GAMARET

  • intramamarna suspenzija
  • za krave u laktaciji

SASTAV

Jedan injektor Gamaret® u 10 mL bijele, uljne suspenzije sadržava:

  • Benzilpenicilin prokain monohidrat: 100 mg
  • Neomicin sulfat: 102 000 IU
  • Dihidrostreptomicin sulfat: 91 250 IU
  • Novobiocin natrij: 100 mg
  • Prednizolon: 10 mg

OSNOVNA SVOJSTVA I DJELOVANJE

Pripravak Gamaret® je sterilna suspenzija za i.mam. primjenu koja u uljnoj podlozi sadržava 4 antibiotika – benzilpenicilin, dihidrostreptomicin, novobiocin i neomicin te glukokortikoid prednizolon. Kombinacija antibiotskih i protuupalnih tvari namijenjena je za liječenje i sprječavanje akutnih i kroničnih upala mliječne žlijezde uzrokovanih bakterijama kao što su: Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Proteus i E. coli. Penicilin se u osjetljivim bakterijama u fazi rasta upleće u sintezu stijenke, tj. veže se za specifične proteine, zakoči poprečno povezivanje peptidoglikanskih niti, aktivira autolitične enzime u stijenci te bakterija propadne. Učinak novobiocina je bakteriostatski, a u većim koncentracijama i baktericidan. U mikroorganizmima inhibira DNK-girazu te koči njihovo razmnožavanje (pr. Staphylococcus aureus). U bakterijskim ribosomima streptomicin inhibira sintezu bjelančevina i istodobno oštećuje citoplazminu membranu (E. coli). Sintetski glukokortikoid prednizolon u žlijezdi djeluje protuupalno, smanjuje edem i pridruženu bol, a ograničava aktivnost fagocita. Zbog smanjenog stvaranja fibrina i eksudata, prednizolon omogućuje prodor antibiotika u ‘dublja žarišta’ žlijezde.

INDIKACIJE

Liječenje akutnih i kroničnih mastitisa krava u laktaciji uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na novobiocin, penicilin, dihidrostreptomicin i neomicin.

KONTRAINDIKACIJE

Gamaret® se ne smije primjenjivati:
– kravama tijekom suhostaja;
– jedinkama preosjetljivim na djelatne tvari pripravka (pr. penicilin).

NAČIN PRIMJENE I DOZE

Vime se u cijelosti izmuze, opere toplom vodom i osuši, a vršak sise dezinficira. Injektor se dobro protrese, sa nastavka se skine zaštitna kapica (ne smije se dirati prstima), a vrh injektora oprezno uvede u sisni kanal oboljele četvrti. Cijeli sadržaj (10 mL) istisne se u mliječnu cisternu jedne četvrti. Nakon aplikacije vrh sise se pritisne palcem i kažiprstom jedne ruke, a s drugom se suspenzija potisne u gornje dijelove cisterne (bolja raspodjela lijeka).
Ako je potrebno, terapija se ponovi nakon 24-48 sati.

NUSPOJAVE

U preosjetljivih krava nakon ponovljene aplikacije mogu se javiti alergijske reakcije (slinjenje, otežano disanje, edem glave i perineja).Većina intramamarnih pripravaka nakon aplikacije uzrokuje blagi i prolazni porast broja somatskih stanica.
Ako se primijete nuzučinci pripravka treba obavijestiti veterinara, Centar za nuspojave veterinarsko-medicinskih proizvoda pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te Zastupnika u RH (čl. 65 Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN br. 84/08).

NAPOMENE, MJERE OPREZA I DR.

Ako se unatoč liječenju simptomi mastitisa (crvenilo, oteklina, promijenjeni izgled mlijeka i dr.) ne povuku, treba prekinuti aplikaciju pripravka i provjeriti dijagnozu.
Tijekom terapije životinju mora redovito nadzirati doktor veterinarske medicine.
Sigurnost za životinje

Predoziranje
U okolnostima predoziranja (pr. 2 injektora/četvrt), ne očekuje se pojava štetnih sustavnih učinaka, osim onih navedenih u odjeljku Nuspojave. Karencija može biti duža od navedene (koristiti testove za provjeru ostataka antibiotika u mlijeku).

Interakcije i inkompatibilnosti
Nisu poznate.

Gravidnost i laktacija
Gamaret® je namijenjen za liječenje mastitisa krava u razdoblju laktacije. Budući da nema podataka o ev. reproduktivnoj toksičnosti pripravka taj se lijek, kao i svi koji sadrže glukokortikoide (prednizolon), smije upotrebljavati tijekom gravidnosti uz prethodnu procjenu veterinara o odnosu opasnosti i koristi takve primjene.

Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak
Osobe preosjetljive na penicilin, novobiocin, neomicin, streptomicin ili prednizolon trebaju izbjegavati dodir pripravka s kožom i sluznicama. Nakon upotrebe lijeka ruke treba oprati čistom vodom i sapunom. Ako se nakon dodira sa suspenzijom očituju znakovi kao što je crvenilo kože, nužno je zatražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu. Edem lica, usnica ili okoline očiju te otežano disanje znatno su teži simptomi i zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju.
Sigurnost za okoliš
Nema opasnosti ako se pripravak koristi u skladu s uputom.

KARENCIJA

Mlijeko: 108 sati.
Mlijeko iz liječenih četvrti nije prikladno za hranu ljudi za vrijeme liječenja i još 6 mužnji (72 sata) nakon posljednje aplikacije suspenzije Gamaret®, uz uvjet da se krave muze 2 x na dan.
Meso i jestive iznutrice: 7 dana.
MRL status – benzilpenicilin, neomicin, streptomicin i prednizolon (meso i mlijeko) te novobiocin (mlijeko) razvrstani su u Aneks I.

Rok valjanosti
Označen je na opremi, u originalnoj ambalaži 18 mjeseci.

Način čuvanja
Na suhome i tamnome mjestu, pri temperaturi do 25°C te izvan pogleda i dosega djece. Pripravak se ne smije smrznuti.

Oprema
Kartonska kutija u kojoj je 20 plastičnih injektora (5 PE-vrećica sa po 4 injektora) sa po 10 mL suspenzije.