SUPERLIV LIQUID

SUPERLIV LIQUID  200 ml

  • otopina za primjenu u vodi za perad

SUPERLIV LIQUID, mješavina biljnih ekstrakata djeluje na bolji rast, bolju produktivnost i štiti od  aflatoksina

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Doze na 100 životinje:
Pilići: 5 ml / dan
Odrasla perad 10 ml / dan
Nesilice, brojleri: 20 ml / dan
Navedene količine davati kroz 7-10 dana

SASTAV

Mješavina biljnih ekstrakata (Boerhavia diffusa, Achyranthes aspera, Andrographis paniculata, Azadirachta indica, Eclipta alba, Solanum nigrum, Ichnocarpus frutescens, Terminalia chebula, Aphanamixis polystachya, Citrullus colocynthis, Sida cordifolia, Terminalia arjuna, Phyllantus emblica, Fumaria indica, Tephrosia pupurea, Convolvulus alsinoides, Picrorrhiza kurroa, Tinospora cordifolia).

Pakovanje:  200 ml

NAČIN ČUVANJA

Čuvati na suhom mjestu pri temperaturi do 25° C
Čuvati izvan dosega djece.