SELECTAN 300 mg/mL

SELECTAN 300 mg/mL

  • otopina za injekciju, za goveda i svinje

1 ml sadržava:

Djelatna tvar:
florfenikol                 300 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo i svinja

INDIKACIJE

Selectan se primjenjuje za liječenje bolesti uzrokovanih bakterijama osjetljivim na florfenikol.

Govedo:

Selectan se primjenjuje za liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijama Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni.

Svinja:

Selectan se primjenjuje za liječenjedišnog sustava uzrokovanih bakterijama Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida.

KONTRAINDIKACIJE

Selectan se ne smije primjenjivati:

  • odraslim bikovima i nerastovima namijenjenim za rasplod.
  • u slučaju preosjetljivosti na florfenikol ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Govedo:

Doza za goveda je 20 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 1 mL VMP-a/15 kg t.m.) primjenjen u mišič dva puta u razmaku od 48 sati.
Za liječenje goveda težih od 150 kg dozu treba podijeliti kako se na jednom mjestu ne bi primjenilo više od 10 mL VMP-a.

Svinja:

Doza za svinje je 15 mg florfenikola/kg t.m. (što odgovara 1 mL VMP-a/20 kg t.m.) u vratni mišić, dva puta u razmaku od 48 sati.
Kako bi se osiguralo točno doziranje i izbjeglo subdoziranje, tjelesnu masu životinja treba odrediti što je moguće preciznije.

KARENCIJA

Govedo
Meso i jestive iznutrice: 30 dana.
Ne smije se primjenjivati kravama čije se mlijeko koristi za hranu.

Svinja
Meso i jestive iznutrice: 18 dana.

NAČIN ČUVANJA

Držati spremnik u vanjskom kartonu.

Veličine pakovanja:

  • Polipropilenska bočica 100 mL.
  • Polipropilenska bočica 250 mL.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA, S.A., Španjolska, https://www.hipra.com