VIT B COMPLEX + ATP STERIL 100ml

VIT B COMPLEX  + ATP STERIL 100ml sterilna otopina (E. Ph.)

 • dopunska krmna smjesa za goveda, konje, telad, ždrebad, svinje, ovce, koze, pse i perad

VIT B COMPLEX  + ATP STERIL oralna otopina za primjenu u vodi za piće, sadrži ATP i vitamine B skupine. ATP je biološko gorivo za organizam. Vitamini B skupine imaju veoma važnu ulogu u metabolizmu ugljikohidrata, masti i bjelančevina. Također su potrebni za pravilno funkcioniranje živčanog sustava, mišićnog i epitelnog tkiva.

VIT B COMPLEX  + ATP STERIL zadovoljava potrebe životinja za energijom pa se preporuča  davati životinjama u slučajevima nakon bolesti, kod umora, slabog rasta mladih životinja, prilikom dugotrajnog transporta.

Sastav: 100 ml proizvoda sadrži:

Vitamini: 

 • Vitamin B1: 10 g
 • Vitamin B2: 1g
 • Vitamin B6: 1 g
 • Vitamin B12: 20 mg 
 • Vitamin PP: 25 g 
 • Adenozin trifosfar (ATP):  2.5 g
 • Nosač: – voda (sadržaj vlage): 60.48 g

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Primjenjuje u vodi za piće u navedenim dozama:

 • Goveda i konji: 20-30 ml dnevno po životinji tijekom 4-5 dana.
 • Kod transporta životinji dati 20 ml 4 sata prije transporta.
 • Telad i ždrebad: 4-10 ml dnevno po životinji svaka 24 sata.
 • Svinje (sve kategorije): 5-10 ml dnevno po životinji svakih 24 – 48 sati.
 • Ovce, koze, prasad i psi: 5 ml dnevno po životinji
 • Perad: 2,5 ml na 10 L u vodi za piće (100 ml / 400 L vode).

NAPOMENA: ne davati  više od četiri puta u intervalima od 24 sata.

NAČIN  ČUVANJA

Čuvati na suhom i tamnom mjestu pri temperaturo do  25° C .

Proizvođač: Vetos Farma Sp.z.o.o.,Poljska

Pakovanje: 100 ml