CEFTIOMAX

CEFTIOMAX 50 mg/mL

  • suspenzija za injekciju, za svinje i goveda

1 ml sadržava:
Djelatna tvar
Ceftiofur (u obliku ceftiofur hidroklorida) 50 mg

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje i govedo.

INDIKACIJE

Svinje:
Liječenje infekcija dišnog sustava uzrokovanih bakterijama  Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis osjetljivim na ceftiofur.

Govedo:
Liječenje infekcija dišnih organa u kojima sudjeluju bakterije Mannheimia haemolytica (prijašnji naziv Pasturella haemolytica), Pasteurella multocida i Histophilus somni (prijašnji naziv Haemophilus somnus) osjetljive na ceftiofur.
Liječenje akutne interdigitalne nekrobaciloze (panaricij – interdigitalna flegmona) kojoj su pridružene bakterije Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica) osjetljive na ceftiofur.
Liječenje akutnog poslijeporođajnog metritisa unutar 10 dana nakon teljenja kod kojega sudjeluju bakterije Escherichia coli, Arcanobacterium pyo­genes i Fusobacterium necrophorum osjetljive na ceftiofur.

KONTRAINDIKACIJE

  • Ne primjenjivati životinjama za koje je prethodno utvrđeno da su preosjetljive na ceftiofur i druge β-laktamske antibiotike ili bilo koju pomoćnu tvari.
  • Ne primjenjivati u slučajevima poznate rezistencije na djelatnu tvar ili druge β-laktamske antibiotike.
  • Ne primjenjivati u venu.

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Svinje:
Doza za svinje je 3 mg ceftiofura/kg tjelesne mase/dan primjenom u mišić tijekom 3 uzastopna dana, odnosno 1 mL/16 kg tjelesne mase/dan.

Goveda:
Liječenje dišnih bolesti: 1 mg ceftiofura/kg tjelesne mase/dan potkožno tijekom 3-5 uzastopnih dana, odnosno 1 mL/50 kg tjelesne mase/dan.
Liječenje akutne interdigitalne nekrobaciloze: 1 mg ceftiofura/kg tjelesne mase/ dan potkožno tijekom 3 uzastopna dana, odnosno 1 mL/50 kg tjelesne mase/ dan.
Akutni poslijeporođajni metritis unutar 10 dana nakon teljenja: 1 mg ceftiofura/kg tjelesne mase/dan potkožno tijekom 5 uzastopnih dana, to jest 1 mL/50 kg tjelesne mase/dan.
Svaku sljedeću injekciju treba aplicirati na drugo mjesto.
U slučaju akutnog poslijeporođajnog metritisa u pojedinim je slučajevima potrebno provoditi dodatno potporno liječenje.
Prije uporabe bocu je potrebno dobro protresti kako bi se sadržaj jednoliko suspendirao.
Kako bi se izbjeglo subdoziranje i osigurala pravilna doza lijeka potrebno je što preciznije odrediti tjelesnu masu životinje.

Čep se ne smije probušiti više od 20 puta.

KARENCIJA

Svinje:
Meso i jestive iznutrice: 5 dana.

Goveda:
Meso i jestive iznutrice: 8 dana.
Mlijeko: 0 dana.

NAČIN ČUVANJA

Čuvati pri temperaturi do 25°C.
Ne hladiti ili zamrzavati.
Držati bočicu u vanjskom kartonu.

Veličine pakovanja:

  • Kutija sa staklenom bočicom (tip I) 100 mL, zatvorene s gumenim čepom i aluminijskom kapicom i plavim plastičnim poklopcem.

Proizvođač: LABORATORIOS CALIER, S.A., Španjolska, https://www.calier.com