TRIOXYL® LA

TRIOXYL® LA

  • antibakterijski lijek za sustavne infekcije

Sastav

1 mL injekcijske suspenzije Trioxyl® LA sadržava:

  • Amoksicilin u obliku amoksicilin trihidrata 150 mg
  • Pomoćne tvari: aluminijev distearat (20 mg) i kokosovo ulje frakcionirano (Miglyol 812).
  • 150 mg amoksicilina = 176.47 amoksicilin trihidtrata

Osnovna svojstva i djelovanje

Amoksicilin, djelatna tvar injekcijske suspenzije Trioxyl® LA, je polusintetski penicilinski antibiotik proširenog spektra. In vitro djeluje baktericidno protiv mnogih vrsta gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija. U njihovoj stjenci inhibira aktivnost transpeptidaza i karboksipeptidaza koje posreduju poprečnom povezivanju peptidoglikanskih niti. Antimikrobni spektar amoksicilina in vitro obuhvaća mnoge gram-negativne (Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Salmonella spp.) i gram-pozitivne bakterije (Actinomyces spp., Clostridium spp., Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria mono-cytogenes, Streptococcus spp. i Staphylococcus spp.) osjetljive na amoksicilin.

Indikacije

Trioxyl® LA koristi se u goveda, ovaca i svinja za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na amoksicilin.
Neke od čestih indikacija jesu:

  • infekcije probavnog sustava, posebno upala crijeva;
  • infekcije dišnih prohoda (npr. kompleks enzootske bronhopneumonije goveda);
  • upale mokraćo-spolnih organa (cistitis, metritis te pomoć pri i.mam. liječenju mastitisa);
  • infekcije kože i mekih tkiva uključujući rane, apscese, infekcije ekstremiteta, zglobova, pupka i dr;
  • sprječavanje postoperacijskih infekcija davanjem lijeka prije operacije.

Način primjene i doze

Prije upotrebe bočicu s lijekom treba dobro promućkati. Trioxyl® LA daje se duboko i.m. u dozi 1 mL/10 kg t.m./48 sati (15 mg amoksicilina/kg t.m./48 sati).

Vrsta i kategorija životinja Trioxyl LA doza/težina
Govedo 10 mL/100 kg
Tele 5 mL/50 kg
Ovca 2.5 mL/25 kg
Janje 1.0 mL/10 kg
Svinja/krmača 7.5/75 kg
Prase 0.5 mL/5 kg

Nakon ubrizgavanja lijeka preporučuje se blago promasirati mjesto aplikacije. Injekcija se ponovi nakon 48 sati, sve do prestanka znakova infekcije (npr. ukupno 3 injekcije). Ako se Trioxyl® LA govedima injicira u dozi većoj od 20 mL, treba ga aplicirati na dva odvojena mjesta.

Napomene, mjere opreza i dr.

Nakon aplikacije na mjestu injekcije može se stvoriti mala oteklina, koja se za nekoliko dana spontano povuče.
Vrlo rijetko mogu se javiti reakcije preosjetljivosti (od urtikarije do anafilaksije). Tada treba poduzeti simptomatsko liječenje (npr. adrenalin, antihistaminik, kortikosteroid).
Ako se primijete nuzučinci pripravka treba obavijestiti veterinara, Centar za nuspojave veterinarsko-medicinskih proizvoda pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Zastupnika u R. Hrvatskoj.
Napomene, mjere opreza i dr.
Suspenziju iz bočice treba uvući sterilnom i suhom iglom i brizgaljkom. U slučaju da se pripravak u bočici onečisti kapljicom vode amoksicilin će hidrolizirati i postati neučinkovit.
Sigurnost za životinje
U životinja s poremećenom funkcijom bubrega dozu treba umanjiti.
Ako životinjama nije klinički bolje u roku 48 sati od početka liječenja, treba provjeriti dijagnozu i ev. promijeniti antimikrobni lijek.

Predoziranje

Uljne suspenzije amoksicilina životinje dobro podnose. Ne očekuje se da će se pri slučajnom davanju većih doza javiti štetni sustavni učinci, osim nešto jače lokalne reakcije. U takvim je okolnostima karencija nešto duža od propisane.

Interakcije i inkompatibilnost

Istodobno s amoksicilinom ne preporučuje se davati bakteriostatske antibiotike (tetraciklini, fenikoli, sulfonamidi). Sinergistički učinak na pojedine bakterije utvrđen je pri usporednoj primjeni amoksicilina i enrofloksacina.
Trioxyl® LA se u brizgaljku ne smije uvući ni s jednim drugim injekcijskim pripravkom.

Gravidnost i laktacija

Amoksicilinom se smije liječiti bređe i dojne životinje.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak
Treba izbjegavati dodir lijeka s kožom, a nakon upotrebe oprati ruke. Osobe preosjetljive na ß-laktamske antibiotike ne smiju rukovati s pripravkom. Ako se nakon dodira sa suspenzijom očituju znakovi kao što su crvenilo kože, nužno je zatražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu. Edem lica, usnica ili okoline očiju te otežano disanje znatno su teži simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju.
Sigurnost za okoliš
Nema opasnosti ako se pripravak primjenjuje u skladu s uputom.

Karencija

Meso i jestive iznutrice: 28 dana.
Mlijeko: 5 dana.
MRL status – amoksicilin je razvrstan u Aneks I.
Rok valjanosti
Sadržaj načete bočice treba utrošiti u roku 28 dana.

Način čuvanja

Na tamnome mjestu (kartonska kutija), pri sobnoj temperaturi (do 25C), te izvan pogleda i dosega djece. Lijek se ne smije smrznuti.

Oprema

Bezbojna staklena bočica (tip II) zatvorena gumenim čepom i aluminijskom kapicom u kojoj je 100 mL injekcijske suspenzije.

Proizvođač

Univet Ltd., Dublin, R. Irska.