Goveda

Proizvodi za goveda
 • injekcijska suspenzija za svinje i goveda, ceftiofur


 
 • otopina za injekciju, za goveda i svinje,
  enrofloksacin 10% produženog djelovanja


  • injekcijska suspenzija, za svinje i goveda, ceftioufur


  • injekcijska otopina za goveda i svinje, florfenikol


 
 • injekcijska otopina, za goveda, ovce i svinje, benzilpeniciln prokain i
  dihidrostreptomicinsulfat


 
 • injekcijska otopina za goveda i svinje, enrofloksacin 10%


 

 • injekcijska otopina, za goveda i svinje, florfenikol

  • 150 mg/mL,suspenzija za injekciju, za goveda, ovce, svinje, pse i mačke,
  amoksicilin


  • injekcijska otopina za goveda, svinje i ovce, tulatromicin


 


DFV Doxivet10 • otopina za primjenu u vodi za piće za perad, goveda i svinje, doksiciklin


  • granule za primjenu u vodi za piće za goveda, svinje i kokoši, kolistinsulfat


 
 • prašak za primjenu u vodi za piće za svinje i perad, kolistinsulfat


 
 • 500 mg/g, prašak za primjenu u pitkoj vodi/mliječnoj zamjenici,
  za goveda, svinje i kokoši, doksiciklin


  • vakcina protiv IBR-a za goveda


 
 • vakcina protiv respiratornih i probavnih infekcija


 
 • vakcina protiv bjesnoće


 


BoviBio Rotacol • vakcina za telad protiv rota i korona virusa te E.coli


  • vakcina protiv IBR-a, za goveda


  • vakcina protiv mastitisa, za krave


  • vakcina protiv mastitisa, za krave


  • intramamarna suspenzija za krave u laktaciji


 
 • intramamarna otopina za krave u laktaciji


 
 • injekcijska otopina za goveda, ovce i svinje


 
 • pjena za maternicu za krave, jod


 
 • injekcijska otopina za krave i svinje, prostaglandin


 
 • injekcijska otopina za goveda, konje, svinje i kuniće, buserelin


  • injekcijska otopina za konje, goveda, svinje, ovce, koze, pse i mačke, oksitocin


 
 • injekcijska otopina za goveda, konje, svinje, ovce, pse i mačke


  • injekcijska otopina za goveda, konje, svinje i kuniće, buserelin


 
 • injekcijska otopina za goveda, svinje i pse, bromheksin-hidroklorid


 
 • injekcijska otopina, menbuton


 
 • injekcijska otopina za goveda, ovce, svinje i konje


 
 • injekcijska otopina, za goveda, konje i pse


 
 • injekcijska otopina, za ublažavanje upala i boli,
  za goveda, svinje i konje, meloksikam


  • otopina za injekciju, za ublažavanje upala i boli,
  za svinje, konje i goveda, fluniksin


 
 • injekcijska otopina za ublažavanje upala i boli,
  za goveda, konje i svinje, ketoprofen


 


KETOPROVET • otopina za primjenu u pitkoj vodi za goveda i svinje, ketoprofen


 


Isoflurin • para inhalata, anestetik


 PRONESTESIC 40 mg/mL / 0,036 mg/mL


 • injekcijska otopina za konje, goveda, svinje i ovce


 


Xylased bio 1 • injekcijska otopina za goveda, konje i pse


  • otopina za infuziju za konje, goveda, ovce, koze i svinje


 
 • injekcijska otopina za primjenu kod konja, goveda, svinja, ovaca,
  pasa, mačaka i lisica


  • dopunska krmna smjesa s vitaminima i aminokiselinama
  za goveda, konje,  ovce, koze, telad, janjad, svinje, perad, kuniće, pse i mačke
  za poboljšanje probave


 
 • otopina za primjenu u vodi za piće za perad, ovce, koze, svinje, goveda i konje


  • Otopina s vitaminima i aminokiselinama
  za perad, svinje, goveda, telad, janjad i kuniće


  • biljni salicilat-fitoterapeutik dopunska krmna smjesa
  za preživače, svinje i perad


 
 • tekućina sa kalcijem za primjenu u vodi za piće, za mliječne krave i ovce


 
 • tekućina sa kalcijem za primjenu u vodi za piće, za mliječne krave


 
 • pasta za podizanje imuniteta za telad


 
 • sterilna vitaminsko mineralna otopina s vitaminom B12
  i fosforom za goveda, konje, ovce, koze, svinje, pse i mačke


  • 100 kapsula x 2,1g


  • dopunska krmna smjesa za telad


 
 • otopina za primjenu na usta kod krava, kobila, svinja i ovaca


  • 1kg, dopunska krmna smjesa za bolju plodnost za krave, ovce, koze i krmače


 
 • prašak za pripravu napitka za krave po telenju


 
 • gel za jačanje imuniteta kod goveda i teladi


  • prašak 2 kg dopunska krmna smjesa za sve vrste i kategorije životinja


 
 • vitaminski dodatak hrani za životinje


 
 • vitamini, minerali, aminokiseline i probiotici za konje, goveda, ovce, koze,
  ždrebad, janjad i jarad u gelu


 
 • stočna sol za lizanje 4 x 5 kg za goveda, ovce, koze i
  konje svih dobnih kategorija


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, konje, svinje, ovce, koze i perad


  • vodotopivi prašak, 100 g dopunska krmna smjesa za perad, svinje, goveda,
  telad, ovce i koze


 
 • oralna otopina, pomaže kod zasušenja mliječnih krava


 
 • dopunska krmna smjesa u tekucini za perad, ovce, koze, svinje,
  goveda,konje, kunice i pcele.


