INMODULEN

 • imunostimulator

Što je Inmodulen?

Inmodulen je injekcijska suspenzija, koja nakon aplikacije u organizmu stimulira stvaranje antitijela i aktivira nespecifičnu obranu organizma.
To je nespecifični imunostimulator za goveda, ovce i svinje.
Imunološki odgovor organizma nastaje zahvaljujući djelovanju koje iskazuju aktivne tvari koje se nalaze u sastavu Inmodulena.
Inaktivirane stanice nepatogenog soja bakterije Propionibacterium granulosum potiču i povećavaju fagocitnu sposobnost makrofaga u cirkulaciji (prva linija obrane organizma) odgovornih za obradu i prijenos informacija o antigenu na T i B limfocite.
S druge strane lipopolisaharidi (LPS) od nepatogenog soja bakterije E. coli potiču makrofage, aktiviraju B i T limfocite i time pospješuju nespecifični imuni odgovor organizma.

Koji je sastav Inmodulena?

Jedan ml injekcijske suspenzije Inmodulen sadržava:

Inaktivirane stanice Propionibacterium granulosum: 0.25 mg
Lipopolisaharid iz E. Coli: 0.02 mg
Pomoćne tvari: tiomersal (0.1 mg/mL), polivinilpirolidon, kalijev dihidrogenfosfat, natrijev hidroksid i voda za injekcije.

Kako djeluju komponente Inmodulena?

Propionibacterium granulosum

Stvaranje antitijela
Pripravci od bakterije Propionibacterium granulosum u početku su se koristili zbog antitumorskog djelovanja. Utvrđeno je da ovaj mikroorganizam povećava otpornost na rast tumora u laboratorijskih životinja. Eksperimentalno je potvrđeno da pripravci Propionibacterium granulosum povećavaju stvaranje IgG i IgM antitijela prema određenim antigenima bez obzira da li reakcija ovisi ili ne ovisi o T limfocitima.
Aktivacija makrofaga
Dokazano je nakon i.v. primjene inaktiviranih stanica Propionibacterium granulosum da se poveća masa slezene, pluća i jetre. Aktivirani makrofagi iskazuju veći baktericidni učinak. Na taj način životinje postaju otpornije na bakterijske i protozojske infekcije. Pretpostavlja se da kemotaktički faktor koji proizvodi Propionibacterium granulosum može biti medijator u aktivaciji makrofaga.

Lipopolisaharidi iz E. Coli

Lipopolisaharidi iz E. Coli su bakterijski endotoksini koji iskazuju imunostimulacijski učinak na različite dijelove imunog sustava, a posebno na B limfocite i makrofage. Potvrđeno je da limforetikularne stanice, posebno makrofagi te T i B limfociti, posreduju u odgovoru domaćina na endotoksine. Lipopolisaharidi, ako ih se daje bez specifičnog antigena, potiču stvaranje prirodnih antitijela, a kada ih se daje sa specifičnim antigenima potiču stvaranje specifičnih antitijela.

Zašto koristiti Inmodulen?

 • Inmodulen pojačava prirodnu otpornost životinja
 • Nakon vakcinacije poboljšava imuni odgovor

Kod odojaka:

 • pomaže u borbi protiv aktivnih infekcija
 • prevencija subkliničkih infekcija
 • poboljšava djelovanje cjepiva u slučaju multiinfekcija

Kod krmača:

 • bolja zaštita od infekcije u rizičnim periodima života (prašenje, laktacija) poput MMA sindroma
 • imunitet krmača je temelj za zdravlje i rast odojaka
 • povećava razinu imunoglobulina u kolostrumu, dajući na taj način odojcima bolju zaštitu

Kod mliječnih krava:

 • pojačava učinak lokalnog i općeg imunog odgovora pomažući u borbi protiv intramamarne infekcije
 • pojačava otpornost vimena u postupku zasušenja kad je vime pod stresom
 • smanjuje broj somatskih stanica
 • povećava razinu imunoglobulina u kolostrumu, dajući na taj način teladi bolju zaštitu.

