ERES

  • ekspektorans

Što je Eres?

Eres je injekcijska otopina, ekspektorans i mukolitik za goveda, svinje i pse.
Eres omogućuje bolju i učinkovitiju terapiju dišnih bolesti domaćih životinja svojim specifičnim mukolitičkim i bronhosekrecijskim djelovanjem.

SASTAV

100 mL injekcijske otopine Eres sadržava:

  • Bromheksin-hidroklorid: 2.74 g
  • Pomoćne tvari: metilparahidroksibenzoat, natrijev propilparahidroksibenzoat, vinska kiselina i voda za injekcije do 100 ml.

Kako djeluje bromheksin-hidroklorid u Eres-u ?

Bromheksin-hidroklorid

Bromheksin svoj sekretolitički učinak ostvaruje djelujući na peribronhalne žlijezde uvećavajući bronhalnu sekreciju, čime se stvara više bronhalne sluzi manjeg viskoziteta.
Mukolitičko djelovanje bromheksina nastaje umanjenjem količine kiselih mukopolisaharida odgovornih za viskoznost sputuma.
Povećana sekrecija bronhalnih žlijezda istodobno povećava izlučivanje imunoglobulina i antibiotika u bronhalnom sekretu što poboljšava humoralnu obranu sluznice dišnih organa. Ako se uz bromheksin apliciraju antibiotici povećava se njihova koncentracija do 40 % u plućnom tkivu i endobrohijalnom prostoru.
Ova interakcija terapeutski se može iskoristiti u okolnostima bronhopneumonija.
Terapijsko djelovanje Eres-a se ostvaruje nakon 1 sata.

Kada treba preporučiti Eres?

Infekcijske bolesti dišnih organa domaćih životinja posebno su značajne budući da mogu znatno umanjiti njihovu proizvodnju. Monoterapija antibioticima često puta ne zadovoljava u cijelosti, budući da se tijekom brojnih intervencija dišnih organa javljaju nepredvidljive komplikacije.
Premda bromheksin ne spada u sredstva za sprječavanje kašlja tijekom njegove primjene umanjuje se učestalost, jačina i glasnoća kašlja.
Nakon primjene Eresa prvo se uočava pojačani nosni iscjedak, a viskozitet sekreta se umanji. U životinja sa suhim kašljem sputum se razvodni i životinje lakše iskašljavaju.

Stoga možemo reći da Eres ima veliku mogućnost primjene kod svih infekcija dišnih organa.

UČINKOVITOST

Učikovitost bromheksina kao mukolitika i ekspektoransa je poznata već 30 godina.
Rezultati pokusa na 539 goveda, 186 ovaca, 412 svinja, 48 pasa i 18 mačaka tj. ukupno 1266 životinja su pokazali da je Eres u 10 % slučajeva bio odličan, 70 % vrlo dobar, 15 % dobar i u samo 5 % slučajeva nije bilo učinka.
Pokusi su pokazali da je kod svinja oboljelih od enzootske pneumonije, koje su uz antibiotik dobile i Eres bio brži oporavak, bilo je manje kržljavaca, te su imale bolji proizvodni učinak.
Također su isti rezultati dokazani kod tovne junadi, a u teladi koja je preventivno dobila Eres bilo je manje oboljelih.

U praksi Eres koristimo:

-pomoćna terapija akutnih i kroničnih bronhitisa sa stvaranjem patološke sluzi i umanjenog mukocilijarnog klirensa, otežanog disanja u novorođenih životinja zbog aspiracije plodnih voda

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

ERES se aplicira i.m. 1 x na dan. Psima i mačkama Eres se preporučuje dati s.c.

Vrsta životinje Eres
Govedo
50-200 kg
200-500kg
18 mL/100 kg
7,3-18 mL/100 kg
Svinja
5-25 kg
25-100 kg
>100 kg
1.8-3,6mL/10 kg
9 ml/50 kg
7,3-18 mL/100 kg
Pas 1.8-3.6mL/10 kg

Eres se mora davati tijekom nekoliko dana tj. do izlječenja. U slučaju akutne upale to je najčešće 5-7 dana.

NAPOMENE, MJERE OPREZA I INTERAKCIJE

Ako se radi o bakterijskim infekcijama dišnih prohoda, usporedno treba primjenjivati odgovarajuće antimikrobne lijekove.
U slučaju verminozne pneumonije Eres se može dati 3 dana nakon primjene antihelmintika.
Eres se može koristiti istodobno sa antibioticima i sulfonamidima.
Graviditet i laktacija
Do sada nisu utvrđeni neželjeni učinci na graviditet i laktaciju.

KARENCIJA

Meso, organi i druga jestiva tkiva:
Govedo: 3 dana
Svinja: 1 dana

Pripravak se ne smije davati kravama od kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi, jer nije napravljena studija dinamike deplecije bromheksina u mlijeku.