TULINOVET 100mg/ml

TULINOVET 100mg/ml

  • otopina za injekciju za goveda, svinje i ovce tulatromicin

Svaki ml sadrži:

Djelatna tvar:
tulatromicin 100 mg

Pomoćne tvari:
monotioglicerol 5 mg

Bistra bezbojna do žućkasta ili smećkasta otopina za injekciju.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, svinje i ovce

INDIKACIJE

Goveda
Liječenje i metafilaksa respiratorne bolesti goveda (engl. BRD) uzrokovane bakterijama Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i mikoplazmom Mycoplasma bovis koje su osjetljive na tulatromicin. Prije metafilaktičnog liječenja treba ustanoviti prisutnost bolesti u stadu.
Liječenje zaraznog keratokonjunktivitisa goveda (engl. IBK) uzrokovanog bakterijom Moraxella bovis
koja je osjetljiva na tulatromicin.
Svinje
Liječenje i metafilaksa respiratorne bolesti svinja povezanih s Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica koji su osjetljivi na tulatromicin. Prije metafilaktičnog liječenja treba ustanoviti prisutnost bolesti u stadu. Veterinarsko-medicinski proizvod primjenjivati samo ako se očekuje da će se bolest u svinja razviti za 2 – 3 dana.
Ovce
Liječenje ranih faza zaraznog pododermatitisa (šepavosti) povezanog sa zarazom Dichelobacter nodosus zahtijeva sustavnu terapiju.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Goveda
Supkutana upotreba.
Pojedinačna supkutana injekcija od 2,5 mg tulatromicina/kg tjelesne težine (ekvivalentno 1 ml/40 kg tjelesne težine).

Prilikom liječenja goveda težih od 300 kg, dozu treba podijeliti tako da se na jedno mjesto aplicira najviše 7,5 ml.
Svinje
Intramuskularna primjena.
Pojedinačna intramuskularna injekcija od 2,5 mg tulatromicina/kg tjelesne težine (ekvivalentno 1 ml/40 kg tjelesne težine) u vrat.
Pri liječenju svinja težih od 80 kg tjelesne težine, dozu treba podijeliti tako da se na jedno mjesto aplicira najviše 2 ml.
Ovce
Intramuskularna primjena.
Pojedinačna intramuskularna injekcija od 2,5 mg tulatromicina/kg tjelesne težine (ekvivalentno 1 ml/40 kg tjelesne težine) u vrat.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučajevima preosjetljivosti na makrolidne antibiotike ili bilo koju pomoćnu tvar. Ne primjenjivati istovremeno s drugim makrolidima ili linkozamidima (vidjeti Posebna upozorenja).

KARENCIJA

Goveda (meso i jestive iznutrice): 22 dana. Svinje (meso i jestive iznutrice): 13 dana. Ovce (meso i jestive iznutrice): 16 dana.
Nije odobrena primjena kod životinja u laktaciji koje proizvode mlijeko za ljudsku uporabu.
Ne primjenjivati na gravidnim životinjama koje su namijenjene za proizvodnju mlijeka za ljudsku upotrebu, u roku od 2 mjeseca od očekivanog poroda.