Kod tovne junadi:

 • pomaže da se spriječi imunosupresija, telad bolje reagira na stresne uvjete u kritičnom razdoblju
 • pojačava imunitet, učinak vakcinacije i antibiotske terapije
 • reducira kliničke simptome dišnih infekcija i ubrzava oporavak

U praksi u svinjogojstvu Inmodulen koristimo

IMMODULEN SE MOŽE PRIMIJENITI U BILO KOJE VRIJEME KADA JE POTREBNA DODATNA IMUNITETNA ZAŠTITA:

Enzootska pneumonija

 • Kod odbijanja prasadi: 1 ml i.m. Dozu ponoviti nakon 48 h.

PRRS (u vrijeme dojenje)

 • krmača: 5 ml i.m. 1. i 5. danu prije prašenja
 • odojci: 1 ml i.m. između 1. i 3. dana života

PRRS (odojci prije odbijanja)

 • odojci: 1 ml i.m. na dan prestanka sisanja i 48 sati nakon

AUJESZKY (s cjepivom: pojačava vakcinalnu zaštitu)

 • odojci 1ml, odrasli 2 ml u isto vrijeme sa vakcinom

CIRCOVIRUS

 • 1 ml i.m. kod prestanka sisanja, ponoviti za 21 dan.

Immodulen je testiran u mnogim zemljama u raznim infekcijskim procesima, a rezultati su prikazani u tablicama:

Pokus 1. primjena Inmodulena u lječenju dizenterije u svinja

Dan lječenja Broj svinja lječenih s Linkomicinom Broj svinja lječenih s Linkomicin + Inmodulen
Dan 1. 25 25
Dan 2. 21 7
Dan 3. 10 1
Dan 4. 2 0
Broj ponovljenih aplikacija 33 8

Pokus 2. primjena Inmodulena u lječenju Enzootske pneumonije

Dan lječenja Broj svinja lječenih s benzilpenicilinom + dihidrostreptomicinom Broj svinja lječenih s benzilpenicilinom + dihidrostreptomicinom + Inmodulen
Dan 1. 25 25
Dan 2. 16 4
Dan 3. 6 0
Dan 4. 0 0
Broj ponovljenih aplikacija 22 4

Pokus 3. primjena Inmodulena u preventivi proljeva kod prasadi

Skupina Broj prasadi Ljekovi Pojava proljeva
1 49 Inmodulen+Tiamutin+Kolistin 0
2 49 Bez lijekova 21
3 49 Tiamutin+Kolistin 11

Pokus 4. primjena Inmodulena kod prisutnosti cirkovirusa u uzgoju

Bez Inmodulena S Inmodulenom
Skupina Broj prasadi Mortalitet Konverzija hrane Broj prasadi Mortalitet Konverzija hrane
A 448 10,7% 2,97 1561 4,5 (-58%) 2,64 (-11%)
B 446 6,7% 2,78 689 5,3 (-21%) 2,69 (-3%)

PRAKTIČNA PRIMJENA INMODULENA U PREŽIVAČA

INMODULEN u mlječnih krava

KLINIČKI MASTITIS: U prirodnim uvjetima krava proizvodi mlijeko samo za potrebe svog podmlatka, dok je u intenzivnoj proizvodnji mliječna žlijezda krave pod stalnim i velikim stresom. Mikroorganizmi proizvode toksine koji trajno oštećuju tkivo vimena, što smanjuje proizvodni kapacitet životinje.

SUBKLINIČKI MASTITIS: Predstavlja najčešći oblik mastitisa. On je 15-40 puta češći od kliničkog oblika. S obzirom da nema kliničkih znakova bolesti, često prolazi nezapaženo. Najznačajniji simptom subkliničkog mastitisa je povećanje broja somatskih stanica u mlijeku.

