LINEOMAM LC 

  • intramamarna otopina za krave u laktaciji, 24 x 10 ml

10 mL intramamarne otopine sadržava:

Djelatne tvari
Linkomicin (u obliku linkomicinklorida)    330 mg (359,6 mg)
Neomicinsulfat    100000 i.j.

Pomoćne tvari:
Dinatrijev edetat dihidrat   4,98 mg

INDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se primjenjuje za liječenje mastitisa uzrokovanih bakterijama osjetljivim na kombinaciju linkomicina i neomicina u krava u laktaciji. VMP je učinkovit protiv Staphylococcus spp., uključujući Staphylococcus aureus, te Streptococcus spp., uključujući S. agalactiae, S. dysgalactiae i S. uberis i protiv koliformnih bakterija, uključujući E. coli.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo (krave u laktaciji)

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za intramamarnu primjenu.
Za primjenu jedne doze u svaku bolesnu četvrt vimena treba istisnuti sadržaj jednog aplikatora, što odgovara 100000 i.j. neomicinsulfata i 330 mg linkomicina. Primjenu treba ponavljati svakih 12 sati dok se u svaku bolesnu četvrt ne primjene ukupno 3 doze VMP-a.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 3 dana.
Mlijeko: 84 sata