ROXACIN

ROXACIN 100 mg/ml

  • otopina za injekciju, govedo i svinja
  • enrofloksacin

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH
SASTOJAKA
1 mL otopine za injekciju sadržava:
Djelatna tvar:
Enrofloksacin 100,00 mg

Pomoćne tvari:
Benzilni alkohol 7,80 mg
Natrijev edetat 10,00 mg

INDIKACIJE
Liječenje bakterijskih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na enrofloksacin.
Goveda:
Infekcije dišnog sustava uzrokovane s Pasteurella spp. ili Mycoplasma spp.
Infekcije probavnog sustava uzrokovane s Escherichia coli.
Liječenje lokalnih znakova upale (npr. promijena kvalitete i količine mlijeka) pridruženih perakutnom /akutnom mastitisu u mliječnih krava uzrokovanih bakterijom E. coli.
Svinje:
Infekcije dišnog sustava uzrokovane s Pasteurella spp. ili Mycoplasma spp.
Infekcije probavnog sustava uzrokovane s E. coli.

Enrofloksacin treba koristiti kada kliničko iskustvo, potkrijepljeno laboratorijskim nalazima, ukazuje na enrofloksacin kao lijek izbora.

KONTRAINDIKACIJE
Ne primjenjivati profilaktički.
Ne primjenjivati ako je poznato da se javlja rezistencija/križna rezistencija na (fluoro)kinolone.
Ne primjenjivati u slučaju poznate preosjetljivosti na fluorokinolone ili na bilo koju pomoćnu tvar pripravka.
Ne primjenjivati ako su životinjama od prije oštećene zglobne hrskavice, a posebno one nosivih kostiju.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Govedo, svinja.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUTEVI PRIMJENE
Goveda:
Za liječenje infekcija dišnog i probavnog sustava te sekundarnih bakterijskih infekcija primjenjuje se s.c. u dozi:
2,5 mg enrofloksacina/kg t.m./dan (2,5 mL pripravka/100 kg t.m./dan) tijekom 3 uzastopna dana.
U okolnostima tvrdokornih infekcija dišnog sustava ta doza može se udvostručiti na 5 mg/kg t.m. (5mL pripravka/100 kg t.m.) tijekom 5 uzastopnih dana.
Za liječenje mastitisa uzrokovanog mikroorganizmom E. coli lijek se primjenjuje sporo i.v. u dozi od 5 mg enrofloksacina/kg t. m. (5 mL pripravka/100 kg t. m.) jednom dnevno tijekom 2 uzastopna dana.
Ne preporuča se aplicirati više od 10 mL lijeka na jedno mjesto.

Svinje:
Za liječenje infekcija dišnog i probavnog sustava te sekundarnih bakterijskih infekcija pripravak treba injicirati i.m. u dozi:
2,5 mg enrofloksacina/kg t.m./dan (2,5 mL pripravka/ 100 kg t.m./dan) tijekom 3 uzastopna dana.
U okolnostima tvrdokornih infekcija dišnog sustava doza se može udvostručiti na 5 mg/kg t.m./dan tijekom 5 uzastopnih dana. (5 mL pripravka/ 100 kg t.m.).

Ne preporuča se aplicirati više od 2,5 mL lijeka na jedno mjesto.

KARENCIJA
Goveda: supkutana primjena
Meso i jestive iznutrice: 13 dana.
Mlijeko: 84 sata.
Goveda: intravenska primjena
Meso i jestive iznutrice: 4 dana.
Mlijeko: 72 sata.
Svinje: intramuskularna primjena
Meso i jestive iznutrice: 10 dana.

Način izdavanja VMP
Izdaje se samo na veterinarski recept.

Oprema/veličina pakovanja
Kartonska kutija s bočicom od 250 mL.