QUATERSAN

QUATERSAN

  • Dezinfekcijski pripravak za dezinfekciju opreme na farmama, jaja za inkubaciju i uzgajališta

Aktivna tvar: 100 ml proizvoda spremnog za uporabu sadrži: 20 g kvarterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi.

OPIS PROIZVODA

Biocidni pripravak – dezinficijens za dezinfekciju nastambi i opreme na životinjskim farmama, uzgajališta i jaja za inkubaciju. Quatersan je učinkovit u borbi protiv bakterija i plijesni, te većine drugih uzročnika bolesti peradi. Ne sadrži arsen, živu, bakar i ugljikov dioksid. Ako se koristi u skladu s uputama Quatersan je siguran, bez mirisa, te nije štetan za pomladak ili odraslu perad, pure ili patke. Ako se koristi u skladu s uputama Quatersan neće oštetiti obojane površine, metalne dijelove, gumene brtve ili tkaninu i također ne nadražuje sluznicu ni kožu.

DOZIRANJE I UPUTA ZA UPORABU

Mehaničkim putem ukloniti prljavštinu, pripremiti vodenu otopinu u navedenom omjeru sukladno namjeni, te otopinu nanijeti na željenu površinu pomoću prskalice ili putem krpe, spužve.

Za baktericidno djelovanje raspršiti ili utrljati 0,5 %-tnu vodenu otopinu Quatersan-a (0,5 L proizvoda na 100 L vode) – nanešenu otopinu ostaviti da djeluje barem 5 minuta na tretiranoj površini. Za fungicidno djelovanje koristiti 1 %-tnu vodenu otopinu Quatersan proizvoda (10 ml proizvoda na 1 L vode) – nanešenu otopinu ostaviti da djeluje barem 15 minuta na tretiranoj površini – nije potrebno ispiranje. U slučaju ozbiljnije infekcije ili u slučajevima kada oprema nije skroz čista koristiti 1,3 %-tnu vodenu otopinu Quatersan proizvoda (13 ml proizvoda na 1 L vode) – nanešenu otopinu ostaviti da djeluje barem 15 minuta na tretiranoj površini – nije potrebno ispiranje. Dezinfekcija jaja i uzgajališta:

  • za dezinfekciju jaja prije inkubacije – umočiti jaja u 0,4 %- tnu vodenu otopinu Quatersan-a
  • za dezinfekciju uzgajališta – za primjenu na prostorije i opremu koristiti 1,3 %- tnu vodenu otopinu Quatersan-a

NAPOMENA

Ne koristiti pripravak u koncentriranom obliku – razrijediti prema uputi. Prilikom pripremanja i rukovanja s proizvodom koristiti zaštitnu opremu za ruke, lice i oči, te zaštitnu odjeću i obuću.  Ne udisati ili gutati proizvod! Ne koristiti ako su životinje u blizini. Prilikom uporabe proizvoda ne kontaminirati hranilišta i vodu za životinje.