SuperVit oral

SuperVit oral 20 ml

  • dopunska krmna smjesa
    za perad, svinje, goveda, telad, konje, ovce, janjad i kuniće

Sastav u 1 L:
Vitamin A, E672 ……………………..10,000,000 I.J.
Vitamin D3, E671 ……………………..2,000,000 I.J.
Vitamin C, E300 ………………………………… 20 g
Nikotinamid …………………………………………. 6 g
Vitamin B1 ……………………………………………. 4 g
Vitamin K3…………………………………………….. 2 g
Vitamin E, E307………………….……..….. 2 g
Deksapantenol………………………………………… 2 g
Vitamin B2 ………………………………………. 600 mg
Vitamin B6………………………………………. 600 mg
Kalijev Sorbat, E202..……….………. 26,67 mg
Otapalo ……………………………………………. do 1 L

Doziranje i način primjene:
U vodi za piće u slijedećim dozama:
Brojleri: 0.5 ml na 1 L vode za piće
Nesilice: 1 ml na 1 L vode za piće
Ovce, koze: 2 ml po životinji
Svinje: 3-5 ml po životinji
Goveda, konji: 10 ml po životinji.

Način čuvanja:
Čuvati na suhom mjestu pri temperaturi do 25°C
Čuvati izvan dosega djece.