Intramamarni pripravci

Intramamarni pripravci

 

Intramamarni pripravak
GAMARET 20×10 ml, intramamarna suspenzija za krave u laktaciji
LINEOMAM LC 24 x 10 ml, intramamarna otopina za krave u laktaciji