je primijenjen VMP)

– rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP)

– vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10000 životinja kojima je primijenjen VMP, uključujući izolirane slučajeve).

 

Ako se zamijeti bilo koja nuspojava, čak i one koje nisu navedene u ovoj uputi o VMP-u, ili se posumnja u učinkovitost VMP-a, treba obavijestiti veterinara.

 

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Prije upotrebe bočicu s lijekom treba dobro promućkati.

Potrebno je što preciznije odrediti tjelesnu masu životinje.

Najveći volumen koji je dozvoljeno primijeniti govedima na jedno mjesto je 20 mL.

 

KARENCIJA(E)

Goveda, ovce i svinje:

Meso i jestive iznutrice ………………..28 dana
Mlijeko krava ………………..6 dana

 

Nije odobrena primjena ovcama čije se mlijeko koristi za hranu.

 

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C). Čuvati od zamrzavanja.

Zaštiti od svjetla.

Čuvati na suhom.