 
 • vitaminsko mineralna smjesa za perad, svinje, goveda, ovce,
  koze, konje i kuniće


 
 • otopina za primjenu u vodi za piće, za perad, konje, goveda,
  svinje, ovce i koze


 
 • 1l, koncentrirana oralna otopina za perad, preživače i ostale životinje


 
 • otopina s fosforom, kalcijem i vitaminom D3 za krave, ovce i janjad


  • vodotopivi prašak, 10 g, dopunska krmna smjesa za perad,
  svinje, goveda, telad, janjad i kuniće


 
 • 20 ml, dopunska krmna smjesa za perad, svinje,
  goveda, telad, konje, ovce, janjad i kuniće


 
 • 100 ml, otopina za primjenu u vodi za piće za pse,
  mačke, prasad , janjad, telad i golubove


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, konje, telad,
  ždrebad, svinje, ovce, koze, pse i perad


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, svinje, ovce, koze,
  prasad, pse i perad


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, konje, svinje i ovce


 

4 BAC-EXTRA • visoko koncentrirani probiotski dodatak prehrani iz više sojeva
  koji poboljšava proizvodna svojstva u peradi, goveda i konja


 
 • prašak za zaustavljanje proljeva kod goveda,
  teladi, svinja, prasadi, janjadi i peradi


  • dopunska krmna smjesa za poboljšanje probave
  i apetita kod teladi, prasadi, janjadi, peradi, golubova,
  kunića, pasa i mačaka


  • dopunska krmna smjesa za goveda, ovce i koze


 
 • prašak 100 g


  • 100 ml, aktivni ugljen u obliku gela


 
 • prašak za poboljšanje probave i apetita u goveda, ovaca, koza, svinja i peradi


  • 150g, dopunska krmna smjesa za za goveda, ovce, koze, telad, prasad i perad


 
 • stabilizira ravnotežu vode i elektrolita u organizmu


 
 • gel s vitaminima, mineralima i elektrolitima za goveda


 
 • 1 l, oralna otopina za krave, ovce i koze


  • za sve vrste i dobne kategorije životinja


 


pectolit-plus • za poboljšanje probave i apetita u teladi i janjadi


 


PECTOSPEED • za poboljšanje probave i apetita u teladi i prasadi


 
 • pasta za sprječavanje proljeva za telad


 
 • 15 g prašak za poboljšanje probave i apetita u životinja


 
 • prašak za regulaciju funkcije buraga


  • za normalizaciju funkcije predželudaca i probavnog sustava
  kod goveda, ovce, koze, telad, prasad i perad


 
 • prašak za regulaciju pH buraga


 
 • prašak za sprječavanje proljeva


 
 • gel za poboljšanje probave i apetita u goveda, 100 ml


  • za poboljšanje probave u krava i junica


 
 • digestiv, hepatoprotektor, energetik


 
 • sprej


 
 • sprej


 


ZINIC • sprej


 
 • mast za vanjsku primjenu


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


  • mast s uljem lavande, nevena i vitaminom E za vanjsku primjenu


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


  • mast za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • gel protiv upala


 
 • gel za vanjsku primjenu kod životinja za hlađenje


 
 • gel za vanjsku primjenu kod životinja za zagrijavanje


 
 • gel za njegu papaka kod goveda, ovaca i koza


  • sprej za zaštitu i njegu papaka, 500 ml


  • krema za vanjsku primjenu kod životinja


  • gel za vanjsku primjenu kod životinja


  • gel za vanjsku primjenu kod životinja


  • mast sa ribljim uljem za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • za dezinfekciju vimena/sisa prije mužnje, 5kg


 
 • za dezinfekciju vimena/sisa nakon mužnje, 5kg


 
 • 1000 ml koncentrat za pranje vimena prije mužnje


 
 • 500 ml tekući sapun za ruke


 
 • mast za vanjsku primjenu kod životinja


  • mast za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • otopina za vanjsku primjenu kod životinja


  • 500 ml, repelent protiv insekata za goveda


 


Reudanon_Konzentrat • Repelent protiv štetočina, za primjenu u mliječnih krava,
  teladi, svinja, ovaca, koza, konja i peradi

  • ljepljiva traka za muhe

  • ljepljive trake za muhe

  • gel za primjenu u veterinarstvu

  • gel za podmazivanje ruku prilikom rektalne i vaginalne pretrage

  • komplet 3 komada

  • komplet 3 komada