Intrauterini pripravci

Intrauterini pripravci

 
Intrauterini pripravak
JODOFOAM ENDOFOAM pjena za maternicu za liječenje endometritisa, jod, za krave