AMPROSID, 250 mg/mL

  • kokcidiostatik
  • koncentrirana otopina za primjenu u vodi za piće

kokoši (tovni pilići, pilenke, konzumne i rasplodne i nesilice)
1mL koncentrirane otopine sadržava:

Djelatna tvar:

Amprolij hidroklorid ………………..250 mg

INDIKACIJE

Liječenje kokcidioze tovnih pilića, pilenki i nesilica  što ih uzrokuju eimerije osjetljive na amprolij pr. E. Tenella i E. Necatrix.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA,  NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Tovni pilići: 20-35 mg amprolij hidroklorida/kg tjelesne mase (t.m.)/dan, tijekom 7 dana (=0,8-1,4 mL  Amprosid koncentrirane otopine/10 kg t.m./dan). U prosjeku ta količina iznosi 1 mL Amprosid koncentrirane otopine /L vode tj. 250 mg amprolij hidroklorida/L.

Konzumne i rasplodne nesilice i pilenke: 15-25 mg amprolij hidroklorida/kg t.m./dan, tijekom 7 dana (=0,6-1,0 mL  Amprosid koncentrirane otopine/10 kg t.m./dan). U prosjeku ta količina iznosi 1 mL Amprosid koncentrirane otopine /L vode tj. 250 mg amprolij hidroklorida/L.
Kako bi perad sigurno unijela terapijsku dozu amprolija, u dogovoru s tehnologomna farmi, treba točno odrediti u kojoj količini vode za piće (L) da se razrijedi potrebna količina VMP (mL).
Propisana doza amprolij hidroklorida u mg/kg t.m./dan ne smije se prekoračiti.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Proizvod se mora u cijelosti razrijediti (otopiti) u vodi za piće u skladu s uputom doktora veterinarske medicine. Svakih 12 sati treba pripremiti svježu otopinu VMP.

KARENCIJA

Meso i jestivi nusproizvodi: ………………..0 dana.
Jaja: ………………..0 dana.