Ovce i koze

Proizvodi za ovce i koze
 • injekcijska otopina, za goveda, ovce i svinje, benzilpeniciln prokain i
  dihidrostreptomicinsulfat


  • 150 mg/mL,suspenzija za injekciju, za goveda, ovce, svinje, pse i mačke,
  amoksicilin


  • injekcijska otopina za goveda, svinje i ovce, tulatromicin


 


 • 10 i.j./mL, otopina za injekciju, oksitocin


 
 • otopina za injekciju za goveda, konje, svinje, ovce, pse i macke


 
 • antiparazitik


 
 • ekspektorans


 
 • koleretik, pospješuje funkciju probavnog sustava


 
 • stimulator mijene i opći tonik


 PRONESTESIC 40 mg/mL / 0,036 mg/mL


 • otopina za injekciju za konje, goveda, svinje i ovce,
  prokain hidroklorid/adrenalintartarat


 
 • otopina za infuziju za konje, goveda, ovce, koze i svinje


 
 • otopina za intravenoznu i intramuskularnu primjenu kod konja,
  goveda, svinja, ovaca, pasa, mačaka i lisica


  • dopunska krmna smjesa s vitaminima i aminokiselinama
  za goveda, konje,  ovce, koze, telad, janjad, svinje, perad, kuniće, pse i mačke
  za poboljšanje probave


 
 • vitamini i aminokiseline


 
 • OTOPINA S VITAMINIMA I AMINOKISELINAMA
  za perad, svinje, goveda, telad, janjad i kuniće


  • biljni salicilat-fitoterapeutik dopunska krmna smjesa za preživače, svinje i perad


 
 • p/o tekućina s kalcijem za mliječne krave i ovce


 
 • 100 kapsula x 2,1g


  • sterilna vitaminsko mineralna otopina s vitaminom B12
  i fosforom za goveda, konje, ovce, koze, svinje, pse i mačke


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, konje, telad,
  ždrebad, svinje, ovce, koze, pse i perad


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, svinje, ovce, koze,
  prasad, pse i perad


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, konje, svinje i ovce


  • 500 ml otopina za primjenu na usta u životinja


  • 1kg, dopunska krmna smjesa za bolju plodnost za krave, ovce, koze i krmače


 
 • 1L – dopunska krmna smjesa za janjad


  • prašak 2 kg dopunska krmna smjesa za sve vrste i kategorije životinja


 
 • vitaminski dodatak hrani za životinje


 
 • vitamini, minerali, aminokiseline i probiotici za konje, goveda, ovce, koze,
  ždrebad, janjad i jarad u gelu


 
 • stočna sol za lizanje 4 x 5 kg za goveda, ovce, koze i
  konje svih dobnih kategorija


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, konje, svinje, ovce, koze i perad


  • vodotopivi prašak, 100 g dopunska krmna smjesa za perad, svinje, goveda,
  telad, ovce i koze


 
 • hranjivi dodatak s vitaminima i mineralima za janjad


 
 • dopunska krmna smjesa u tekucini za perad, ovce, koze, svinje,
  goveda,konje, kunice i pcele.


 
 • vitaminsko mineralna smjesa za perad, svinje, goveda, ovce,
  koze, konje i kuniće


 
 • vitamini, elektoliti, aminokiseline


 
 • 1l, koncentrirana oralna otopina za perad, preživače i ostale životinje


 
 • za poboljšanje plodnosti ovaca i ovnova, poboljšanje metabolizma
  i imuniteta te kvalitete mlijeka


 
 • vodotopivi prašak, 10 g, dopunska krmna smjesa za perad,
  svinje, goveda, telad, janjad i kuniće


 
 • 20 ml, dopunska krmna smjesa za perad, svinje,
  goveda, telad, konje, ovce, janjad i kuniće


 
 • 100 ml, otopina za primjenu u vodi za piće za pse,
  mačke, prasad , janjad, telad i golubove


 
 • prašak za zaustavljanje proljeva kod goveda,
  teladi, svinja, prasadi, janjadi i peradi


 
 • dopunska krmna smjesa za poboljšanje probave
  i apetita kod teladi, prasadi, janjadi, peradi, golubova,
  kunića, pasa i mačaka


 
 • dopunska krmna smjesa za goveda, ovce i koze


 
 • prašak za poboljšanje probave i apetita u goveda, ovaca, koza, svinja i peradi


  • 150g, dopunska krmna smjesa za za goveda, ovce, koze, telad, prasad i perad


 
 • stabilizira ravnotežu vode i elektrolita u organizmu


 
 • 1 l, oralna otopina za krave, ovce i koze


  • za sve vrste i dobne kategorije životinja


 


pectolit-plus • za poboljšanje probave i apetita u teladi i janjadi


 
 • 15 g prašak za poboljšanje probave i apetita u životinja


 
 • prašak za regulaciju funkcije buraga


  • za normalizaciju funkcije predželudaca i probavnog sustava
  kod goveda, ovce, koze, telad, prasad i perad


 
 • prašak za regulaciju pH buraga


 
 • za regulaciju probave


 
 • sprej


 
 • sprej


 


ZINIC • sprej


 
 • mast za vanjsku primjenu


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


  • mast s uljem lavande, nevena i vitaminom E za vanjsku primjenu


 
 • krema za vanjsku primjenu kod životinja


  • mast za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • gel protiv upala


 
 • gel za vanjsku primjenu kod životinja za hlađenje


  • mast sa ribljim uljem za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • gel za vanjsku primjenu kod životinja za zagrijavanje


  • gel za vanjsku primjenu kod životinja


  • gel za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • gel za njegu papaka kod goveda, ovaca i koza


 
 • sprej za zaštitu i njegu papaka, 500 ml


 
 • otopina za vanjsku primjenu kod životinja


 
 • Repelent protiv štetočina, za primjenu u mliječnih krava,
  teladi, svinja, ovaca, koza, konja i peradi

  • ljepljiva traka za muhe

  • ljepljive trake za muhe