Dezinficijensi

Dezinficijensi

glutarsan
  • Dezinfekcijski pripravak za suzbijanje bakterija,
    virusa, gljivica i kvasaca na životinjskim farmama.
 
quatersan
  • Dezinfekcijski pripravak za dezinfekciju opreme na farmama,
    jaja za inkubaciju i uzgajališta.
 
  • Dezinfekcijski pripravak sa baktericidnim, deterdžentnim i dezodorirajućim
    učinkom za dezinfekciju objekata i opreme na životinjskim farmama.