Dezinficijensi

Dezinficijensi


glutarsan  • Dezinfekcijski pripravak za suzbijanje bakterija,
    virusa, gljivica i kvasaca na životinjskim farmama.


 


quatersan  • Dezinfekcijski pripravak za dezinfekciju opreme na farmama,
    jaja za inkubaciju i uzgajališta.