Inmodulen pojačava učinak lokalnog i općeg imunog odgovora pomažući u borbi protiv intramamarne infekcije

SUHOSTAJ: Postupak zasušenja kada se kravi smanjuje količina hrane i vode predstavlja stres za nju. Kada prestane mužnja dolazi do povećanja intramamarnog pritiska, mlijeko se nakuplja u vimenu i normalna sekrecija je zaustavljena. Preporuka je davanje antibiotika u vime krave koji ga štite od različitih infekcija za vrijeme suhostaja.

Inmodulen pojačava otpornost vimena u postupku zasušenja kad je vime pod stresom.

PERI-PARTUM: kod krave se prije porođaja događaju velike metaboličke promjene, uz prisutnost visokog stupnja imunosupresije. Uslijed pada imuniteta krava je podložna infekcijama vimena i urogenitalnog trakta.

Inmodulen pomaže da se izbjegne imunosupresija, prevenira pojavu infekcija vimena i urogentalnog trakta, te povećava količinu imunoglobulina u mlijeku, što rezultira boljom otpornošću teladi.

Preporuke za davanje Inmodulen-a na osnovu istraživanja

Mliječne krave Smanjuje kliničke simptome i infekcije vimena 0.25 ml/kg(najviše 10 ml po životinji) 1.aplikacija u roku od 24 sata nakon poroda
2.aplikacija 20 dana nakon prve i mjesečna aplikacija kroz naredna četiri mjeseca
Mliječne ovce Smanjuje kliničke simptome i infekcije vimena 0.50 ml/kg(najviše 5 ml po životinji) 1.aplikacija u roku od 24 sata nakon poroda
2.aplikacija 20 dana nakon prve i mjesečna aplikacija kroz naredna četiri mjeseca

INDIKACIJE I NAČIN UPORABE

Smanjenje subkliničkih mastitisa i somatskih stanica

 • 10 ml po kravi tjedno ili mjesečno do normalizacije

Potporna terapija kliničkih mastitisa

 • 10 ml po kravi, može se ponoviti nakon 48 sati

Dodatna terapija u postupku zasušenja vimena

 • 10 ml po kravi zajedno s antibioticima za zasušenje

Peripartum

 • 10 ml po kravi 2 dana prije poroda

INMODULEN u tovne junadi

Uvjetna patologija tovne junadi: kod teladi određene za tov zbog transporta, promjene boravišta, prilagodbe na nove uvjete života, kontakta s novim mikroorganizmima dolazi do slabljenja imunog sustava.
Dišne bolesti koje se javljaju u stresnim situacijama predstavljaju jedne od najvažnijih uvjetnih bolesti junadi.
Pojava i razvoj istih su posljedica djelovanja više faktora: okoline, domaćina i patogenog mikroorganizma.
Faktori okoliša (odbiće, transport, miješanje s drugim životinjama, pretrpanost, loša ventilacija) predstavljaju stres koji nepovoljno djeluje na imunitet životinja. Također pretrpanost i loša ventilacija omogućuju prijenos mikroorganizama između životinja. Različiti virusi slabe obranu organizma što omogućuje patogenim bakterijama njihov razvoj.

Inmodulen pomaže da se spriječi imunosupresija; telad bolje reagira na stresne uvjete u kritičnom razdoblju.

Telad Pojačava imunitet, učinak vakcinacije i antibiotske terapije
Junad Smanjuje pojavu dišnih i dr. bolesti
Reducira kliničke simptome dišnih infekcija i ubrzava oporavak

UPORABA

Preventivno

 • Telad koja siše: 5 ml
 • Junad : 10 ml
 • Doza se može ponoviti nakon 48 sati

Lječenje dišnih bolesti

 • Telad koja siše: 5 ml
 • Junad : 10 ml
 • Dozu ponoviti nakon 48 sati

Potporna terapija kod različitih infekcija